Մուտք Էլ. փոստ

Ելույթներ

<<Պետական գույքի մասնավորեցման 2006-2007 թվականների ծրագրի կատարման 2015 թվականի տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին>> ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ /ՀՀ ԱԺ-ի 2016 թվականի սեպտեմբերի 13-15-ի  քառօրյա նիստերի օրակարգի հարց 5/  /15.09.2016թ./

 

<<Պետական գույքի մասնավորեցման 2006-2007 թվականների ծրագրի կատարման 2014 թվականի տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին>> ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ /ՀՀ ԱԺ-ի 2016 թվականի մայիսի 16-19-ի  քառօրյա նիստերի օրակարգի հարց 106/ 

 

<<Պետական գույքի մասնավորեցման 2006-2007 թվականների ծրագրի կատարման 2015 թվականի տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին>> ՀՀ օրենքի նախագիծ /ՀՀ կառավարության 21.04.2016թ. նիստի օրակարգի հարց 17/  /21.04.2016թ./

 

«Պետական գույքի կառավարման 2015-2017 թվականների ծրագրի կատարման 2015 թվականի հաշվետվության մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծ /Մշտապես գործող ֆինանսատնտեսական նախարարական կոմիտեի 21.04.2016թ. N 15 նիստի օրակարգի հարց 11/  /21.04.2016թ./

 

«Հայաստանի  Հանրապետության  կառավարության  2015  թվականի ապրիլի 16-ի  N 411-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծով առաջարկվող փոփոխությունների և լրացումների վերաբերյալ  /16.04.2015թ./

 

<<Պետական գույքի մասնավորեցման 2006-2007 թվականների ծրագրի կատարման 2013 թվականի տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին>> ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ  /11.09.2014թ./

 

«Պետական գույքի մասնավորեցման 2006-2007 թվականների ծրագրի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ /11.09.2014թ./

 

<<Պետական գույքի մասնավորեցման 2006-2007 թվականների ծրագրի մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին>> ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ /11.09.2014թ./

 

«Պետական գույքի կառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախա­­գիծը երկրորդ ընթերցմամբ ներկայացնելու վերաբերյալ /11.09.2014թ./

 

<<Պետական բնակարանային ֆոնդի բնակարանների անհատույց մասնավորեցման մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախա­­գծի երրորդ ընթերցման մասին /11.09.2014թ./