Մուտք Էլ. փոստ

ՀՀ կառավարության նիստում

ՕՐԱԿԱՐԳ

 

06 սեպտեմբերի 2018թ.

11. Գույք նվիրաբերելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, տեղեկանքներ, ամփոփաթերթ

 

16 օգոստոսի 2018թ.

8. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի մարտի 6-ի N 222-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին (չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, հիմնավորում, տեղեկանքներ, ամփոփաթերթ

 

26 հուլիսի 2018թ.

19.Անհատույց օգտագործման իրավունքով անշարժ գույք ամրացնելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, տեղեկանք-հիմնավորում, տեղեկանքներ, ամփոփաթերթ

20.Պետական գույքի կառավարման 2015-2017 թվականների ծրագրի կատարման 2017 թվականի հաշվետվությանը հավանություն տալու մասին

որոշման նախագիծ, հավելված


19 հուլիսի 2018թ.

19. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի փետրվարի 17-ի N 194-Ն որոշման մեջ լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, հիմնավորում, տեղեկանքներ

 

21 հունիսի 2018թ.

12. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի մարտի 29-ի N 362-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, տեղեկանք-հիմնավորում, տեղեկանքներ, տեղեկանք-ամփոփաթերթ

13. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 14-ի N 1635-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, տեղեկանք-հիմնավորում, տեղեկանքներ, տեղեկանք-ամփոփաթերթ

 

15 հունիսի 2018թ.

7. 1988-1992 թվականներին Ադրբեջանի Հանրապետությունից բռնագաղթած և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստացած անձանց կողմից զբաղեցված բնակելի տարածքները սեփականաշնորհելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, հավելված

 

08 հունիսի 2018թ.

23. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1738-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, տեղեկանք-հիմնավորում, տեղեկանքներ, ամփոփաթերթ

 

24 մայիսի 2018թ.

17. Պետական գույքի կառավարման 2015-2017 թվականների ծրագրի կատարման 2017 թվականի հաշվետվությանը հավանություն տալու մասին

որոշման նախագիծ, հավելված, տեղեկանք-հիմնավորում

 

11 մայիսի 2018թ.

12. Պետական գույքը մասնավորեցնելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, տեղեկանք-հիմնավորում, տեղեկանք, տեղեկանք-ամփոփաթերթ

13. Անհատույց օգտագործման իրավունքով տարածք հանձնելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, տեղեկանք-հիմնավորում, տեղեկանքներ, տեղեկանք-ամփոփաթերթ

14. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի մարտի 7-ի N 217-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, տեղեկանք-հիմնավորում, տեղեկանքներ, տեղեկանք-ամփոփաթերթ

 

03 մայիսի 2018թ.

17.Անհատույց օգտագործման իրավունքով տարածք տրամադրելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, տեղեկանքներ

18.Շահագործման համար ոչ պիտանի անշարժ գույքը քանդելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, տեղեկանքներ, ամփոփաթերթ

 

26 ապրիլի 2018թ.

27. Գույքի փոխանակության թույլտվություն տալու, գույք ամրացնելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչությանը գումար հատկացնելու, Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, տեղեկանք-հիմնավորում, տեղեկանքներ

28. Պետական գույքի մասնավորեցման 2017-2020 թվականների ծրագրի կատարման 2017 թվականի տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ

 

12 ապրիլի 2018թ.

35. Պետական գույքն օտարելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, տեղեկանք-հիմնավորում, տեղեկանքներ, տեղեկանք-ամփոփաթերթ

36. Պետական գույքն օտարելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, տեղեկանք-հիմնավորում, տեղեկանքներ, տեղեկանք-ամփոփաթերթ

59. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության «Հիմնարկներին և կազմակերպություններին ամրացված՝ յուրաքանչյուր միավոր մինչև հինգ միլիոն դրամ գնահատված արժեքով շարժական գույքի օտարման գործընթացում գտնվելու ժամանակահատվածում գույքի պահառության կազմակերպում» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2018 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, հիմնավորում, տեղեկանքներ, ամփոփաթերթ

60. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի «Վաղարշապատի հիվանդանոց» պետական փակ բաժնետիրական ընկերության հարյուր տոկոս Հայաստանի Հանրապետության սեփականությունը հանդիսացող բաժնետոմսերով հավաստված իրավունքները հավատարմագրային կառավարման հանձնելու մասին

որոշման նախագիծ, հիմնավորում, տեղեկանք, ամփոփաթերթ

 

05 ապրիլի 2018թ.

