Մուտք Էլ. փոստ

Լուծարում

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ.   ՀՀ կառավարության 03.08.2017թ. թիվ 940-Ա որոշմամբ լուծարվող «Օշական» մանկական վերականգնողական կենտրոն» ՓԲԸ-ի լուծարման հանձնաժողովը (այսուհետ՝ Հանձնաժողով), հայտարարում է «Օշական» մանկական վերականգնողական կենտրոն» ՓԲԸ-ի գույքի գնահատող կազմակերպության ընտրության մրցույթ, որը տեղի կունենա 2018թ. ապրիլի 18-ին, ժամը 14:30-ին, ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչությունում (ք.Երևան, Տիգրան Մեծի 4):

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. «Արթիկի նավթամթերք» ՓԲԸ-ի լուծարման հանձնաժողովը տեղեկացնում է՝ ՀՀ կառավարության 2016թ. սեպտեմբերի 22-ի թիվ 971-Ա որոշմամբ  լուծարման գործընթացում գտնվող «Արթիկի նավթամթերք» ՓԲԸ-ին պատկանող ՀՀ Շիրակի մարզ, ք.Արթիկ, Տուֆաբլոկների 14 հասցեում գտնվող անշարժ գույքը ենթակա է վաճառքի կամ վարձակալության: Անշարժ գույքն իրենից ներկայացնում է 6 միավոր շենքեր՝ 317.5 քմ ընդհանուր մակերեսով և 5,909 հա հողատարածք: Շենքերն կարելի է օգտագործել որպես պահեստներ: Նշված անշարժ գույքը վարձակալել և/կամ գնել ցանկացողներն իրենց առաջարկությունները կարող են ներկայացնել ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության (ք.երևան, Տիգրան Մեծի 4) աշխատակազմի պետական բաժնեմասի կառավարման վարչության լուծարման բաժին, 4-րդ հարկ, 409 սենյակ կամ ներկայացնել էլեկտրոնային տարբերակով հետևյալ հասցեին՝ info@spm.am: Տարածքին ծանոթանալու նպատակով զանգահարել (011) 52-65-57 կամ (077) 99-69-50 հեռախոսահամարներով:

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ.  «Գրանիտ» ՓԲԸ-ի լուծարման հանձնաժողովը տեղեկացնում է՝ ՀՀ կառավարության 2014թ. դեկտեմբերի 11-ի թիվ 1379-Ա որոշմամբ լուծարման գործընթացում գտնվող «Գրանիտ» ՓԲԸ-ին պատկանող ք.Երևան, Արցախի 72/3 հասցեում գտնվող անշարժ գույքը ենթակա է վաճառքի կամ վարձակալության: Անշարժ գույքն իրենից ներկայացնում է 961.0 քառ.մ մակերեսով արտադրամաս և 2811,69 քառ.մ հողատարածք: Արտադրամասը կարելի է օգտագործել վարչական և արտադրական նպատակով, ինչպես նաև որպես պահեստ: Նշված անշարժ գույքը վարձակալել և/կամ գնել ցանկացողներն իրենց առաջարկությունները կարող են ներկայացնել ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության (ք.երևան, Տիգրան Մեծի 4) աշխատակազմի պետական բաժնեմասի կառավարման վարչության լուծարման բաժին, 4-րդ հարկ, 409 սենյակ կամ ներկայացնել էլեկտրոնային տարբերակով հետևյալ հասցեին՝ info@spm.am: Տարածքին ծանոթանալու նպատակով զանգահարել (011) 52-65-57 կամ (091) 40-55-48 հեռախոսահամարներով:

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ.  ՀՀ կառավարության որոշմամբ Թումանյանի «Բերրիություն» ՓԲԸ-ն գտնվում է լուծարման գործընթացում: ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության պետի հրամանով ստեղծվել է լուծարման հանձնաժողով: Հաշվառման նպատակով, ընկերության բաժնետերերը՝ 20% մասնակի անհատույց սեփականաշնորհման մասնակիցները, կարող են դիմել Թումանյանի «Բերրիություն» ՓԲԸ-ի լուծարման հանձնաժողովին՝ ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչություն, ք.Երևան, Տիգրան Մեծի 4:   

