Մուտք Էլ. փոստ

ՀՀ կառավարության նիստում

ՕՐԱԿԱՐԳ

 

15 մարտի 2018թ.

14. Գույք նվիրաբերելու մասին

որոշման նախագիծ, տեղեկանք-հիմնավորում, տեղեկանքներ, ամփոփաթերթ

15.«Արաքս»փակ բաժնետիրական ընկերությունը լուծարելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, տեղեկանք-հիմնավորում, տեղեկանքներ, տեղեկանք-ամփոփաթերթ

20. Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու, գույք ձեռք բերելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչությանը գումար հատկացնելու մասին

որոշման նախագիծ, հիմնավորում, տեղեկանք

21. Անշարժ գույք հետ վերցնելու և ամրացնելու մասին

որոշման նախագիծ, հիմնավորում, տեղեկանքներ, ամփոփաթերթ


06 մարտի 2018թ.

24. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության «Երևան քաղաքի կառավարական N 2 մասնաշենքի հասցեում գտնվող շենքի բաղադրիչը համարվող տարածքները սեփականատերերից ձեռքբերում և Երևան քաղաքի կառավարական N 2 շենքի սեփականատեր «Տանգո» փակ բաժնետիրական ընկերության օտարման գործարքների վճարահաշվարկային գործառնությունների իրականացում» ծրագրի գծով արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2018 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, հիմնավորում, տեղեկանքներ, ամփոփաթերթ

25. Անշարժ գույք հետ վերցնելու և ամրացնելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, տեղեկանքներ

35. «Ընդունելությունների տուն» փակ բաժնետիրական ընկերությանը գույք օտարելու թույլտվություն տալու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչությանը գումար հատկացնելու և «Ընդունելությունների տուն» փակ բաժնետիրական ընկերությունը լուծարելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, հավելվածներ, հիմնավորում, տեղեկանք, ամփոփաթերթ

36. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի հունիսի 13-ի N 882-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին

որոշման նախագիծ, հիմնավորում, տեղեկանքներ, ամփոփաթերթ

 

01 մարտի 2018թ.

27. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1669-Ա որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, տեղեկանք-հիմնավորում, տեղեկանքներ, տեղեկանք-ամփոփաթերթ

29. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի փետրվարի 22-ի N 125 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին

որոշման նախագիծ, հավելված, հիմնավորում, տեղեկանքներ, ամփոփաթերթ

30. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի հոկտեմբերի 3-ի N 1106-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին

որոշման նախագիծ, հավելված, հիմնավորում, տեղեկանքներ, ամփոփաթերթ


15 փետրվարի 2018թ.

31. Անհատույց օգտագործման իրավունքով տարածք տրամադրելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, տեղեկանք, տեղեկանք-ամփոփաթերթ

32. Պետական գույք մասնավորեցնելու մասին 
որոշման նախագիծ, հիմնավորում, տեղեկանքներ, ամփոփաթերթ

33. Գույքի փոխանակության թույլտվություն տալու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, տեղեկանք-հիմնավորում, տեղեկանքներ, ամփոփաթերթ

34. «Կապանի բժշկական կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերության կանոնադրական կապիտալը նվազեցնելու, գույք հետ վերցնելու և ամրացնելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1361-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին

որոշման նախագիծ, տեղեկանք-հիմնավորում, տեղեկանքներ, տեղեկանք-ամփոփաթերթ

35. Անշարժ գույք հետ վերցնելու, ամրացնելու և անհատույց օգտագործման իրավունքով հանձնելու մասին

որոշման նախագիծ, հիմնավորում, տեղեկանքներ, ամփոփաթերթ

36. «Հայավտոկայարան» փակ բաժնետիրական ընկերության կանոնադրական կապիտալը նվազեցնելու և գույք ամրացնելու մասին

որոշման նախագիծ, հիմնավորում, տեղեկանքներ, ամփոփաթերթ

37. Գույք հետ վերցնելու և ամրացնելու մասին

որոշման նախագիծ, տեղեկանք-հիմնավորում, տեղեկանքներ, ամփոփաթերթ

44. Անշարժ գույք հետ վերցնելու և ամրացնելու մասին

որոշման նախագիծ, տեղեկանք-հիմնավորում, տեղեկանքներ, տեղեկանք-ամփոփաթերթ


08 փետրվարի 2018թ.

