Vacancies

Տ Ե Ղ Ե Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն. Պետական գույքի տնօրինման վարչության Պետական գույքի վարձակալության և անհատույց օգտագործման տրամադրման բաժնի առաջատար մասնագետի (ծածկագիր՝ 49-3.2-51) ժամանակավոր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար 2019 թվականի մայիսի 21-ից մինչև մայիսի 23-ը դիմած քաղաքացիների վերաբերյալ

 

Պետական գույքի կառավարման կոմիտեն հայտարարում է Պետական գույքի տնօրինման վարչության պետական գույքի վարձակալության և անհատույց օգտագործման տրամադրման բաժնի առաջատար մասնագետի (ծածկագիր՝ 49-3.2-51) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու մասին

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն. Պետական գույքի տնօրինման վարչության պետական գույքի օտարման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 49-2.3-107) ժամանակավոր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար 2019 թվականի ապրիլի 25-ից մինչև ապրիլի 29-ը դիմած քաղաքացիների վերաբերյալ

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն. Հաշվապահական հաշվառման և ֆինանսատնտեսական վարչության գնումների բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 49-2.2-45) ժամանակավոր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար 2019 թվականի ապրիլի 25-ից մինչև ապրիլի 29-ը դիմած քաղաքացիների վերաբերյալ

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն. Հաշվապահական հաշվառման և ‎ֆինանսատնտեսական վարչության գնումների բաժնի առաջին կարգի մասնագետի (ծածկագիր՝ 49-4.1-48) ժամանակավոր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար 2019 թվականի ապրիլի 16-ից մինչև ապրիլի 18-ը դիմած քաղաքացիների վերաբերյալ

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն. Հաշվապահական հաշվառման և ֆինանսատնտեսական վարչության գնումների բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 49-2.2-45) ժամանակավոր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար 2019 թվականի ապրիլի 12-ից մինչև ապրիլի 16-ը դիմած քաղաքացիների

 

Պետական գույքի կառավարման կոմիտեն հայտարարում է Հաշվապահական հաշվառման և ֆինանսատնտեսական վարչության գնումների բաժնի  պետի (ծածկագիր՝ 49-2.2-45) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու մասին

 

Պետական գույքի կառավարման կոմիտեն հայտարարում է պետական գույքի տնօրինման վարչության պետական գույքի օտարման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 49-2.3-107) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու մասին

 

Տ Ե Ղ Ե Կ  Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն. Պետական գույքի տնօրինման վարչության պետական գույքի օտարման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 49-2.3-107) ժամանակավոր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար 2019 թվականի ապրիլի 11-ից մինչև ապրիլի 15-ը հրապարակված հայտարարությամբ քաղաքացիների կողմից դիմումներ չեն ներկայացվել

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն. Պետական գույքի տնօրինման վարչության պետական գույքի գրանցման և հաշվառման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 49-2.3-83) ժամանակավոր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար 2019 թվականի ապրիլի 10-ից մինչև ապրիլի 12-ը դիմած քաղաքացիների վերաբերյալ

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն. Հաշվապահական հաշվառման և ֆինանսատնտեսական վարչության գնումների բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 49-2.2-45) ժամանակավոր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար 2019 թվականի ապրիլի 12-ից մինչև ապրիլի 16-ը հրապարակված հայտարարությամբ քաղաքացիների կողմից դիմումներ չեն ներկայացվել

 

Պետական գույքի կառավարման կոմիտեն հայտարարում է Հաշվապահական հաշվառման և ֆինանսատնտեսական վարչության գնումների բաժնի  առաջին կարգի մասնագետի (ծածկագիր՝ 49-4.1-48) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու մասին

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն. Հաշվապահական հաշվառման և ‎ֆինանսատնտեսական վարչությանգնումների բաժնի առաջին կարգի մասնագետի (ծածկագիր՝ 49-4.1-48) ժամանակավոր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար 2019 թվականի ապրիլի 10-ից մինչև ապրիլի 12-ը հրապարակված հայտարարությամբ քաղաքացիների կողմից դիմումներ չեն ներկայացվել

