Մուտք Էլ. փոստ

ՀՀ կառավարության նիստում

ՕՐԱԿԱՐԳ

 

14 դեկտեմբերի 2017թ.

32. Անշարժ գույք ամրացնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի հուլիսի 20-ի N 874-Ա և 2016 թվականի հունիսի 16-ի N 834-Ա որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, հավելված, տեղեկանք, տեղեկանք-ամփոփաթերթ

33. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչությանը գումար հատկացնելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, հավելված, հիմնավորում, տեղեկանքներ, ամփոփաթերթ

49. Պետական գույքը մասնավորեցնելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, հիմնավորում, տեղեկանքներ, ամփոփաթերթ

59. Անհատույց օգտագործման իրավունքով անշարժ գույք հանձնելու մասին

որոշման նախագիծ, տեղեկանք-հիմնավորում, տեղեկանքներ

 

07 դեկտեմբերի 2017թ.

23. Տարածք հետ վերցնելու և ամրացնելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, տեղեկանքներ

24. Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչությանը գումար հատկացնելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, հավելվածներ, հիմնավորում, տեղեկանքներ

25. Պետական գույք մասնավորեցնելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, հիմնավորում, ամփոփաթերթ

26. Պետական գույք մասնավորեցնելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, հիմնավորում, ամփոփաթերթ

27. Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին

որոշման նախագիծ, հիմնավորում, տեղեկանքներ, ամփոփաթերթ

45. Անշարժ գույք հետ վերցնելու և անհատույց օգտագործման իրավունքով հանձնելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, տեղեկանքներ

51. «Նորք հոգեբուժական կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերության կանոնադրական կապիտալը նվազեցնելու և պետական գույքն օտարելու մասին

որոշման նախագիծ, տեղեկանքներ

52. Պետական գույքն օտարելու մասին

որոշման նախագիծ, տեղեկանքներ


30 նոյեմբերի 2017թ.

29. Գույք հետ վերցնելու և օտարելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, տեղեկանք-հիմնավորում, տեղեկանքներ, ամփոփաթերթ

46. Պետական գույքի կառավարման 2018-2020 թվականների ծրագիրը հաստատելու մասին

որոշման նախագիծ, հավելված

 

23 նոյեմբերի 2017թ.

18. Գույք նվիրաբերելու մասին

որոշման նախագիծ, տեղեկանքներ, ամփոփաթերթ

19. Գույք նվիրաբերելու մասին

որոշման նախագիծ, տեղեկանքներ, ամփոփաթերթ

 

09 նոյեմբերի 2017թ.

39. Վարկային պարտավորության դիմաց գույք ընդունելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, տեղեկանք

 

26 հոկտեմբերի 2017թ.

16.«Արդարադատության ակադեմիա» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը սեփականության իրավունքով գույք հանձնելու մասին
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, տեղեկանք-հիմնավորում, տեղեկանքներ, ամփոփաթերթ

24. Հողամասի նվիրատվություն ընդունելու, «Մեղրի» ազատ տնտեսական գոտի» փակ բաժնետիրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում գույք ներդնելու, գույք հետ վերցնելու և ամրացնելու մասին

որոշման նախագիծ

25. Պետական գույքի քանդման (ապամոնտաժման) թույլտվություն տալու մասին
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ

 

19 հոկտեմբերի 2017թ.

18. Գույք նվիրաբերելու մասին

որոշման նախագիծ, տեղեկանք-հիմնավորում, տեղեկանքներ, տեղեկանք-ամփոփաթերթ

29. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի հուլիսի 13-ի N 857-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին

որոշման նախագիծ, հիմնավորում, տեղեկանքներ

 

12 հոկտեմբերի 2017թ.

24. 1988-1992 թվականներին Ադրբեջանի Հանրապետությունից բռնագաղթած և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստացած անձանց կողմից զբաղեցված բնակելի տարածքները սեփականաշնորհելու մասին

որոշման նախագիծ, հավելված

 

05 հոկտեմբերի 2017թ.