22.Տարածք հետ վերցնելու և անհատույց օգտագործման իրավունքով հանձնելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, տեղեկանքներ

23. Գույք նվիրաբերելու մասին

որոշման նախագիծ, տեղեկանքներ, ամփոփ-տեղեկանք

24. Գույք նվիրաբերելու մասին

որոշման նախագիծ, տեղեկանքներ, ամփոփ-տեղեկանք

 

29 մարտի 2018թ.

26. Գույքի նվիրատվությունն ընդունելու և գույքն անհատույց օգտագործման իրավունքով տրամադրելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, տեղեկանք-հիմնավորում, տեղեկանքներ, ամփոփաթերթ

27. Պետական գույքն օտարելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, տեղեկանք-հիմնավորում, տեղեկանքներ, ամփոփաթերթ

28. Գույք նվիրաբերելու մասին

որոշման նախագիծ, տեղեկանք-հիմնավորում, տեղեկանքներ, տեղեկանք-ամփոփաթերթ

29. Գույք նվիրաբերելու մասին

որոշման նախագիծ, տեղեկանք-հիմնավորում, տեղեկանքներ

30. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի մարտի 6-ի N 239-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, հավելվածներ, տեղեկանքներ

46. Անշարժ գույք ամրացնելու և անհատույց օգտագործման իրավունքով հանձնելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, տեղեկանք-հիմնավորում, տեղեկանքներ

47. Գույք հետ վերցնելու և ամրացնելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, տեղեկանքներ

48. Պետական գույք մասնավորեցնելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, հիմնավորում, տեղեկանքներ, ամփոփաթերթ

56. Գույք ամրացնելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, տեղեկանք-հիմնավորում, տեղեկանք

 

23 մարտի 2018թ.

17. Գույք ամրացնելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, տեղեկանքներ

38. Անշարժ գույք հետ վերցնելու, ամրացնելու և անհատույց օգտագործման տրամադրելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, տեղեկանքներ

39. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի հոկտեմբերի 12-ի N 1335-Ա որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, հիմնավորում, տեղեկանքներ

 

15 մարտի 2018թ.

14. Գույք նվիրաբերելու մասին

որոշման նախագիծ, տեղեկանք-հիմնավորում, տեղեկանքներ, ամփոփաթերթ

15.«Արաքս»փակ բաժնետիրական ընկերությունը լուծարելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, տեղեկանք-հիմնավորում, տեղեկանքներ, տեղեկանք-ամփոփաթերթ

20. Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու, գույք ձեռք բերելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչությանը գումար հատկացնելու մասին

որոշման նախագիծ, հիմնավորում, տեղեկանք

21. Անշարժ գույք հետ վերցնելու և ամրացնելու մասին

որոշման նախագիծ, հիմնավորում, տեղեկանքներ, ամփոփաթերթ

 

06 մարտի 2018թ.

24. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության «Երևան քաղաքի կառավարական N 2 մասնաշենքի հասցեում գտնվող շենքի բաղադրիչը համարվող տարածքները սեփականատերերից ձեռքբերում և Երևան քաղաքի կառավարական N 2 շենքի սեփականատեր «Տանգո» փակ բաժնետիրական ընկերության օտարման գործարքների վճարահաշվարկային գործառնությունների իրականացում» ծրագրի գծով արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2018 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, հիմնավորում, տեղեկանքներ, ամփոփաթերթ

25. Անշարժ գույք հետ վերցնելու և ամրացնելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, տեղեկանքներ

35. «Ընդունելությունների տուն» փակ բաժնետիրական ընկերությանը գույք օտարելու թույլտվություն տալու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչությանը գումար հատկացնելու և «Ընդունելությունների տուն» փակ բաժնետիրական ընկերությունը լուծարելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, հավելվածներ, հիմնավորում, տեղեկանք, ամփոփաթերթ

36. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի հունիսի 13-ի N 882-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին

որոշման նախագիծ, հիմնավորում, տեղեկանքներ, ամփոփաթերթ

 

01 մարտի 2018թ.

27. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1669-Ա որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, տեղեկանք-հիմնավորում, տեղեկանքներ, տեղեկանք-ամփոփաթերթ

29. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի փետրվարի 22-ի N 125 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին

որոշման նախագիծ, հավելված, հիմնավորում, տեղեկանքներ, ամփոփաթերթ

30. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի հոկտեմբերի 3-ի N 1106-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին

որոշման նախագիծ, հավելված, հիմնավորում, տեղեկանքներ, ամփոփաթերթ

 

15 փետրվարի 2018թ.

31. Անհատույց օգտագործման իրավունքով տարածք տրամադրելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, տեղեկանք, տեղեկանք-ամփոփաթերթ

32. Պետական գույք մասնավորեցնելու մասին 
որոշման նախագիծ, հիմնավորում, տեղեկանքներ, ամփոփաթերթ

33. Գույքի փոխանակության թույլտվություն տալու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, տեղեկանք-հիմնավորում, տեղեկանքներ, ամփոփաթերթ

34. «Կապանի բժշկական կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերության կանոնադրական կապիտալը նվազեցնելու, գույք հետ վերցնելու և ամրացնելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1361-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին

որոշման նախագիծ, տեղեկանք-հիմնավորում, տեղեկանքներ, տեղեկանք-ամփոփաթերթ

35. Անշարժ գույք հետ վերցնելու, ամրացնելու և անհատույց օգտագործման իրավունքով հանձնելու մասին

որոշման նախագիծ, հիմնավորում, տեղեկանքներ, ամփոփաթերթ

36. «Հայավտոկայարան» փակ բաժնետիրական ընկերության կանոնադրական կապիտալը նվազեցնելու և գույք ամրացնելու մասին

որոշման նախագիծ, հիմնավորում, տեղեկանքներ, ամփոփաթերթ

37. Գույք հետ վերցնելու և ամրացնելու մասին

որոշման նախագիծ, տեղեկանք-հիմնավորում, տեղեկանքներ, ամփոփաթերթ

44. Անշարժ գույք հետ վերցնելու և ամրացնելու մասին

որոշման նախագիծ, տեղեկանք-հիմնավորում, տեղեկանքներ, տեղեկանք-ամփոփաթերթ

 

08 փետրվարի 2018թ.

23. Գույք ամրացնելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, հավելված, տեղեկանքներ

24. Գույք հետ վերցնելու և ամրացնելու մասին 
(չզեկուցվող)
որոշման նախագիծ, հավելված, հիմնավորում, տեղեկանքներ

 

01 փետրվարի 2018թ.

15. Երևան համայնքին գույք նվիրաբերելու մասին

որոշման նախագիծ, տեղեկանք-հիմնավորում, տեղեկանքներ, տեղեկանք-ամփոփաթերթ

19. Գույք հետ վերցնելու և հանձնելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, տեղեկանք-հիմնավորում, տեղեկանքներ, տեղեկանք-ամփոփաթերթ

20. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի օգոստոսի 29-ի N 917-Ա որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, տեղեկանք-հիմնավորում, տեղեկանքներ, տեղեկանք-ամփոփաթերթ

 

25 հունվարի 2018թ.

11. Գույք հանձնելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, հավելված, հիմնավորում, տեղեկանք, ամփոփաթերթ

 

18 հունվարի 2018թ.

15. Պետական գույքն օտարելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, հիմնավորում, տեղեկանքներ, ամփոփաթերթ

 

11 հունվարի 2018թ.

19. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի մարտի 29-ի N 488-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, հիմնավորում, տեղեկանքներ

20. Անհատույց օգտագործման իրավունքով տարածք հանձնելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, տեղեկանքներ

 

28 դեկտեմբերի 2017թ.

33. Գույք նվիրաբերելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, հավելված, տեղեկանք-հիմնավորում, տեղեկանքներ, տեղեկանք-ամփոփաթերթ

34. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, հիմնավորում, տեղեկանքներ, ամփոփաթերթ

63. Անշարժ գույք հետ վերցնելու, անհատույց օգտագործման իրավունքով հանձնելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի նոյեմբերի 27-ի N 1551-Ա, 2004 թվականի հոկտեմբերի 21-ի N 1451-Ա և 2012 թվականի մայիսի 17-ի N 614-Ա որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, տեղեկանք-հիմնավորում, տեղեկանք-ամփոփաթերթ

64. Պետական գույքն օտարելու մասին

որոշման նախագիծ, տեղեկանք-հիմնավորում, տեղեկանքներ, տեղեկանք-ամփոփաթերթ

65. Գույք հետ վերցնելու և ամրացնելու մասին

որոշման նախագիծ, հավելված, տեղեկանք-հիմնավորում, տեղեկանքներ, ամփոփաթերթ

 

21 դեկտեմբերի 2017թ.