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն. Պետական գույքի տնօրինման վարչության պետական գույքի օտարման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 49-2.3-107) ժամանակավոր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար 2019 թվականի ապրիլի 3-ից մինչև ապրիլի 5-ը դիմած քաղաքացիների վերաբերյալ

 

Պետական գույքի կառավարման կոմիտեն հայտարարում է Պետական գույքի տնօրինման վարչության պետական գույքի գրանցման և հաշվառման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 49-2.3-83) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու մասին

 

Պետական գույքի կառավարման կոմիտեն հայտարարում է Հաշվապահական հաշվառման և ֆինանսատնտեսական վարչության գնումների բաժնի  առաջին կարգի մասնագետի (ծածկագիր՝ 49-4.1-48) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու մասին

 

Պետական գույքի կառավարման կոմիտեն հայտարարում է Հաշվապահական հաշվառման և ֆինանսատնտեսական վարչության գնումների բաժնի  պետի (ծածկագիր՝ 49-2.2-45) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու մասին

 

Պետական գույքի կառավարման կոմիտեն հայտարարում է պետական գույքի տնօրինման վարչության պետական գույքի օտարման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 49-2.3-107) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու մասին

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն. Պետական բաժնեմասի կառավարման վարչության մասնավորեցման նախապատրաստման և լուծարման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 49-2.3-101) ժամանակավոր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար 2019 թվականի մարտի 13-ից մինչև մարտի 15-ը դիմած քաղաքացիների վերաբերյալ

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն. Հաշվապահական հաշվառման և ֆինանսատնտեսական վարչության հաշվապահական հաշվառման, ֆինանսական հաշվետվություների և վճարումների բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 49-2.3-84) ժամանակավոր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար 2019 թվականի մարտի 13-ից մինչև մարտի 15-ը դիմած քաղաքացիների վերաբերյալ

 

Պետական գույքի կառավարման կոմիտեն ներկայացնում է 2018 թվականի դեկտեմբերի 17-ից մինչև 2019 թվականի մարտի 17-ը  պետական գույքի տնօրինման վարչության պետական գույքի գրանցման և հաշվառման բաժնի ներգրավված փորձագետ` Համլետ Սոսինի Լպուտյանի կողմից իրականացրած աշխատանքների վերաբերյալ  հաշվետվությունն ըստ ծրագրի 

 

Պետական գույքի կառավարման կոմիտեն հայտարարում է Պետական բաժնեմասի կառավարման վարչության մասնավորեցման նախապատրաստման և լուծարման բաժնի  գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 49-2.3-101) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու մասին

 

Պետական գույքի կառավարման կոմիտեն հայտարարում է Հաշվապահական հաշվառման և ֆինանսատնտեսական վարչության հաշվապահական հաշվառման, ֆինանսական հաշվետվություների և վճարումների բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 49-2.3-84) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու մասին

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն. Պետական գույքի տնօրինման վարչության պետական գույքի գրանցման և հաշվառման բաժին փորձագետ ներգրավելու համար 2019 թվականի փետրվարի 12-ից մինչև փետրվարի 20-ը դիմած քաղաքացիների և որպես փորձագետ ներգրավված անձի վերաբերյալ  /պայմանագիր/,  /հաշվետվություն/

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն. Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի իրավաբանական վարչության հայցապահանջների և իրավական ակտերի բաժնի առաջատար մասնագետի (ծածկագիր՝ 49-3.2-54) ժամանակավոր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար 2019 թվականի փետրվարի 18-ից մինչև փետրվարի 20-ը դիմած քաղաքացիների վերաբերյալ