38. Անհատույց օգտագործման իրավունքով տարածք տրամադրելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, հիմնավորում, տեղեկանքներ, ամփոփաթերթ

39. Պետական կառավարման մարմինների կողմից 50 տոկոս և ավելի պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների ֆինանսատնտեսական վիճակի դիտարկումներ անցկացնելու, դրանց գործունեությունը վերլուծելու և արդյունքներն ամփոփելու, գործունեության արդյունավետությունը որոշելու, գործադիր մարմինների ղեկավարների կատարած աշխատանքը գնահատելու ու առաջարկություններ ներկայացնելու կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի նոյեմբերի 18-ի N 1844-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

որոշման նախագիծ, հավելվածներ, հիմնավորում, ամփոփաթերթ

40. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1999 թվականի դեկտեմբերի 14-ի N 752 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին

որոշման նախագիծ, հիմնավորում, տեղեկանքներ, ամփոփաթերթ

 

28 սեպտեմբերի 2017թ.

41. Անհատույց օգտագործման իրավունքով անշարժ գույք հանձնելու մասին

որոշման նախագիծ, տեղեկանք-հիմնավորում, տեղեկանքներ, տեղեկանք-ամփոփաթերթ

42. Տարածք վարձակալելու և Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայությանն անհատույց օգտագործման տրամադրելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչությանը գումար հատկացնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, հավելվածներ, հիմնավորում, տեղեկանքներ, ամփոփաթերթ

 

14 սեպտեմբերի 2017թ.

16. Պետական գույքն օտարելու մասին

որոշման նախագիծ, հավելված, տեղեկանք-հիմնավորում, տեղեկանքներ, տեղեկանք-ամփոփաթերթ

17. Պետական գույքն օտարելու մասին

որոշման նախագիծ, տեղեկանք-հիմնավորում, տեղեկանքներ, տեղեկանք-ամփոփաթերթ

25. Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցուն անհատույց սեփականության իրավունքով հողամաս տրամադրելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի նոյեմբերի 4-ի N 1524-Ա որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի հուլիսի 20-ի N 853-Ա որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին

որոշման նախագիծ

հավելված

հավելված

տեղեկանք-հիմնավորում

 

07 սեպտեմբերի 2017թ.

25. Պետական գույքն օտարելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, տեղեկանք-հիմնավորում, տեղեկանքներ, ամփոփաթերթ

26. Գույք ամրացնելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, հավելված, տեղեկանք-հիմնավորում, տեղեկանքներ, ամփոփաթերթ

27. Անհատույց սեփականության իրավունքով գույք հանձնելու մասին

որոշման նախագիծ, տեղեկանք-հիմնավորում, տեղեկանքներ, ամփոփաթերթ

37. Բնակելի տարածք նվիրելու մասին

որոշման նախագիծ, հավելված, հիմնավորում, ամփոփաթերթ, եզրակացություն

 

31 օգոստոսի 2017թ.

27. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի ապրիլի 29-ի N 474-Ն որոշման մեջ լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին

որոշման նախագիծ, հիմնավորում, տեղեկանքներ


24 օգոստոսի 2017թ.

24. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության «Երևան քաղաքի Կառավարական N 2 մասնաշենքի հասցեում գտնվող շենքի բաղադրիչը համարվող տարածքները սեփականատերերից ձեռքբերում և Երևան քաղաքի Կառավարական N 2 շենքի սեփականատեր «Տանգո» փակ բաժնետիրական ընկերության օտարման գործարքների վճարահաշվարկային գործառնությունների իրականացում» ծրագրի գծով արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2017 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, հիմնավորում, տեղեկանքներ, ամփոփաթերթ

25. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի հուլիսի 13-ի N 857-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին

որոշման նախագիծ, հիմնավորում, տեղեկանքներ, ամփոփաթերթ

 

17 օգոստոսի 2017թ.

28. Պետական գույքը մասնավորեցնելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, հիմնավորում, տեղեկանքներ, ամփոփաթերթ

29. Պետական գույքը մասնավորեցնելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, հիմնավորում, տեղեկանքներ, ամփոփաթերթ

30. Գույք հետ վերցնելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, տեղեկանք-հիմնավորում, տեղեկանքներ, ամփոփաթերթ

35. Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայությանը տարածքներ ամրացնելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, տեղեկանք-հիմնավորում, տեղեկանքներ, տեղեկանք-ամփոփաթերթ

 

10 օգոստոսի 2017թ.

