Reports

ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՌԱՋԻՆ ԵՌԱՄՍՅԱԿԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ

 

ՀՀ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ և ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ  ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԻՆՆ ԱՄԻՍՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ

 

Ա Մ Փ Ո Փ   Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն.  Պետական մասնակցությամբ  առևտրային կազմակերպությունների 2018թ. առաջին կիսամյակի ֆինանսատնտեսական վիճակի դիտարկումների և վերլուծության արդյունքների (մոնիտորինգ) վերաբերյալ   /հավելված/

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ   /հավելված 1/,  /հավելված 2/,  /հավելված 3/,  /հավելված 4/,

 

Ա Մ Փ Ո Փ      Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն.  Հայաստանի Հանրապետության պետական  կառավարման մարմինների ենթակայության պետական մասնակցությամբ  առևտրային կազմակերպությունների 2017թ.  տարեկան արդյունքներով ֆինանսատնտեսական վիճակի դիտարկումների և վերլուծության (մոնիտորինգ) վերաբերյալ   /հավելված 1/,   /հավելված 2/,   /հավելված 3/

 

ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄ.  ՀՀ վերահսկիչ պալատի խորհրդի 2018 թվականի մարտի 19-ի N7/9 որոշմամբ հաստատված՝ ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչությանը պետական բյուջեից հատկացված միջոցների օգտագործման, բյուջետային մուտքերի ապահովման և պետական սեփականության կառավարման նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ ընթացիկ հաշվետվության եզրակացությունների վերաբերյալ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՌԱՋԻՆ ԵՌԱՄՍՅԱԿԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍԵՂՄԱԳԻՐ

 

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն.  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԻՆՆ ԱՄԻՍՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ

 

Ա Մ Փ Ո Փ  Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն. Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման մարմինների ենթակայության պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների 2017թ. առաջին կիսամյակի արդյունքների ֆինանսատնտեսական դիտարկումների և վերլուծության (մոնիտորինգ) վերաբերյալ.     /հավելված  1/,  /հավելված 2/,  /հավելված  3/

 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 

 

Ա Մ Փ Ո Փ   Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն. Հայաստանի Հանրապետության պետական  կառավարման մարմինների ենթակայության պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների 2016թ.  տարեկան արդյունքների ֆինանսատնտեսական դիտարկումների և վերլուծության (մոնիտորինգ) վերաբերյալ/հավելված 1/,   /հավելված  2/,  /հավելված  3/,  /հավելված  4/

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍԵՂՄԱԳԻՐ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ (ԱՅՍՈՒՀԵՏ՝ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ) 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ԻՆՆ ԱՄԻՍՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

Ա Մ Փ Ո Փ  Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն. Հայաստանի Հանրապետության պետական  կառավարման մարմինների ենթակայության պետական մասնակցությամբ  առևտրային կազմակերպությունների 2016թ.  առաջին կիսամյակի արդյունքների ֆինանսատնտեսական դիտարկումների և վերլուծության (մոնիտորինգ) վերաբերյալ  /հավելված 1/,  /հավելված 2/

 

Պետական բաժնեմասի կառավարման վարչությունը` 2016թ. 1-ին կիսամյակում

 

Գույքի հանձնման-ընդունման հանձնաժողովի գործունեությունը 2016թ. 1-ին կիսամյակում

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ  2014-2016ԹԹ.

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՆՐԱ ԵՆԹԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՏԱԿ ԳՏՆՎՈՂ ՊՈԱԿ-ների ԿՈՂՄԻՑ ՇԱՀԱԳՈՐԾՎՈՂ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ  ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ  ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍԵՂՄԱԳԻՐ

 

Ա Մ Փ Ո Փ  Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն. Հայաստանի Հանրապետության պետական  կառավարման մարմինների ենթակայության պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների 2015թ.  տարեկան արդյունքների ֆինանսատնտեսական դիտարկումների և վերլուծության (մոնիտորինգ) վերաբերյալ  /հավելված 1/, /հավելված 2/

 

Ա Մ Փ Ո Փ  Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն. Հայաստանի Հանրապետության պետական  կառավարման մարմինների ենթակայության պետական մասնակցությամբ  առևտրային կազմակերպությունների  2015թ.  առաջին կիսամյակի արդյունքների ֆինանսատնտեսական դիտարկումների և  վերլուծության (մոնիտորինգ) վերաբերյալ /հավելված 1/,   /հավելված 2/

 