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ.  «Գյուղգիտարդ» գիտա-արտադրական ՊՁ-ի լուծարման հանձնաժողովը տեղեկացնում է՝ լուծարման գործընթացում գտնվող «Գյուղգիտարդ» գիտա-արտադրական ՊՁ-ի հաշվեկշռում հաշվառված է ք.Երևան, Մալաթիա-Սեբաստիա համայնքի Հաղթանակ 2-րդ փող. 73/10 հասցեում գտնվող անշարժ գույքը ենթակա է վաճառքի կամ վարձակալության: Անշարժ գույքն իրենից ներկայացնում է 821,4 քառ.մ մակերեսով տարբեր չափերի շենք-շինություններ և 3,26717 հա հողամաս, որից՝  2,62717 հա սեփականության իրավունքով, իսկ 0,64 հա 5 տարի վարձակալության իրավունքով: Նշված տարածքն ամբողջությամբ կամ մասնակի վարձակալել և/կամ գնել ցանկացողներն իրենց առաջարկությունները կարող են ներկայացնել ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության (ք.երևան, Տիգրան Մեծի 4) աշխատակազմի պետական բաժնեմասի կառավարման վարչության լուծարման բաժին, 4-րդ հարկ, 409 սենյակ կամ ներկայացնել էլեկտրոնային տարբերակով հետևյալ հասցեին՝ info@spm.am/նկար 1/, /նկար 2/, /նկար 3/, /նկար 4/, /նկար 5/, /նկար 6/

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. «Գեոկոմպլեքս» ՓԲԸ-ի լուծարման հանձնաժողովը տեղեկացնում է՝ ՀՀ կառավարության 2011թ. հուլիսի 21-ի թիվ 997-Ա որոշմամբ լուծարման գործընթացում գտնվող «Գեոկոմպլեքս» ՓԲԸ-ին պատկանող ք.Երևան, Թբիլիսյան խճուղի 47/4 հասցեում գտնվող անշարժ գույքը ենթակա է վաճառքի կամ վարձակալության: Անշարժ գույքն իրենից ներկայացնում է շուրջ 5000 քառ.մ մակերեսով տարբեր չափերի շենք-շինություններ և 2,0 հա հողամաս:Շենքերը կարելի է օգտագործել վարչական և արտադրական նպատակով, որպես պահեստներ, ավտոկայանատեղի: Տարածքը պարսպապատված է, ապահովված է ջրով և էլեկտրաէներգիայով:  Նշված տարածքներն ամբողջությամբ կամ մասնակի վարձակալել և/կամ գնել ցանկացողներն իրենց առաջարկությունները կարող են ներկայացնել ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության (ք.երևան, Տիգրան Մեծի 4) աշխատակազմի պետական բաժնեմասի կառավարման վարչության լուծարման բաժին, 4-րդ հարկ, 409 սենյակ կամ ներկայացնել էլեկտրոնային տարբերակով հետևյալ հասցեին՝ info@spm.am: Տարածքին ծանոթանալու նպատակով զանգահարել (011) 52-65-57 կամ (091) 40-89-02 հեռախոսահամարներով: /նկար 1/, /նկար 2/, /նկար 3/

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. «Գեոկոմպլեքս» ՓԲԸ-ի լուծարման հանձնաժողովը տեղեկացնում է՝  ՀՀ կառավարության 2011թ. հուլիսի 21-ի թիվ 997-Ա որոշմամբ լուծարման գործընթացում գտնվող «Գեոկոմպլեքս» ՓԲԸ-ին պատկանող ք.Երևան, Թբիլիսյան խճուղի 47/4 հասցեում գտնվող անշարժ գույքը ենթակա է վաճառքի կամ