38. Վարձակալությամբ տարածք տրամադրելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, տեղեկանքներ, ամփոփաթերթ

 

03 օգոստոսի 2017թ.

27. Բնակելի տարածք նվիրելու մասին

որոշման նախագիծ, հավելված, ամփոփաթերթ, եզրակացություն

հիմնավորում, տեղեկանքներ

36. Պետական գույքն օտարելու մասին
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, տեղեկանքներ

 

27 հուլիսի 2017թ.

24. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի փետրվարի 4-ի N 84-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, տեղեկանքներ

 

20 հուլիսի 2017թ.

44. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի մայիսի 5-ի N 1398-Ա որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին (չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, հիմնավորում, տեղեկանք, ամփոփաթերթ

45. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հոկտեմբերի 16-ի N 1132-Ա և 2015 թվականի հունիսի 25-ի N 717-Ա որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին (չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, տեղեկանքներ

46. Պետական գույքն օտարելու մասին (չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, հավելված, տեղեկանքներ

47. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկին անշարժ գույք ամրացնելու մասին (չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, հավելված, տեղեկանքներ

48. Պետական գույքն օտարելու մասին (չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, հավելված, տեղեկանքներ

54. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի հունիսի 13-ի N 882-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին

որոշման նախագիծ, հիմանվորում, տեղեկանքներ, ամփոփաթերթ

62. Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցուն անհատույց սեփականության իրավունքով հողամաս տրամադրելու մասին (չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, հիմնավորում

տեղեկանքներ

ամփոփաթերթ

 

14 հուլիսի 2017թ.

22. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հոկտեմբերի 30-ի N 1194-Ա որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, հիմնավորում, տեղեկանքներ, ամփոփաթերթ

23. Գույքի փոխանակության թույլտվություն տալու և գույք ամրացնելու մասին
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ

տեղեկանքներ

ամփոփաթերթ

41. Գույք ձեռք բերելու և վաճառելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչությանը գումար հատկացնելու, Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին

որոշման նախագիծ, տեղեկանքներ

հավելվածներ

 

29 հունիսի 2017թ.

21. Գույք հետ վերցնելու և ամրացնելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, հավելված, տեղեկանք-հիմնավորում, տեղեկանքներ, ամփոփաթերթ

34. Անհատույց օգտագործման իրավունքով անշարժ գույք հանձնելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, տեղեկանք-հիմնավորում, տեղեկանք-ամփոփաթերթ

 

23 հունիսի 2017թ.

51. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչությանը գումար հատկացնելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, հիմնավորում, տեղեկանք, ամփոփաթերթ

 

15 հունիսի 2017թ.

32. «Պետական գույքի մասնավորեցման 2006-2007 թվականների ծրագրի կատարման 2016 թվականի տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, ՀՀ օրենքի նախագիծ, հավելվածներ, հիմնավորում, տեղեկանք, եզրակացություններ

 

08 հունիսի 2017թ.

26.Անհատույց օգտագործման իրավունքով տարածք տրամադրելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, տեղեկանք-հիմնավորում, տեղեկանք-ամփոփաթերթ

27.Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի նոյեմբերի 26-ի N 1394-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, տեղեկանք-հիմնավորում, տեղեկանք-ամփոփաթերթ

35.Անհատույց օգտագործման իրավունքով տարածք տրամադրելու մասին
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, հավելված, տեղեկանք-հիմնավորում, տեղեկանք-ամփոփաթերթ

 

01 հունիսի 2017թ.

20. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի փետրվարի 16-ի N 212-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, տեղեկանք, տեղեկանք-ամփոփաթերթ

21. Գույք հետ վերցնելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, հիմնավորում, տեղեկանքներ, տեղեկանք-ամփոփաթերթ

22. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայությանը գույք ամրացնելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, հավելված, տեղեկանք, տեղեկանք-ամփոփաթերթ

 

25 մայիսի 2017թ.

30. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի հունիսի 2-ի նիստի N 21 արձանագրության 31-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին 
(չզեկուցվող)

արձանագրային որոշման նախագիծ

41. «Պետական գույքի մասնավորեցման 2017-2020 թվականների ծրագրի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը

որոշման նախագիծ

որոշման նախագիծ, հավելվածներ, հիմնավորում, տեղեկանքներ, եզրակացություն

  •  

04 մայիսի 2017թ.

19.Գույքի փոխանակության թույլտվություն տալու, գույք ամրացնելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչությանը գումար հատկացնելու, Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, տեղեկանք-հիմնավորում, տեղեկանքներ, ամփոփաթերթ

20.1988-1992 թվականներին Ադրբեջանի Հանրապետությունից բռնագաղթած և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստացած անձանց կողմից զբաղեցված բնակելի տարածքները սեփականաշնորհելու մասին

որոշման նախագիծ, հավելված

 

27 ապրիլի 2017թ.

19.Պետական գույքի կառավարման 2015-2017 թվականների ծրագրի կատարման 2016 թվականի հաշվետվության մասին

արձանագրային որոշման նախագիծ, հավելված, տեղեկանք-հիմնավորում, եզրակացություն, ամփոփաթերթ

 

20 ապրիլի 2017թ.

23. Պետական գույքն օտարելու մասին

որոշման նախագիծ, տեղեկանք-հիմնավորում, տեղեկանքներ, ամփոփաթերթ

24. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի օգոստոսի 11-ի N 1569-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, հավելված, տեղեկանք-հիմնավորում, տեղեկանք-ամփոփաթերթ

25. Գույք ամրացնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի հունվարի 19-ի N 23-Ա որոշումը չեղյալ ճանաչելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, տեղեկանք-հիմնավորում, տեղեկանքներ, ամփոփաթերթ

26. Պետական գույքն օտարելու մասին

որոշման նախագիծ, հավելված, տեղեկանք-հիմնավորում, տեղեկանք-ամփոփաթերթ

 

13 ապրիլի 2017թ.

24. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչությանը գումար հատկացնելու, Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, տեղեկանք-հիմնավորում, տեղեկանքներ, ամփոփաթերթ

25. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի հունիսի 9-ի N 610-Ա որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, հիմնավորում, տեղեկանքներ, ամփոփաթերթ

26. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի հունիսի 23-ի N 681-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, տեղեկանք-հիմնավորում, տեղեկանքներ, ամփոփաթերթ

27. «Պետական գույքի մասնավորեցման 2006-2007 թվականների ծրագրի կատարման 2016 թվականի տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին

նախագիծ արձանագրային

ՀՀ օրենքի նախագիծ, հավելվածներ, հիմնավորում, տեղեկանք, եզրակացություն, ամփոփաթերթ

28. Պետական գույքը մասնավորեցնելու մասին

որոշման նախագիծ, հիմնավորում, տեղեկանքներ, ամփոփաթերթ

29. Պետական գույքն օտարելու մասին

որոշման նախագիծ, հավելվածներ

30. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի փետրվարի 26-ի N 175-Ա որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին

որոշման նախագիծ, տեղեկանք, տեղեկանք-ամփոփաթերթ

 

06 ապրիլի 2017թ.

17. Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի նկատմամբ դրամային պարտավորությունների մասով իրավաբանական անձանց սնանկ ճանաչելու դիմում ներկայացնելուց ձեռնպահ մնալու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, հիմնավորում, տեղեկանք, ամփոփաթերթ

 

30 մարտի 2017թ.

28.Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1361-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, տեղեկանք-հիմնավորում, տեղեկանքներ, ամփոփաթերթ

29. Պետական գույքը մասնավորեցնելու մասին

որոշման նախագիծ, հիմնավորում, տեղեկանքներ, ամփոփաթերթ

43. Բնակելի տարածք նվիրելու մասին

որոշման նախագիծ, հավելված, տեղեկանքներ

44. Բնակելի տարածք նվիրելու մասին

որոշման նախագիծ, հավելված, տեղեկանքներ


23 մարտի 2017թ.