Ա Մ Փ Ո Փ   Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն. Հայաստանի Հանրապետության պետական  կառավարման մարմինների ենթակայության պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների  2014թ.  տարեկան արդյունքների ֆինանսատնտեսական դիտարկումների և վերլուծության (մոնիտորինգ)  վերաբերյալ /հավելված 1/ հավելված 2/

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ  ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ  ՍԵՂՄԱԳԻՐ

 

Ա Մ Փ Ո Փ  Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն. Հայաստանի Հանրապետության պետական  կառավարման մարմինների ենթակայության պետական մասնակցությամբ  առևտրային կազմակերպությունների 2013թ. տարեկան արդյունքների ֆինանսատնտեսական դիտարկումների և վերլուծության (մոնիտորինգ) վերաբերյալ /հավելված 1, հավելված 2/

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ  ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ

 

Հայաստանի Հանրապետության պետական  կառավարման մարմինների ենթակայության պետական մասնակցությամբ  առևտրային կազմակերպությունների ֆինանսատնտեսական դիտարկումների և վերլուծության (մոնիտորինգ) 2013թ.  առաջին կիսամյակի արդյունքների վերաբերյալ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ  ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ

 

Հայաստանի Հանրապետության պետական  կառավարման մարմինների ենթակայության պետական մասնակցությամբ  առևտրային կազմակերպությունների ֆինանսատնտեսական դիտարկումների և վերլուծության (մոնիտորինգ) 2012թ.  տարեկան արդյունքների վերաբերյալ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ  ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  2011 ԹՎԱԿԱՆԻ  ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ  ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ 2009Թ. ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍԵՂՄԱԳԻՐ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ 2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

 

Ֆինանսական հաշվետվություններ

 

Հաշվետվություն` Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ 2018թ.

 

Հաշվետվություն` Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի 01.01.2018թ.-01.01.2019թ. ժամանակահատվածի համար կատարած բյուջետային ծախսերի և պարտքերի մասին

 

Հաշվետվություն`  Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի 2018թ. առաջին կիսամյակում պետական բյուջեով սահմանված ծրագրերի իրականացումը բնութագրող արդյունքի ցուցանիշների կատարման մասին

 

 Հաշվետվություն`  Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի 2018թ. առաջին կիսամյակում կատարված բյուջետային ծախսերի և պարտքերի մասին

 

Հաշվետվություն`  ՀՀ ԿԱ ՊԳԿ վարչության ենթակայության տակ գտնվող ՊՈԱԿ-ների 2017թ. տարեկան ֆինանսատնտեսական գործունեություն մասին  /հավելվածներ/

 

ՀՀ ԿԱ պետական գույքի կառավարման վարչության ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ 2015թ.

 

ՀՀ ԿԱ պետական գույքի կառավարման վարչության բյուջե 2015թ.

 

2011-2013թթ. փաստացի պետական բյուջե մուտքագրված վճարների վերաբերյալ

 

ՀՀ ԿԱ պետական գույքի կառավարման վարչության բյուջե 2014թ.

 

Հաշվետվություն` ՀՀ ԿԱ ՊԳԿՎ  2014թ. առաջին կիսամյակում կատարած բյուջետային ծախսերի և պարտքերի մասին

 

Հաշվետվություն` ՀՀ ԿԱ ՊԳԿՎ  2013թ. կատարած բյուջետային ծախսերի և պարտքերի մասին

 

Հաշվետվություն` ՀՀ ԿԱ ՊԳԿՎ  2012թ. կատարած բյուջետային ծախսերի և պարտքերի մասին

 

Հաշվետվություն` ՀՀ ԿԱ ՊԳԿՎ  2011թ. կատարած բյուջետային ծախսերի և պարտքերի մասին

 

 

        Վարչության փաստաթղթաշրջանառություն

 

Հաշվետվություն` 2019թ. ապրիլ ամսվա ընթացքում Պետական գույքի կառավարման կոմիտեում մտից փաստաթղթերի թիվը կազմել է 1293, որից՝ «Mulberry» համակարգով՝ 933, փոստային ծառայությամբ՝ 135, սուրհանդակով՝ 19, էլ. փոստով՝ 42, առձեռն եղանակով՝ 164 գրություն (77-ը՝ դիմումներ քաղաքացիներից): Ելից փաստաթղթաշրջանառությունը կազմել է 797, որից՝ «Mulberry» համակարգով 425, սուրհանդակով՝ 86, փոստով՝ 178, էլ. փոստով՝ 53, առձեռն՝ 55 գրություն (56-ը՝ պատասխան քաղաքացիների դիմումներին): Մտից և ելից փաստաթղթաշրջանառությունն ընդհանուր կազմել է 2090 միավոր:

 