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն. Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի հաշվապահական հաշվառման և ֆինանսատնտեսական վարչության հաշվապահական հաշվառման, ֆինանսական հաշվետվություների և վճարումների բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 49-2.3-84) ժամանակավոր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար 2019 թվականի փետրվարի 18-ից մինչև փետրվարի 20-ը դիմած քաղաքացիների վերաբերյալ

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն. Իրավաբանական վարչության պայմանագրերի նախապատրաստման, կնքման և պայմանագրային պարտավորությունների հսկողության բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 49-2.3-106) ժամանակավոր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար 2019 թվականի փետրվարի 8-ից մինչև փետրվարի 12-ը դիմած քաղաքացիների վերաբերյալ

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն. Իրավաբանական վարչության հայցապահանջների և իրավական ակտերի բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 49-2.3-102) ժամանակավոր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար 2019 թվականի փետրվարի 8-ից մինչև փետրվարի 12-ը դիմած քաղաքացիների վերաբերյալ

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն. Հաշվապահական հաշվառման և ֆինանսատնտեսական վարչության հաշվապահական հաշվառման, ֆինանսական հաշվետվություների և վճարումների բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 49-2.3-84) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2019 թվականի փետրվարի 8-ից մինչև փետրվարի 12-ը հրապարակված հայտարարությամբ քաղաքացիների կողմից դիմումներ չեն ներկայացվել

 

Պետական գույքի կառավարման կոմիտեն տեղեկացնում է  փորձագետ ներգրավելու վերաբերյալ

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն. Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի իրավաբանական վարչության պայմանագրերի նախապատրաստման, կնքման և պայմանագրային պարտավորությունների հսկողության բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր` 49-2.3-105) ժամանակավոր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար 2019 թվականի հունվարի 25-ից մինչև հունվարի 30-ը դիմած քաղաքացիների վերաբերյալ

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն. Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի հաշվապահական հաշվառման և ֆինանսատնտեսական վարչության հաշվապահական հաշվառման, ֆինանսական հաշվետվություների և վճարումների բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 49-2.3-85) ժամանակավոր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար 2019 թվականի հունվարի 25-ից մինչև հունվարի 30-ը դիմած քաղաքացիների վերաբերյալ

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ. Պետական գույքի տնօրինման վարչության պետական գույքի վարձակալության և անհատույց օգտագործման տրամադրման բաժնի առաջատար մասնագետի (ծածկագիր՝ 49-3.2-51) ժամանակավոր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար 2019 թվականի հունվարի 9-ից մինչև հունվարի 11-ը դիմած քաղաքացիների վերաբերյալ

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ.  Պետական գույքի կառավարման կոմիտեում քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու մասին

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ. Պետական գույքի տնօրինման վարչության պետական գույքի վարձակալության և անհատույց օգտագործման բաժնի առաջատար մասնագետի (ծածկագիր՝ 49-3.2-49) ժամանակավոր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար 2018 թվականի նոյեմբերի 30-ից մինչև դեկտեմբերի 4-ը դիմած քաղաքացիների վերաբերյալ

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ. Իրավաբանական վարչության հայցապահանջների և իրավական ակտերի բաժնի առաջին կարգի մասնագետի (ծածկագիր՝ 49-4.1-37) ժամանակավոր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար 2018 թվականի նոյեմբերի 30-ից մինչև դեկտեմբերի 4-ը դիմած քաղաքացիների վերաբերյալ

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ.  Պետական գույքի կառավարման կոմիտեում քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու մասին

 

Պետական գույքի կառավարման կոմիտեն հայտարարում է Իրավաբանական վարչության հայցապահանջների և իրավական ակտերի բաժնի առաջին կարգի մասնագետի (ծածկագիր՝ 49-4.1-37) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու մասին

 

Պետական գույքի կառավարման կոմիտեն հայտարարում է Պետական գույքի տնօրինման վարչության պետական գույքի վարձակալության և անհատույց օգտագործման բաժնի առաջատար մասնագետի (ծածկագիր՝ 49-3.2-49) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու մասին

