Sale of movable property

ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ  ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ. Հիմք ընդունելով ՀՀ առողջապահության նախարարության «Հոգեկան առողջության պահպանման ազգային կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերության 12.06.2019թ. թիվ 616 գրությունը Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի «Աճուրդի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից 27.06.2019թ. ժամը 11:00-ին հայտարարաված ՀՀ առողջապահության նախարարության «Հոգեկան առողջության պահպանման ազգային կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերությանը սեփականության իրավունքով պատկանող օտարման ենթակա գույքի աճուրդի հրապարակային ծանուցման մեջ կատարվել է հետևյալ փոփոխություններ՝

1. թիվ 2 լոտի  (ա/մ. «ԳԱԶ-3110-101», պ/հ.` 399 ԼԼ 11, ն/հ.՝ XTH31100031156368, թափքը՝ սեդան, թողարկման տարեթիվը՝ 2003թ.) մեկնարկային գինը սահմանել 250000 դրամ՝ 200000 դրամի փոխարեն, նախավճարը սահմանել 12500 դրամ՝ 10000 դրամի փոխարեն,

2. թիվ 6 լոտի (ա/մ. «ԵՐԱԶ-762Ռ», պ/հ.` 475 ՏՍ 64, թափքը՝ 222560, թողարկման տարեթիվը՝ 1993թ.) մեկնարկային գինը սահմանել 150000 դրամ՝ 120000 դրամի փոխարեն, նախավճարը սահմանել 7500 դրամ՝ 6000 դրամի փոխարեն:

 

ՎԱՃԱՌՎՈՒՄ Է` ՀՀ առողջապահության նախարարության «Հոգեկան առողջության պահպանման ազգային կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերությանը սեփականության իրավունքով պատկանող օտարման ենթակա գույքը  /27.06.2019թ./

 

ՎԱՃԱՌՎՈՒՄ Է` Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախագահի 2019թ. հունիսի 3-ի թիվ 84-Ա հրամանով օտարման ենթակա Վիճակագրական կոմիտեին ամրացված գույքը  /21.06.2019թ./

 

ՎԱՃԱՌՎՈՒՄ Է՝ «Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան» հիմնադրամին սեփականության իրավունքով պատկանող օտարման ենթակա գույքը  /20.06.2019թ./

 

ՎԱՃԱՌՎՈՒՄ Է՝ «Էներգետիկայի գիտահետազոտական ինստիտուտ» ՓԲԸ-ի հաշվեկշռում գտնվող օտարման ենթակա գույքը  /20.06.2019/

 

ՎԱՃԱՌՎՈՒՄ Է՝ «Հայաստանի ավտոմոբիլային ճանապարհների տնօրինություն» ՊՈԱԿ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող օտարման ենթակա գույքը  /20.06.2019թ./

 

ՎԱՃԱՌՎՈՒՄ Է՝ «Երևանի հենակետային բժշկական քոլեջ» ՓԲԸ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող գույքը  /20.06.2019թ./

 

ՎԱՃԱՌՎՈՒՄ Է` «Բերդի արհեստագործական պետական ուսումնարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը սեփականության իրավունքով պատկանող օտարման ենթակա գույքը  /20.06.2019թ./

 

ՎԱՃԱՌՎՈՒՄ Է՝ Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախագահի 2019թ. մայիսի 31-ի թիվ 82-Ա հրամանով օտարման ենթակա Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմին ամրացված գույքը  /19.06.2019թ./

 

ՎԱՃԱՌՎՈՒՄ Է` Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախագահի 2019թ. մայիսի 30-ի թիվ 81-Ա հրամանով օտարման ենթակա Պետական սեփականություն հանդիսացող գույքը  /19.06.2019թ./

 

ՎԱՃԱՌՎՈՒՄ Է՝ Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախագահի 2019թ. մայիսի 29-ի թիվ 80-Ա հրամանով օտարման ենթակա Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզպետարանին ամրացված գույքը  /17.06.2019թ./

 

ՎԱՃԱՌՎՈՒՄ Է՝ Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախագահի 2019թ. մայիսի 29-ի թիվ 78-Ա հրամանով օտարման ենթակա Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության Գիտության կոմիտեին ամրացված գույքը  /17.06.2019թ./

 

ՎԱՃԱՌՎՈՒՄ Է` Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախագահի 2019թ. մայիսի 29-ի թիվ 79-Ա հրամանով օտարման ենթակա Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայությանն ամրացված գույքը  /17.06.2019թ./

 

ՎԱՃԱՌՎՈՒՄ Է` Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախագահի 2019թ. մարտի 18-ի թիվ 38-Ա հրամանով օտարման ենթակա Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության Պետական գույքի կառավարման կոմիտեին ամրացված գույքը  /14.06.2019թ./

 

ՎԱՃԱՌՎՈՒՄ Է՝ Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախագահի 2019թ. ապրիլի 8-ի թիվ 51-Ա հրամանով օտարման ենթակա Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությանն ամրացված գույքը  /28.06.2019թ./

 

ՎԱՃԱՌՎՈՒՄ Է՝ Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախագահի 2019թ. մայիսի 3-ի թիվ 67-Ա հրամանով օտարման ենթակա Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությանն ամրացված գույքը  /27.06.2019թ./

 

ՎԱՃԱՌՎՈՒՄ Է՝  ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության «Կոտայքի տարածաշրջանային պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող գույքը  /24.06.2019թ./

 

ՎԱՃԱՌՎՈՒՄ Է` ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության «Վարչա-տնտեսական» փակ բաժնետիրական ընկերությանը սեփականության իրավունքով պատկանող օտարման ենթակա գույքը  /18.06.2019թ./

 

ՎԱՃԱՌՎՈՒՄ Է` «ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության «Վանաձորի Կ.Ղարաքեշիշյանի անվան թիվ 1 արհեստագործական պետական ուսումնարան» ՊՈԱԿ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող գույքը  /21.06.2019թ./

 

ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ.   2016թ. նոյեմբերի 1-ից մինչև դեկտեմբերի 22-ը աճուրդով վաճառված գույքի ցանկ

 

ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ.  2016թ. հունիսի 1-ից մինչև հոկտեմբերի 4-ը աճուրդով վաճառված գույքի ցանկ