Հաշվետվություն` 2019թ. մարտ ամսվա ընթացքում Պետական գույքի կառավարման կոմիտեում մտից փաստաթղթերի թիվը կազմել է 1354, որից՝ «Mulberry» համակարգով՝ 1005, փոստային ծառայությամբ՝ 141, սուրհանդակով՝ 29, էլ. փոստով՝ 24, առձեռն եղանակով՝ 155 գրություն (69-ը՝ դիմումներ քաղաքացիներից): Ելից փաստաթղթաշրջանառությունը կազմել է 773, որից՝ «Mulberry» համակարգով 465, սուրհանդակով՝ 82, փոստով՝ 140, էլ. փոստով՝ 31, առձեռն՝ 55 գրություն (44-ը՝ պատասխան քաղաքացիների դիմումներին): Մտից և ելից փաստաթղթաշրջանառությունն ընդհանուր կազմել է 2127 միավոր:

 

Հաշվետվություն` 2019թ. փետրվար ամսվա ընթացքում Պետական գույքի կառավարման կոմիտեում մտից փաստաթղթերի թիվը կազմել է 1279, որից՝ «Mulberry» համակարգով՝ 878, փոստային ծառայությամբ՝ 175, սուրհանդակով՝ 25, էլ. փոստով՝ 30, առձեռն եղանակով՝ 171 գրություն (82-ը՝ դիմումներ քաղաքացիներից): Ելից փաստաթղթաշրջանառությունը կազմել է 842, որից՝ «Mulberry» համակարգով 496, սուրհանդակով՝ 97, փոստով՝ 173, էլ. փոստով՝ 39, առձեռն՝ 37 գրություն (57-ը՝ պատասխան քաղաքացիների դիմումներին): Մտից և ելից փաստաթղթաշրջանառությունն ընդհանուր կազմել է 2121 միավոր:

 

Հաշվետվություն` 2019թ. հունվար ամսվա ընթացքում Պետական գույքի կառավարման կոմիտեում մտից փաստաթղթերի թիվը կազմել է 975, որից՝ «Mulberry» համակարգով՝ 724, փոստային ծառայությամբ՝ 117, սուրհանդակով՝ 8, էլ. փոստով՝ 25, առձեռն եղանակով՝ 101 գրություն (37-ը՝ դիմումներ քաղաքացիներից): Ելից փաստաթղթաշրջանառությունը կազմել է 526, որից՝ «Mulberry» համակարգով 297, սուրհանդակով՝ 84, փոստով՝ 98, էլ. փոստով՝ 22, առձեռն՝ 25 գրություն (25-ը՝ պատասխան քաղաքացիների դիմումներին): Մտից և ելից փաստաթղթաշրջանառությունն ընդհանուր կազմել է 1501 միավոր:

 

 

Հաշվետվություն` 2018թ. դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում Պետական գույքի կառավարման կոմիտեում մտից փաստաթղթերի թիվը կազմել է 971, որից՝ «Mulberry» համակարգով՝ 718, փոստային ծառայությամբ՝ 108, սուրհանդակով՝ 19, էլ. փոստով՝ 28, առձեռն եղանակով՝ 98 գրություն (33-ը՝ դիմումներ քաղաքացիներից): Ելից փաստաթղթաշրջանառությունը կազմել է 647, որից՝ «Mulberry» համակարգով 449, սուրհանդակով՝ 62, փոստով՝ 83, էլ. փոստով՝ 15, առձեռն՝ 38 գրություն (28-ը՝ պատասխան քաղաքացիների դիմումներին): Մտից և ելից փաստաթղթաշրջանառությունն ընդհանուր կազմել է 1618 միավոր:

 

Հաշվետվություն` 2018թ. նոյեմբեր ամսվա ընթացքում Պետական գույքի կառավարման կոմիտեում մտից փաստաթղթերի թիվը կազմել է 1013, որից՝ «Mulberry» համակարգով՝ 690, փոստային ծառայությամբ՝ 141, սուրհանդակով՝ 26, էլ. փոստով՝ 28, առձեռն եղանակով՝ 128 գրություն (48-ը՝ դիմումներ քաղաքացիներից): Ելից փաստաթղթաշրջանառությունը կազմել է 807, որից՝ «Mulberry» համակարգով 483, սուրհանդակով՝ 84, փոստով՝ 155, էլ. փոստով՝ 16, առձեռն՝ 69 գրություն (42-ը՝ պատասխան քաղաքացիների դիմումներին): Մտից և ելից փաստաթղթաշրջանառությունն ընդհանուր կազմել է 1820 միավոր:

 