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ. Պետական գույքի տնօրինման վարչության պետի (49-2.1-10) ժամանակավոր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար 2018 թվականի նոյեմբերի 7-ից մինչև նոյեմբերի 9-ը դիմած քաղաքացիների վերաբերյալ

 

Պետական գույքի կառավարման կոմիտեն հայտարարում է Պետական գույքի տնօրինման վարչության պետի (49-2.1-10) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու մասին

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ. Հաշվապահական հաշվառման և ‎ֆինանսատնտեսական վարչության գնումների բաժնի առաջատար մասնագետի (ծածկագիր՝ 49-3.2-48) ժամանակավոր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար 2018 թվականի սեպտեմբերի 14-ից մինչև սեպտեմբերի 18-ը դիմած քաղաքացիների վերաբերյալ

 

Պետական գույքի կառավարման կոմիտեն հայտարարում է Հաշվապահական հաշվառման և ֆինանսատնտեսական վարչության գնումների բաժնի  առաջատար մասնագետի (49-3.2-48) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու մասին

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ.  Պետական գույքի կառավարման կոմիտեում քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու մասին

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. Պետական գույքի կառավարման կոմիտեն տեղեկացնում է Պետական գույքի տնօրինման վարչության պետական գույքի գրանցման և հաշվառման բաժնի փորձագետ ներգրավելու մասին

 

 

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

1. Պետական գույքի կառավարման կոմիտեն տեղեկացնում էՙ որ Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի պետական գույքի կառավարման քաղաքականության վարչության մեթոդաբանության և օրենսդրության մշակման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր` 49-2.3-71) ժամանակավոր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար դիմել է մեկ ՀՀ քաղաքացի՝ Բելլա Գեղամի Հակոբյանը:

2018 թվականի օգոստոսի 17-ից  Բելլա Գեղամի Հակոբյանի հետ կնքվել է ժամանակավոր աշխատանքային պայմանագիր:

 

2. Պետական գույքի կառավարման կոմիտեն տեղեկացնում էՙ որ Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի հաշվապահական հաշվառման և ֆինանսատնտեսական վարչության գնումների բաժնի առաջին կարգի մասնագետի (ծածկագիր` 49-4.1-48) ժամանակավոր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար դիմել է մեկ ՀՀ քաղաքացի՝ Անի Գրիգորի Պետրոսյանը:

2018 թվականի օգոստոսի 17-ից  Անի Գրիգորի Պետրոսյանի հետ կնքվել է ժամանակավոր աշխատանքային պայմանագիր:

Պետական գույքի կառավարման կոմիտե /17.08.2018թ.

 

 

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Պետական գույքի կառավարման կոմիտեն տեղեկացնում է՝ Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավարի (49-1.1-1) ժամանակավոր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար դիմել է մեկ ՀՀ քաղաքացի՝ Անի Սուրենի Օբոսյանը:

2018 թվականի օգոստոսի 6-ից Անի Օբոսյանի հետ կնքվել է ժամանակավոր աշխատանքային պայմանագիր:

 

Քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելը

 

Հոդված 9.     Քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթի տեսակները, առանձնահատկությունները

1.Քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթը (այսուհետ՝ մրցույթ) հիմնված է հավասար հնարավորությունների և արժանիքների վրա:

2.Մրցույթը դասակարգվում է երկու տեսակի՝ արտաքին և ներքին:

3.Մրցույթներն անցկացնում են համապատասխան մարմինները, բացառությամբ գլխավոր քարտուղարի քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթի, որն անցկացնում է քաղաքացիական ծառայության գրասենյակը:

4.Մրցույթ անցկացնելու համար նախապատրաստական աշխատանքներն իրականացնում է համապատասխան մարմնի անձնակազմի կառավարման ստորաբաժանումը։