23. Գույք ամրացնելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, հավելված, տեղեկանքներ

24. Գույք հետ վերցնելու և ամրացնելու մասին 
(չզեկուցվող)
որոշման նախագիծ, հավելված, հիմնավորում, տեղեկանքներ

 

01 փետրվարի 2018թ.

15. Երևան համայնքին գույք նվիրաբերելու մասին

որոշման նախագիծ, տեղեկանք-հիմնավորում, տեղեկանքներ, տեղեկանք-ամփոփաթերթ

19. Գույք հետ վերցնելու և հանձնելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, տեղեկանք-հիմնավորում, տեղեկանքներ, տեղեկանք-ամփոփաթերթ

20. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի օգոստոսի 29-ի N 917-Ա որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, տեղեկանք-հիմնավորում, տեղեկանքներ, տեղեկանք-ամփոփաթերթ

 

25 հունվարի 2018թ.

11. Գույք հանձնելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, հավելված, հիմնավորում, տեղեկանք, ամփոփաթերթ

 

18 հունվարի 2018թ.

15. Պետական գույքն օտարելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, հիմնավորում, տեղեկանքներ, ամփոփաթերթ

 

11 հունվարի 2018թ.

19. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի մարտի 29-ի N 488-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, հիմնավորում, տեղեկանքներ

20. Անհատույց օգտագործման իրավունքով տարածք հանձնելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, տեղեկանքներ

 

28 դեկտեմբերի 2017թ.

33. Գույք նվիրաբերելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, հավելված, տեղեկանք-հիմնավորում, տեղեկանքներ, տեղեկանք-ամփոփաթերթ

34. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, հիմնավորում, տեղեկանքներ, ամփոփաթերթ

63. Անշարժ գույք հետ վերցնելու, անհատույց օգտագործման իրավունքով հանձնելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի նոյեմբերի 27-ի N 1551-Ա, 2004 թվականի հոկտեմբերի 21-ի N 1451-Ա և 2012 թվականի մայիսի 17-ի N 614-Ա որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, տեղեկանք-հիմնավորում, տեղեկանք-ամփոփաթերթ

64. Պետական գույքն օտարելու մասին

որոշման նախագիծ, տեղեկանք-հիմնավորում, տեղեկանքներ, տեղեկանք-ամփոփաթերթ

65. Գույք հետ վերցնելու և ամրացնելու մասին

որոշման նախագիծ, հավելված, տեղեկանք-հիմնավորում, տեղեկանքներ, ամփոփաթերթ

 

21 դեկտեմբերի 2017թ.

18. Գույք հետ վերցնելու և ամրացնելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, հիմնավորում, տեղեկանքներ, ամփոփաթերթ

 

14 դեկտեմբերի 2017թ.

32. Անշարժ գույք ամրացնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի հուլիսի 20-ի N 874-Ա և 2016 թվականի հունիսի 16-ի N 834-Ա որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, հավելված, տեղեկանք, տեղեկանք-ամփոփաթերթ

33. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչությանը գումար հատկացնելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, հավելված, հիմնավորում, տեղեկանքներ, ամփոփաթերթ

49. Պետական գույքը մասնավորեցնելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, հիմնավորում, տեղեկանքներ, ամփոփաթերթ

59. Անհատույց օգտագործման իրավունքով անշարժ գույք հանձնելու մասին

որոշման նախագիծ, տեղեկանք-հիմնավորում, տեղեկանքներ

 

07 դեկտեմբերի 2017թ.

23. Տարածք հետ վերցնելու և ամրացնելու մասին 
(չզեկուցվող)

որոշման նախագիծ, տեղեկանքներ&