Вход в вашу эл. почту

Акционерные общества

ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ. Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2018թ. հունիսի 8-ի N657-Ա որոշումը, ՀՀ պետական գույքի կառավարման կոմիտեն տեղեկացնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի «Վաղարշապատի հիվան­դանոց» պետական փակ բաժնետիրական ընկերության հարյուր տոկոս Հայաստանի Հանրապետության սեփականությունը հանդիսացող բաժնետոմսերով հավաստված իրավունքները հավատարմագրային կառավարման հանձնելու նպատակով 2018թ. օգոստոսի 29-ին,  ժամը 14:30-ին կազմակերպվող մրցույթը չի կայանալու:

 

«Էներգետիկայի գիտահետազոտական իստիտուտ» ՓԲԸ-ի արտադրական բազայի վերաբերյալ  տեղեկանք.   /հավելված 1,  հավելված 2,   նկար 1,  նկար 2,  նկար 3,  նկար 4,  նկար 5,  նկար 6, նկար 7,  նկար 8,  նկար 9,  նկար 10,  նկար 11, նկար12/

 

Հրապարակային ծանուցում. Հիմք ընդունելով «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքի 36-րդ հոդվածի 4-րդ մասը՝ «Հայավտոկայարան» ՓԲԸ-ն ծանուցում է՝ ՀՀ կառավարության 15.02.2018թ. թիվ 150-Ա որոշման համաձայն «Հայավտոկայարան» ՓԲԸ-ի կանոնադրական կապիտալը օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ենթակա է նվա­զեցման:

 

Բաժնետոմսերի (բաժնեմասի) գնման վերաբերյալ առաջարկ

 

«Արաքս» ՓԲԸ-ի արտահերթ ժողով

 

«Գեոէկոնոմիկա » ՓԲԸ-ի  արտահերթ ժողով

 

«Կուրորտաբանության և ֆիզիկական բժշկության գիտահետազոտական ինստիտուտ » ՓԲԸ-ի արտահերթ ժողով

 

«Գեոէկոնոմիկա» փակ բաժնետիրական ընկերություն

Կանոնադրություն

---------------------------------------------------------------------------------

«Սալսա Դիվելոփմենթ» ՓԲԸ-ի 2013թ.գնումների պլան

 

«Ագրոսպասարկում» ԱՄ Անիի շրջանային միավորում» ԲԲԸ

 

«Ագրոսպասարկում» ԱՄ-ի Ախուրյանիի շրջանային միավորում» ԲԲԸ

 

«Ագրոսպասարկում» ԱՄ-ի Իջևանի շրջանային միավորում» ԲԲԸ

 

«Ձիասպորտի կենտրոն» ՓԲԸ

 

«Հրազդան մարզահամալիր» ՓԲԸ

 

«Հայառշինվերանորոգում» ՓԲԸ

Անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի գրանցման վկայական

 

«Կոլչեդան» ՊՓԲԸ

Անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի գրանցման վկայական

 

«Ընդերքաբան» ՓԲԸ

«Ընդերքաբան» ՓԲԸ կանոնադրություն

«Ընդերքաբան» ՊՓԲԸ /գ.Աղբյուրակ/

«Ընդերքաբան» ԲԲԸ /ք.Բյուրեղավան/

«Ընդերքաբան» ԲԲԸ /գ.Մեղրաձոր/

«Ընդերքաբան» ՊՓԲԸ /Տավուշի մարզ/

«Ընդերքաբան» ԲԲԸ 2012թ. ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն /ք.Երևան/

«Ընդերքաբան» ԲԲԸ 2013թ. ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն /ք.Երևան/

«Ընդերքաբան» ԲԲԸ ամփոփ տեղեկանք հիմնական միջոցների վերաբերյալ

 

«Ջրհան» ՊՓԲԸ

«Ջրհան» ՓԲԸ կանոնադրություն

Անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի գրանցման վկայական

Տեղեկանք 2010թ. ֆինանսական ցուցանիշների վերաբերյալ

 

«Վայոցձորառսպաս» ՓԲԸ

Անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի գրանցման վկայական

Անշարժ գույքի նկատմամբ պետական իրավունքների գրանցման վկայական

«Վայոցձորառսպաս» ՓԲԸ կանոնադրություն

Ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն /2010թ./

Տեղեկանք «Վայոցձորառսպաս» ՓԲԸ անշարժ գույքի մասին /առ 01.01.2011թ./

 

«Արաքս» ՓԲԸ

Տեղեկանք «Արաքս»ՓԲԸ մեքենաների և սարքավորումների գույքագրման վերաբերյալ

 

«Երառսպասարկում» փակ բաժնետիրական ընկերություն

«Երառսպասարկում» ՓԲԸ կանոնադրություն

«Երառսպասարկում» ՓԲԸ անշարժ գույքի սեփականության իրավունքի գրանցման վկայական

«Երառսպասարկում» ՓԲԸ անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման վկայական

«Երառսպասարկում» ՓԲԸ ֆինանսական ցուցանիշների մասին տեղեկանք

«Երառսպասարկում» ՓԲԸ հիմնական միջոցների գույքագրման ցուցակ

 

«Լոգիստիկ-կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերություն

«Լոգիստիկ-կենտրոն» ՓԲԸ կանոնադրություն

 «Լոգիստիկ-կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերության 2012թ. հաշվապահական հաշվեկշիռ

 

«Երևանի ջրամատակարարման ուղեմաս» բաց բաժնետիրական ընկերություն

«Երևանի ջրամատակարարման ուղեմաս» ԲԲԸ կանոնադրություն

 

«Բյուրեղ հանքային ջրի» փակ բաժնետիրական ընկերություն

«Բյուրեղ հանքային ջրի» ՓԲԸ կանոնադրություն

 

«Արթիկի նավթամթերք» փակ բաժնետիրական ընկերություն

 

«Մասիսի նավթամթերք» փակ բաժնետիրական ընկերություն

 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության տեղեկատվությունը 2012թ-ի 1-ին կիսամյակում ՀՀ կառավարության որոշումներով մասնավորեցման ներկայացված ընկերությունների /բաժնետոմսերի/ մասնավորեցման արդյունքների վերաբերյալ

 

«Քաղաքաշինության գիտահետազոտական և նախագծային ինստիտուտ» ԲԲԸ

«Քաղաքաշինության գիտահետազոտական և նախագծային ինստիտուտ» ԲԲԸ կանոնադրություն

«Քաղաքաշինության գիտահետազոտական և նախագծային ինստիտուտ» ԲԲԸ հիմնական միջոցների գույքագրման ցանկ

«Քաղաքաշինության գիտահետազոտական և նախագծային ինստիտուտ» ԲԲԸ ֆինանսատնտեսական ցուցանիշների մասին տեղեկանք