5.Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի գլխավոր քարտուղարի մրցույթը կազմակերպում և անցկացնում է Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմը:

Հոդված 10.   Քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթը

1.Մրցույթը հայտարարվում է քաղաքացիական ծառայության պաշտոնը թափուր մնալուց հետո` երեք ամսվա ընթացքում: Եթե հայտարարված մրցույթին մասնակցելու համար ոչ մի դիմում չի ներկայացվել, կամ ներկայացված բոլոր դիմումներում առկա է սույն հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված հիմքերից որևէ մեկը, ինչպես նաև եթե մրցույթին մասնակցելու համար դիմում ներկայացրած անձանցից ոչ մեկը չի ներկայացել, կամ մրցույթի մասնակիցներից ոչ մեկը չի հաղթահարել թեստավորման փուլը, կամ հարցազրույցի փուլ անցած մասնակիցներից ոչ մեկը չի հաղթահարել հարցազրույցի փուլը կամ հաղթահարել է հարցազրույցի փուլը և պաշտոնի նշանակման համար դիմում չի ներկայացրել, ապա տվյալ պաշտոնի համար մրցույթ հայտարարվում է մեկ ամսվա ընթացքում:

2.Մինչև արտաքին մրցույթ հայտարարելը պաշտոնի նշանակելու իրավասություն ունեցող պաշտոնատար անձի որոշմամբ կարող է անցկացվել ներքին մրցույթ: Քաղաքացիական ծառայության պաշտոնը թափուր մնալուց հետո տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար կարող է անցկացվել մեկ ներքին մրցույթ: Եթե ներքին մրցույթին մասնակցելու համար ոչ մի դիմում չի ներկայացվել, կամ ներկայացված բոլոր դիմումներում առկա է սույն հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված հիմքերից որևէ մեկը, ինչպես նաև եթե ներքին մրցույթին մասնակցելու համար դիմում ներկայացրած անձանցից ոչ մեկը չի ներկայացել, կամ ներքին մրցույթի մասնակիցներից ոչ մեկը չի հաղթահարել թեստավորման փուլը, կամ հարցազրույցի փուլ անցած մասնակիցներից ոչ մեկը չի հաղթահարել հարցազրույցի փուլը կամ հաղթահարել է հարցազրույցի փուլը և պաշտոնի նշանակման համար դիմում չի ներկայացրել, ապա անցկացվում է արտաքին մրցույթ: Ներքին մրցույթին կարող են մասնակցել տվյալ մարմնի հանրային ծառայողները և քաղաքացիական ծառայության կադրերի ռեզերվում գրանցված քաղաքացիական ծառայողները:

3.Մրցույթ անցկացնելու մասին հայտարարությունը մրցույթն անցկացնող համապատասխան մարմինը հրապարակում է մրցույթն անցկացնելուց ոչ ուշ, քան մեկ ամիս առաջ՝ մրցույթի նախապատրաստական աշխատանքներն իրականացնող մարմնի պաշտոնական կայքէջում, քաղաքացիական ծառայության գրասենյակի պաշտոնական կայքէջում և Հայաստանի Հանրապետության հրապարակային ծանուցումների պաշտոնական ինտերնետային կայքէջում: Հայտարարության հետ հրապարակվում են նաև այն բնագավառները, որոնցից կազմված է լինելու թեստը:

4.Քաղաքացին չի մասնակցում մրցույթին, եթե չի բավարարում սույն օրենքի 8-րդ հոդվածի 2-րդ մասով և 17-րդ հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված պահանջները, և (կամ) առկա է «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 14-րդ հոդվածով նախատեսված հիմքերից որևէ մեկը, և (կամ) առկա է սույն օրենքի 37-րդ հոդվածի 8-րդ մասով նախատեսված հիմքը:

