Вход в вашу эл. почту

Продажа движимого имущества

ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ  ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ. Հիմք ընդունելով ՀՀ առողջապահության նախարարության «Հոգեկան առողջության պահպանման ազգային կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերության 12.06.2019թ. թիվ 616 գրությունը Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի «Աճուրդի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից 27.06.2019թ. ժամը 11:00-ին հայտարարաված ՀՀ առողջապահության նախարարության «Հոգեկան առողջության պահպանման ազգային կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերությանը սեփականության իրավունքով պատկանող օտարման ենթակա գույքի աճուրդի հրապարակային ծանուցման մեջ կատարվել է հետևյալ փոփոխություններ՝

1. թիվ 2 լոտի  (ա/մ. «ԳԱԶ-3110-101», պ/հ.` 399 ԼԼ 11, ն/հ.՝ XTH31100031156368, թափքը՝ սեդան, թողարկման տարեթիվը՝ 2003թ.) մեկնարկային գինը սահմանել 250000 դրամ՝ 200000 դրամի փոխարեն, նախավճարը սահմանել 12500 դրամ՝ 10000 դրամի փոխարեն,

2. թիվ 6 լոտի (ա/մ. «ԵՐԱԶ-762Ռ», պ/հ.` 475 ՏՍ 64, թափքը՝ 222560, թողարկման տարեթիվը՝ 1993թ.) մեկնարկային գինը սահմանել 150000 դրամ՝ 120000 դրամի փոխարեն, նախավճարը սահմանել 7500 դրամ՝ 6000 դրամի փոխարեն:

 

ՎԱՃԱՌՎՈՒՄ Է` ՀՀ առողջապահության նախարարության «Հոգեկան առողջության պահպանման ազգային կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերությանը սեփականության իրավունքով պատկանող օտարման ենթակա գույքը  /27.06.2019թ./

 

ՎԱՃԱՌՎՈՒՄ Է` Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախագահի 2019թ. հունիսի 3-ի թիվ 84-Ա հրամանով օտարման ենթակա Վիճակագրական կոմիտեին ամրացված գույքը  /21.06.2019թ./

 

ՎԱՃԱՌՎՈՒՄ Է՝ «Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան» հիմնադրամին սեփականության իրավունքով պատկանող օտարման ենթակա գույքը  /20.06.2019թ./

 

ՎԱՃԱՌՎՈՒՄ Է՝ «Էներգետիկայի գիտահետազոտական ինստիտուտ» ՓԲԸ-ի հաշվեկշռում գտնվող օտարման ենթակա գույքը  /20.06.2019/

 

ՎԱՃԱՌՎՈՒՄ Է՝ «Հայաստանի ավտոմոբիլային ճանապարհների տնօրինություն» ՊՈԱԿ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող օտարման ենթակա գույքը  /20.06.2019թ./

 

ՎԱՃԱՌՎՈՒՄ Է՝ «Երևանի հենակետային բժշկական քոլեջ» ՓԲԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող գույքը  /20.06.2019թ./

 

ՎԱՃԱՌՎՈՒՄ Է` «Բերդի արհեստագործական պետական ուսումնարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը սեփականության իրավունքով պատկանող օտարման ենթակա գույքը  /20.06.2019թ./

 

ՎԱՃԱՌՎՈՒՄ Է՝ Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախագահի 2019թ. մայիսի 31-ի թիվ 82-Ա հրամանով օտարման ենթակա Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմին ամրացված գույքը  /19.06.2019թ./

 

ՎԱՃԱՌՎՈՒՄ Է` Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախագահի 2019թ. մայիսի 30-ի թիվ 81-Ա հրամանով օտարման ենթակա Պետական սեփականություն հանդիսացող գույքը  /19.06.2019թ./

 

ՎԱՃԱՌՎՈՒՄ Է՝ Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախագահի 2019թ. մայիսի 29-ի թիվ 80-Ա հրամանով օտարման ենթակա Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզպետարանին ամրացված գույքը  /17.06.2019թ./

 

ՎԱՃԱՌՎՈՒՄ Է՝ Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախագահի 2019թ. մայիսի 29-ի թիվ 78-Ա հրամանով օտարման ենթակա Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության Գիտության կոմիտեին ամրացված գույքը  /17.06.2019թ./

 

ՎԱՃԱՌՎՈՒՄ Է` Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախագահի 2019թ. մայիսի 29-ի թիվ 79-Ա հրամանով օտարման ենթակա Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայությանն ամրացված գույքը  /17.06.2019թ./

 

ՎԱՃԱՌՎՈՒՄ Է` Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախագահի 2019թ. մարտի 18-ի թիվ 38-Ա հրամանով օտարման ենթակա Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության Պետական գույքի կառավարման կոմիտեին ամրացված գույքը  /14.06.2019թ./

 

ՎԱՃԱՌՎՈՒՄ Է՝ Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախագահի 2019թ. ապրիլի 8-ի թիվ 51-Ա հրամանով օտարման ենթակա Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությանն ամրացված գույքը  /28.06.2019թ./

 

ՎԱՃԱՌՎՈՒՄ Է՝ Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախագահի 2019թ. մայիսի 3-ի թիվ 67-Ա հրամանով օտարման ենթակա Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությանն ամրացված գույքը  /27.06.2019թ./

 

ՎԱՃԱՌՎՈՒՄ Է՝  ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության «Կոտայքի տարածաշրջանային պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող գույքը  /24.06.2019թ./

 

ՎԱՃԱՌՎՈՒՄ Է` ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության «Վարչա-տնտեսական» փակ բաժնետիրական ընկերությանը սեփականության իրավունքով պատկանող օտարման ենթակա գույքը  /18.06.2019թ./

 

ՎԱՃԱՌՎՈՒՄ Է` «ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության «Վանաձորի Կ.Ղարաքեշիշյանի անվան թիվ 1 արհեստագործական պետական ուսումնարան» ՊՈԱԿ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող գույքը  /21.06.2019թ./

 

ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ.   2016թ. նոյեմբերի 1-ից մինչև դեկտեմբերի 22-ը աճուրդով վաճառված գույքի ցանկ

 

ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ.  2016թ. հունիսի 1-ից մինչև հոկտեմբերի 4-ը աճուրդով վաճառված գույքի ցանկ