18. Գույք հետ վերցնելու և ամրացնելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, հիմնավորում, տեղեկանքներ, ամփոփաթերթ

 

14 դեկտեմբերի 2017թ.

32. Անշարժ գույք ամրացնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի հուլիսի 20-ի N 874-Ա և 2016 թվականի հունիսի 16-ի N 834-Ա որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, հավելված, տեղեկանք, տեղեկանք-ամփոփաթերթ

33. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչությանը գումար հատկացնելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, հավելված, հիմնավորում, տեղեկանքներ, ամփոփաթերթ

49. Պետական գույքը մասնավորեցնելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, հիմնավորում, տեղեկանքներ, ամփոփաթերթ

59. Անհատույց օգտագործման իրավունքով անշարժ գույք հանձնելու մասին

որոշման նախագիծ, տեղեկանք-հիմնավորում, տեղեկանքներ

 

07 դեկտեմբերի 2017թ.

23. Տարածք հետ վերցնելու և ամրացնելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, տեղեկանքներ

24. Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչությանը գումար հատկացնելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, հավելվածներ, հիմնավորում, տեղեկանքներ

25. Պետական գույք մասնավորեցնելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, հիմնավորում, ամփոփաթերթ

26. Պետական գույք մասնավորեցնելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, հիմնավորում, ամփոփաթերթ

27. Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին

որոշման նախագիծ, հիմնավորում, տեղեկանքներ, ամփոփաթերթ

45. Անշարժ գույք հետ վերցնելու և անհատույց օգտագործման իրավունքով հանձնելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, տեղեկանքներ

51. «Նորք հոգեբուժական կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերության կանոնադրական կապիտալը նվազեցնելու և պետական գույքն օտարելու մասին

որոշման նախագիծ, տեղեկանքներ

52. Պետական գույքն օտարելու մասին

որոշման նախագիծ, տեղեկանքներ

 

30 նոյեմբերի 2017թ.

29. Գույք հետ վերցնելու և օտարելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, տեղեկանք-հիմնավորում, տեղեկանքներ, ամփոփաթերթ

46. Պետական գույքի կառավարման 2018-2020 թվականների ծրագիրը հաստատելու մասին

որոշման նախագիծ, հավելված

 

23 նոյեմբերի 2017թ.

18. Գույք նվիրաբերելու մասին

որոշման նախագիծ, տեղեկանքներ, ամփոփաթերթ

19. Գույք նվիրաբերելու մասին

որոշման նախագիծ, տեղեկանքներ, ամփոփաթերթ

 

 

09 նոյեմբերի 2017թ.

39. Վարկային պարտավորության դիմաց գույք ընդունելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, տեղեկանք

 

26 հոկտեմբերի 2017թ.

16.«Արդարադատության ակադեմիա» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը սեփականության իրավունքով գույք հանձնելու մասին
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, տեղեկանք-հիմնավորում, տեղեկանքներ, ամփոփաթերթ

24. Հողամասի նվիրատվություն ընդունելու, «Մեղրի» ազատ տնտեսական գոտի» փակ բաժնետիրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում գույք ներդնելու, գույք հետ վերցնելու և ամրացնելու մասին

որոշման նախագիծ

25. Պետական գույքի քանդման (ապամոնտաժման) թույլտվություն տալու մասին
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ

 

19 հոկտեմբերի 2017թ.

18. Գույք նվիրաբերելու մասին

որոշման նախագիծ, տեղեկանք-հիմնավորում, տեղեկանքներ, տեղեկանք-ամփոփաթերթ

29. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի հուլիսի 13-ի N 857-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին

որոշման նախագիծ, հիմնավորում, տեղեկանքներ

 

12 հոկտեմբերի 2017թ.

24. 1988-1992 թվականներին Ադրբեջանի Հանրապետությունից բռնագաղթած և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստացած անձանց կողմից զբաղեցված բնակելի տարածքները սեփականաշնորհելու մասին

որոշման նախագիծ, հավելված

 

05 հոկտեմբերի 2017թ.