5.Մրցույթին մասնակցելու համար քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է էլեկտրոնային տարբերակով: Մրցույթի մասնակցության հարցը որոշում է գլխավոր քարտուղարը՝ անձնակազմի կառավարման ստորաբաժանման տված եզրակացության հիման վրա: Մրցույթի մասնակցության որոշման մասին անձնակազմի կառավարման ստորաբաժանումը երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում էլեկտրոնային տարբերակով տեղեկացնում է դիմող քաղաքացուն: Գլխավոր քարտուղարի` քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնի մրցույթի մասնակցության հարցը որոշում է քաղաքացիական ծառայության գրասենյակի ղեկավարը՝ գրասենյակի համապատասխան կառուցվածքային ստորաբաժանման տված եզրակացության հիման վրա: Քաղաքացիական ծառայության գրասենյակը թեստավորման մասնակցության որոշման մասին երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում էլեկտրոնային տարբերակով տեղեկացնում է դիմող քաղաքացուն:

6.Մրցույթն անցկացվում է երկու փուլով՝ թեստավորում և հարցազրույց: Մրցույթն անցկացվում է, եթե դիմել է առնվազն մեկ քաղաքացի:

7.Թեստավորումն անցկացնում են համապատասխան մարմիններն էլեկտրոնային եղանակով՝ քաղաքացիական ծառայության տեղեկատվական հարթակում:

8.Քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների առանձնահատկություններից ելնելով կարող են կազմվել տարբեր բովանդակությամբ թեստեր: Թեստերը պետք է բխեն քաղաքացիական ծառայության պաշտոնի անձնագրով սահմանված մասնագիտական գիտելիքների ու կոմպետենցիաների տիրապետմանը ներկայացվող պահանջներից: Թեստերում ընդգրկվող առաջադրանքների հարաբերակցությունը որոշվում է ըստ պաշտոնների ենթախմբերի. որքան ցածր է պաշտոնի ենթախումբը, այնքան գերակշռում են մասնագիտական գիտելիքների վերաբերյալ առաջադրանքները:

9.Թեստերում ընդգրկվող առաջադրանքները, որոնք վերաբերում են մասնագիտական գիտելիքներին, կազմում և քաղաքացիական ծառայության տեղեկատվական հարթակում տեղադրում է համապատասխան մարմինը, իսկ կոմպետենցիաների վերաբերյալ առաջադրանքները` քաղաքացիական ծառայության գրասենյակը:

10.Գլխավոր քարտուղարի քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթի թեստում ընդգրկվող մասնագիտական գիտելիքների և կոմպետենցիաների վերաբերյալ առաջադրանքները կազմում է քաղաքացիական ծառայության գրասենյակը:

11.Մրցույթի մասնակիցը, պատասխանելով թեստում ընդգրկված առաջադրանքներին, անմիջապես տեղեկանում է իր ստացած արդյունքների մասին: Թեստավորման արդյունքների հետ համաձայն չլինելու դեպքում մրցույթի մասնակիցն իր արդյունքների մասով կարող է բողոք ներկայացնել գլխավոր քարտուղարին: Գլխավոր քարտուղարը քննում է դիմումը

-  ընդունում արդյունքները փոփոխելու կամ նույնը թողնելու մասին որոշում: Գլխավոր քարտուղարի` քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնի համար անցկացվող մրցույթի թեստավորման արդյունքների հետ համաձայն չլինելու դեպքում մրցույթի մասնակիցն իր արդյունքների մասով կարող է բողոք ներկայացնել քաղաքացիական ծառայության գրասենյակի ղեկավարին: Քաղաքացիական ծառայության գրասենյակի ղեկավարը քննում է դիմումը և ընդունում արդյունքները փոփոխելու կամ նույնը թողնելու մասին որոշում:

12.Մրցույթի երկրորդ՝ հարցազրույցի փուլին մասնակցելու իրավունք են ձեռք բերում Կառավարության սահմանած միավորից բարձր առավելագույն միավորներ ստացած հինգ մասնակիցը: Եթե միևնույն արդյունք ունենալու դեպքում հնարավոր չէ պարզել առավելագույն միավորներ հավաքած և թեստավորման փուլը հաղթահարած հինգ մասնակցին, ապա միևնույն առավելագույն միավորներ հավաքած մասնակիցներն անցնում են հարցազրույցի փուլ: Թեստավորման փուլը հաղթահարած մասնակիցների թիվը հինգից պակաս լինելու դեպքում բոլոր մասնակիցներն իրավունք են ձեռք բերում մասնակցելու հարցազրույցի փուլին, եթե հավաքել են թեստավորման փուլը հաղթահարելու համար անհրաժեշտ միավորը:

13.Հարցազրույցն անցկացնում է տվյալ պաշտոնի նշանակելու իրավասություն ունեցող պաշտոնատար անձի ձևավորած հանձնաժողովը, բացառությամբ գլխավոր քարտուղարի քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթի, որի դեպքում հանձնաժողովը ձևավորում է քաղաքացիական ծառայության գրասենյակը՝ համակարգող փոխվարչապետի հաստատած հանձնաժողովի անդամության թեկնածուների ցանկից:

14.Պաշտոնի նշանակելու իրավասություն ունեցող պաշտոնատար անձի ձևավորած հանձնաժողովի կազմում ընդգրկվում են տվյալ պաշտոնի նշանակելու իրավասություն ունեցող պաշտոնատար անձը կամ նրան փոխարինող պաշտոնատար անձը, այն կառուցվածքային ստորաբաժանման ղեկավարը կամ նրան փոխարինող պաշտոնատար անձը, որի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար հայտարարվել է տվյալ մրցույթը, անձնակազմի կառավարման ստորաբաժանման ղեկավարը կամ նրան փոխարինող պաշտոնատար անձը, ինչպես նաև տվյալ պաշտոնի համար անհրաժեշտ մասնագիտական գիտելիքների և կոմպետենցիաների տիրապետման մակարդակն ստուգելու կարողություններ ունեցող այլ անձինք:

15.Հանձնաժողովը կազմված է առնվազն հինգ անդամից:

16Հարցազրույցի փուլը հաղթահարում է մեկ մասնակից: Հարցազրույցի արդյունքում հանձնաժողովը պաշտոնի նշանակելու իրավասություն ունեցող պաշտոնատար անձին ներկայացնում է եզրակացություն հարցազրույցի մասնակիցների վերաբերյալ՝ նշելով հարցազրույցի փուլը հաղթահարած միակ մասնակցին: Հանձնաժողովի եզրակացությունն ստանալուց հետո` երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում, պաշտոնի նշանակելու իրավասություն ունեցող պաշտոնատար անձը հարցազրույցի փուլը հաղթահարած միակ մասնակցին նշանակում է համապատասխան պաշտոնի:

17. Եթե երկու անգամ անընդմեջ հայտարարված արտաքին մրցույթին մասնակցելու համար ոչ մի դիմում չի ներկայացվել, կամ ներկայացված բոլոր դիմումներում առկա է սույն հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված հիմքերից որևէ մեկը, ապա համապատասխան մարմինը սույն օրենքով սահմանված կարգով փոփոխում է տվյալ պաշտոնի համար սահմանված պահանջները:

18. Անվանացանկում կատարված լրացումների և փոփոխությունների հետևանքով առաջացած քաղաքացիական ծառայության նոր պաշտոնները, բացառությամբ համապատասխան մարմնի վերակազմակերպման և (կամ) կառուցվածքային փոփոխության հետևանքով առաջացած քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների, զբաղեցվում են մրցույթով:

19. Համապատասխան մարմնում քաղաքացիական ծառայողի առաջխաղացումն իրականացվում է միայն սույն օրենքով սահմանված մրցույթով:

20.Մրցույթի արդյունքով նույն համապատասխան մարմնում քաղաքացիական ծառայության այլ պաշտոնի նշանակվելու դեպք