24.Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության «Հիմնարկներին և կազմակերպություններին ամրացված` յուրաքանչյուր միավոր մինչև հինգ միլիոն դրամ գնահատված արժեքով շարժական գույքի օտարման գործընթացում գտնվելու ժամանակահատվածում գույքի պահառության կազմակերպում» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2017 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, հիմնավորում, տեղեկանքներ, ամփոփաթերթ

25. «Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի դեպարտամենտ» պետական կառավարչական հիմնարկին անշարժ գույք ամրացնելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, հավելված, տեղեկանք-հիմնավորում, տեղեկանք-ամփոփաթերթ

26. Գույք նվիրաբերելու մասին

որոշման նախագիծ, տեղեկանք-հիմնավորում, տեղեկանքներ

34. «Ազնավուրը» հիմնադրամին գույք նվիրաբերելու մասին

որոշման նախագիծ, տեղեկանք-հիմնավորում, տեղեկանքներ, տեղեկանք-ամփոփաթերթ


16 մարտի 2017թ.

16.Տարածք վարձակալելու և Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայությանն անհատույց օգտագործման տրամադրելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչությանը գումար հատկացնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, հավելվածներ, հիմնավորում, տեղեկանքներ, ամփոփաթերթ

17. Պետական գույքը մասնավորեցնելու մասին

որոշման նախագիծ, հիմնավորում, տեղեկանքներ, եզրակացություն, ամփոփաթերթ

27. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի հունիսի 30-ի N 697-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին

որոշման նախագիծ, տեղեկանք, տեղեկանք-ամփոփաթերթ

 

09 մարտի 2017թ.

18. Վարձակալությամբ գույք տրամադրելու մասին

որոշման նախագիծ, հիմնավորում, ամփոփաթերթ

19. Անհատույց օգտագործման իրավունքով տարածք հանձնելու մասին

որոշման նախագիծ, տեղեկանք, տեղեկանք-ամփոփաթերթ

 

16 փետրվարի 2017թ.

17. Պետական գույքն օտարելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, տեղեկանք-հիմնավորում, տեղեկանքներ, տեղեկանք-ամփոփաթերթ

18. Անհատույց օգտագործման իրավունքով տարածք տրամադրելու մասին

որոշման նախագիծ

19. «Վայոցձորառսպաս» փակ բաժնետիրական ընկերությունը լուծարելու մասին

որոշման նախագիծ, տեղեկանք-հիմնավորում, տեղեկանք, տեղեկանք-ամփոփաթերթ


09 փետրվարի 2017թ.

11. Կանոնադրական կապիտալում հիսուն տոկոսից պակաս պետական սեփականություն հանդիսացող բաժնետոմսեր (բաժնեմաս) ունեցող առևտրային կազմակերպությունների պետական սեփականություն հանդիսացող բաժնետոմսերի (բաժնեմասի) ամբողջությամբ կամ մասնակի մասնավորեցման գործընթացը կանոնակարգելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1999 թվականի օգոստոսի 5-ի N 499 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

որոշման նախագիծ, հավելվածներ, հիմնավորումներ, տեղեկանքներ, ամփոփաթերթեր

16. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի հուլիսի 10-ի N 805-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին

որոշման նախագիծ, հիմնավորում, տեղեկանքներ, ամփոփաթերթ

18. «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի մասին

նախագիծ արձանագրային

ՀՀ օրենքի նախագիծ

 

02 փետրվարի 2017թ.

19. Բնակելի տարածք նվիրելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, հավելված, հիմնավորում, տեղեկանքներ, ամփոփաթերթ

 

26 հունվարի 2017թ.

19. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության և Ղրղզական Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման ֆոնդի միջև համագործակցության մասին» հուշագրի նախագծին հավանություն տալու մասին 
(չքննարկվող)

արձանագրային որոշման նախագիծ, հավելված

 

29 դեկտեմբերի 2016թ.

18. Պետական գույքն օտարելու մասին 
(չքննարկվող)

որոշման նախագիծ, հավելված, տեղեկանք, տեղեկանք-ամփոփաթերթ

19. Բնակելի տարածք նվիրելու մասին 
(չքննարկվող)

որոշման նախագիծ, հավելված, հիմնավորում, տեղեկանքներ, ամփոփաթերթ

20. Գույք փոխանակելու և նվի