Հաշվետվություն՝ 2018թ. հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում Պետական գույքի կառավարման կոմիտեում մտից փաստաթղթերի թիվը կազմել է 1120, որից՝ «Mulberry» համակարգով՝ 771, փոստային ծառայությամբ՝ 128, սուրհանդակով՝ 24, էլ. փոստով՝ 30, առձեռն եղանակով՝ 167 գրություն (62-ը՝ դիմումներ քաղաքացիներից): Ելից փաստաթղթաշրջանառությունը կազմել է 628, որից՝ «Mulberry» համակարգով 327, սուրհանդակով՝ 69, փոստով՝ 140, էլ. փոստով՝ 18, առձեռն՝ 74 գրություն (53-ը՝ պատասխան քաղաքացիների դիմումներին): Մտից և ելից փաստաթղթաշրջանառությունն ընդհանուր կազմել է 1748 միավոր:

 

Հաշվետվություն՝  2018թ. սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում Պետական գույքի կառավարման կոմիտեում մտից փաստաթղթերի թիվը կազմել է 970, որից՝ «Mulberry» համակարգով՝ 716, փոստային ծառայությամբ՝ 94, սուրհանդակով՝ 26, էլ. փոստով՝ 20, առձեռն եղանակով՝ 114 գրություն (42-ը՝ դիմումներ քաղաքացիներից): Ելից փաստաթղթաշրջանառությունը կազմել է 534, որից՝ «Mulberry» համակարգով 310, սուրհանդակով՝ 53, փոստով՝ 88 էլ. փոստով՝ 18, առձեռն՝ 65 գրություն (36-ը՝ պատասխան քաղաքացիների դիմումներին): Մտից և ելից փաստաթղթաշրջանառությունն ընդհանուր կազմել է 1504 միավոր:

 

Հաշվետվություն՝  2018թ. հուլիս ամսվա ընթացքում ՀՀ ԿԱ պետական գույքի կառավարման վարչությունում մտից փաստաթղթերի թիվը կազմել է 1110, որից՝ «Mulberry» համակարգով՝ 787,  փոստային ծառայությամբ՝  152, սուրհանդակով՝ 33, էլ. փոստով՝ 18, առձեռն եղանակով՝ 120 գրություն  (69-ը՝ դիմումներ քաղաքացիներից): Ելից փաստաթղթաշրջանառությունը կազմել է 508, որից՝ «Mulberry» համակարգով 296, սուրհանդակով՝ 57, փոստով՝ 85, էլ. փոստով՝ 18, առձեռն՝ 52 գրություն (32-ը՝ պատասխան քաղաքացիների դիմումներին): Մտից և ելից փաստաթղթաշրջանառությունն ընդհանուր կազմել է 1618 միավոր:

 

Հաշվետվություն՝  2018թ. երկրորդ եռամսյակի ընթացքում ՀՀ ԿԱ պետական գույքի կառավարման վարչությունում մտից փաստաթղթերի թիվը կազմել է 2849, որից՝ «Mulberry» համակարգով՝ 1954,  փոստային ծառայությամբ՝  395, սուրհանդակով՝ 115, էլ. փոստով՝ 38, առձեռն եղանակով ՝ 347 գրություն  (118-ը՝ դիմումներ քաղաքացիներից): Ելից փաստաթղթաշրջանառությունը կազմել է  1817, որից՝ «Mulberry» համակարգով 1028, սուրհանդակով՝ 128, փոստով՝ 366, էլ. փոստով՝ 63, առձեռն՝ 232 գրություն (117-ը՝ պատասխան քաղաքացիների դիմումներին): Մտից և ելից փաստաթղթաշրջանառությունն ընդհանուր կազմել է 4666 միավոր:

 

Հաշվետվություն՝ 2018թ. հունիս ամսվա ընթացքում ՀՀ ԿԱ պետական գույքի կառավարման վարչությունում մտից փաստաթղթերի թիվը կազմել է 876, որից՝ «Mulberry» համակարգով՝ 573,  փոստային ծառայությամբ՝  137, սուրհանդակով՝ 38, էլ. փոստով՝ 17, առձեռն եղանակով՝ 111 գրություն  (49-ը՝ դիմումներ քաղաքացիներից): Ելից փաստաթղթաշրջանառությունը կազմել է 565, որից՝ «Mulberry» համակարգով 306, սուրհանդակով՝ 42, փոստով՝ 130, էլ. փոստով՝ 17, առձեռն՝ 70 գրություն (42-ը՝ պատասխան քաղաքացիների դիմումներին): Մտից և ելից փաստաթղթաշրջանառությունն ընդհանուր կազմել է 1441 միավոր:

 

Հաշվետվություն՝  2018թ. մայիս ամսվա ընթացքում ՀՀ ԿԱ պետական գույքի կառավարման վարչությունում մտից փաստաթղթերի թիվը կազմել է 888, որից՝ «Mulberry» համակարգով՝ 608,  փոստային ծառայությամբ՝  122, սուրհանդակով՝ 38, էլ. փոստով՝ 10, առձեռն եղանակով՝ 110 գրություն  (41-ը՝ դիմումներ քաղաքացիներից): Ելից փաստաթղթաշրջանառությունը կազմել է 553, որից՝ «Mulberry» համակարգով 309, սուրհանդակով՝ 43, փոստով՝ 107, էլ. փոստով՝ 23, առձեռն՝ 71 գրություն (30-ը՝ պատասխան քաղաքացիների դիմումներին): Մտից և ելից փաստաթղթաշրջանառությունն ընդհանուր կազմել է 1441 միավոր: Ստացվել է ընդամենը՝  1 հարցում, որին պատասխանվել է:

 

Հաշվետվություն՝ 2018թ. ապրիլ ամսվա ընթացքում ՀՀ ԿԱ պետական գույքի կառավարման վարչությունում մտից փաստաթղթերի թիվը կազմել է 1059, որից՝ «Mulberry» համակարգով՝ 773,  փոստային ծառայությամբ՝  136, սուրհանդակով՝ 39, էլ. փոստով՝ 11, առձեռն եղանակով՝ 100 գրություն  (28-ը՝ դիմումներ քաղաքացիներից): Ելից փաստաթղթաշրջանառությունը կազմել է 669, որից՝ «Mulberry» համակարգով 383, սուրհանդակով՝ 43, փոստով՝ 129, էլ. փոստով՝ 23, առձեռն՝ 91 գրություն (45-ը՝ պատասխան քաղաքացիների դիմումներին): Մտից և ելից փաստաթղթաշրջանառությունն ընդհանուր կազմել է 1728 միավոր:

 

Հաշվետվություն՝  2018թ. առաջին եռամսյակի ընթացքում ՀՀ ԿԱ պետական գույքի կառավարման վարչությունում մտից փաստաթղթերի թիվը կազմել է 3103, որից՝ «Mulberry» համակարգով՝ 2107,  փոստային ծառայությամբ՝  473, սուրհանդակով՝ 122, էլ. փոստով՝ 76, առձեռն եղանակով՝ 325 գրություն  (146-ը՝ դիմումներ քաղաքացիներից): Ելից փաստաթղթաշրջանառությունը կազմել է  2281, որից՝ «Mulberry» համակարգով 1283, սուրհանդակով՝ 211, փոստով՝ 422, էլ. փոստով՝ 122, առձեռն՝ 243 գրություն (138-ը՝ պատասխան քաղաքացիների դիմումներին): Մտից և ելից փաստաթղթաշրջանառությունն ընդհանուր կազմել է 5384 միավոր:

 

Հաշվետվություն՝ 2018թ. մարտ  ամսվա ընթացքում ՀՀ ԿԱ պետական գույքի կառավարման վարչությունում մտից փաստաթղթերի թիվը կազմել է 1170, որից՝ «Mulberry» համակարգով՝ 820,  փոստային ծառայությամբ՝  166, սուրհանդակով՝ 32, էլ. փոստով՝ 26, առձեռն եղանակով՝ 126 գրություն  (44-ը՝ դիմումներ քաղաքացիներից): Ելից փաստաթղթաշրջանառությունը կազմել է  798, որից՝ «Mulberry» համակարգով 452 սուրհանդակով՝ 64, փոստով՝ 146, էլ. փոստով՝ 49, առձեռն՝ 87 գրություն (26-ը՝ պատասխան քաղաքացիների դիմումներին): Մտից և ելից փաստաթղթաշրջանառությունն ընդհանուր կազմել է 1968 միավոր: Ստացվել է ընդամենը՝  3 հարցում, որից 2-ին պատասխանվել է:

 

Հաշվետվություն՝  2018թ. փետրվար  ամսվա ընթացքում ՀՀ ԿԱ պետական գույքի կառավարման վարչությունում մտից փաստաթղթերի թիվը կազմել է 1081, որից՝ «Mulberry» համակարգով՝ 720,  փոստային ծառայությամբ՝  168, սուրհանդակով՝ 58, էլ. փոստով՝ 29, առձեռն եղանակով՝ 106 գրություն  (53-ը՝ դիմումներ