38. Անհատույց օգտագործման իրավունքով տարածք տրամադրելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, հիմնավորում, տեղեկանքներ, ամփոփաթերթ

39. Պետական կառավարման մարմինների կողմից 50 տոկոս և ավելի պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների ֆինանսատնտեսական վիճակի դիտարկումներ անցկացնելու, դրանց գործունեությունը վերլուծելու և արդյունքներն ամփոփելու, գործունեության արդյունավետությունը որոշելու, գործադիր մարմինների ղեկավարների կատարած աշխատանքը գնահատելու ու առաջարկություններ ներկայացնելու կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի նոյեմբերի 18-ի N 1844-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

որոշման նախագիծ, հավելվածներ, հիմնավորում, ամփոփաթերթ

40. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1999 թվականի դեկտեմբերի 14-ի N 752 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին

որոշման նախագիծ, հիմնավորում, տեղեկանքներ, ամփոփաթերթ

 

28 սեպտեմբերի 2017թ.

41. Անհատույց օգտագործման իրավունքով անշարժ գույք հանձնելու մասին

որոշման նախագիծ, տեղեկանք-հիմնավորում, տեղեկանքներ, տեղեկանք-ամփոփաթերթ

42. Տարածք վարձակալելու և Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայությանն անհատույց օգտագործման տրամադրելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչությանը գումար հատկացնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, հավելվածներ, հիմնավորում, տեղեկանքներ, ամփոփաթերթ

 

14 սեպտեմբերի 2017թ.

16. Պետական գույքն օտարելու մասին

որոշման նախագիծ, հավելված, տեղեկանք-հիմնավորում, տեղեկանքներ, տեղեկանք-ամփոփաթերթ

17. Պետական գույքն օտարելու մասին

որոշման նախագիծ, տեղեկանք-հիմնավորում, տեղեկանքներ, տեղեկանք-ամփոփաթերթ

25. Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցուն անհատույց սեփականության իրավունքով հողամաս տրամադրելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի նոյեմբերի 4-ի N 1524-Ա որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի հուլիսի 20-ի N 853-Ա որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին

որոշման նախագիծ

հավելված

հավելված

տեղեկանք-հիմնավորում

 

07 սեպտեմբերի 2017թ.

25. Պետական գույքն օտարելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, տեղեկանք-հիմնավորում, տեղեկանքներ, ամփոփաթերթ

26. Գույք ամրացնելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, հավելված, տեղեկանք-հիմնավորում, տեղեկանքներ, ամփոփաթերթ

27. Անհատույց սեփականության իրավունքով գույք հանձնելու մասին

որոշման նախագիծ, տեղեկանք-հիմնավորում, տեղեկանքներ, ամփոփաթերթ

37. Բնակելի տարածք նվիրելու մասին

որոշման նախագիծ, հավելված, հիմնավորում, ամփոփաթերթ, եզրակացություն

 

31 օգոստոսի 2017թ.

27. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի ապրիլի 29-ի N 474-Ն որոշման մեջ լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին

որոշման նախագիծ, հիմնավորում, տեղեկանքներ

 

24 օգոստոսի 2017թ.

24. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության «Երևան քաղաքի Կառավարական N 2 մասնաշենքի հասցեում գտնվող շենքի բաղադրիչը համարվող տարածքները սեփականատերերից ձեռքբերում և Երևան քաղաքի Կառավարական N 2 շենքի սեփականատեր «Տանգո» փակ բաժնետիրական ընկերության օտարման գործարքների վճարահաշվարկային գործառնությունների իրականացում» ծրագրի գծով արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2017 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, հիմնավորում, տեղեկանքներ, ամփոփաթերթ

25. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի հուլիսի 13-ի N 857-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին

որոշման նախագիծ, հիմնավորում, տեղեկանքներ, ամփոփաթերթ

 

17 օգոստոսի 2017թ.

28. Պետական գույքը մասնավորեցնելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, հիմնավորում, տեղեկանքներ, ամփոփաթերթ

29. Պետական գույքը մասնավորեցնելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, հիմնավորում, տեղեկանքներ, ամփոփաթերթ

30. Գույք հետ վերցնելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, տեղեկանք-հիմնավորում, տեղեկանքներ, ամփոփաթերթ

35. Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայությանը տարածքներ ամրացնելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, տեղեկանք-հիմնավորում, տեղեկանքներ, տեղեկանք-ամփոփաթերթ

 

10 օգոստոսի 2017թ.

38. Վարձակալությամբ տարածք տրամադրելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, տեղեկանքներ, ամփոփաթերթ