Մուտք Էլ. փոստ

Լուծարում

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. «Արթիկի նավթամթերք» ՓԲԸ-ի լուծարման հանձնաժողովը տեղեկացնում է՝ ՀՀ կառավարության 2016թ. սեպտեմբերի 22-ի թիվ 971-Ա որոշմամբ  լուծարման գործընթացում գտնվող «Արթիկի նավթամթերք» ՓԲԸ-ին պատկանող ՀՀ Շիրակի մարզ, ք.Արթիկ, Տուֆաբլոկների 14 հասցեում գտնվող անշարժ գույքը ենթակա է վաճառքի կամ վարձակալության: Անշարժ գույքն իրենից ներկայացնում է 6 միավոր շենքեր՝ 317.5 քմ ընդհանուր մակերեսով և 5,909 հա հողատարածք: Շենքերն կարելի է օգտագործել որպես պահեստներ: Նշված անշարժ գույքը վարձակալել և/կամ գնել ցանկացողներն իրենց առաջարկությունները կարող են ներկայացնել ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության (ք.երևան, Տիգրան Մեծի 4) աշխատակազմի պետական բաժնեմասի կառավարման վարչության լուծարման բաժին, 4-րդ հարկ, 409 սենյակ կամ ներկայացնել էլեկտրոնային տարբերակով հետևյալ հասցեին՝ info@spm.am: Տարածքին ծանոթանալու նպատակով զանգահարել (011) 52-65-57 կամ (077) 99-69-50 հեռախոսահամարներով:

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ.  «Գրանիտ» ՓԲԸ-ի լուծարման հանձնաժողովը տեղեկացնում է՝ ՀՀ կառավարության 2014թ. դեկտեմբերի 11-ի թիվ 1379-Ա որոշմամբ լուծարման գործընթացում գտնվող «Գրանիտ» ՓԲԸ-ին պատկանող ք.Երևան, Արցախի 72/3 հասցեում գտնվող անշարժ գույքը ենթակա է վաճառքի կամ վարձակալության: Անշարժ գույքն իրենից ներկայացնում է 961.0 քառ.մ մակերեսով արտադրամաս և 2811,69 քառ.մ հողատարածք: Արտադրամասը կարելի է օգտագործել վարչական և արտադրական նպատակով, ինչպես նաև որպես պահեստ: Նշված անշարժ գույքը վարձակալել և/կամ գնել ցանկացողներն իրենց առաջարկությունները կարող են ներկայացնել ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության (ք.երևան, Տիգրան Մեծի 4) աշխատակազմի պետական բաժնեմասի կառավարման վարչության լուծարման բաժին, 4-րդ հարկ, 409 սենյակ կամ ներկայացնել էլեկտրոնային տարբերակով հետևյալ հասցեին՝ info@spm.am: Տարածքին ծանոթանալու նպատակով զանգահարել (011) 52-65-57 կամ (091) 40-55-48 հեռախոսահամարներով:

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ.  ՀՀ կառավարության որոշմամբ Թումանյանի «Բերրիություն» ՓԲԸ-ն գտնվում է լուծարման գործընթացում: ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության պետի հրամանով ստեղծվել է լուծարման հանձնաժողով: Հաշվառման նպատակով, ընկերության բաժնետերերը՝ 20% մասնակի անհատույց սեփականաշնորհման մասնակիցները, կարող են դիմել Թումանյանի «Բերրիություն» ՓԲԸ-ի լուծարման հանձնաժողովին՝ ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչություն, ք.Երևան, Տիգրան Մեծի 4:   

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ.  «Գյուղգիտարդ» գիտա-արտադրական ՊՁ-ի լուծարման հանձնաժողովը տեղեկացնում է՝ լուծարման գործընթացում գտնվող «Գյուղգիտարդ» գիտա-արտադրական ՊՁ-ի հաշվեկշռում հաշվառված է ք.Երևան, Մալաթիա-Սեբաստիա համայնքի Հաղթանակ 2-րդ փող. 73/10 հասցեում գտնվող անշարժ գույքը ենթակա է վաճառքի կամ վարձակալության: Անշարժ գույքն իրենից ներկայացնում է 821,4 քառ.մ մակերեսով տարբեր չափերի շենք-շինություններ և 3,26717 հա հողամաս, որից՝  2,62717 հա սեփականության իրավունքով, իսկ 0,64 հա 5 տարի վարձակալության իրավունքով: Նշված տարածքն ամբողջությամբ կամ մասնակի վարձակալել և/կամ գնել ցանկացողներն իրենց առաջարկությունները կարող են ներկայացնել ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության (ք.երևան, Տիգրան Մեծի 4) աշխատակազմի պետական բաժնեմասի կառավարման վարչության լուծարման բաժին, 4-րդ հարկ, 409 սենյակ կամ ներկայացնել էլեկտրոնային տարբերակով հետևյալ հասցեին՝ info@spm.am/նկար 1/, /նկար 2/, /նկար 3/, /նկար 4/, /նկար 5/, /նկար 6/

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. «Գեոկոմպլեքս» ՓԲԸ-ի լուծարման հանձնաժողովը տեղեկացնում է՝ ՀՀ կառավարության 2011թ. հուլիսի 21-ի թիվ 997-Ա որոշմամբ լուծարման գործընթացում գտնվող «Գեոկոմպլեքս» ՓԲԸ-ին պատկանող ք.Երևան, Թբիլիսյան խճուղի 47/4 հասցեում գտնվող անշարժ գույքը ենթակա է վաճառքի կամ վարձակալության: Անշարժ գույքն իրենից ներկայացնում է շուրջ 5000 քառ.մ մակերեսով տարբեր չափերի շենք-շինություններ և 2,0 հա հողամաս:Շենքերը կարելի է օգտագործել վարչական և արտադրական նպատակով, որպես պահեստներ, ավտոկայանատեղի: Տարածքը պարսպապատված է, ապահովված է ջրով և էլեկտրաէներգիայով:  Նշված տարածքներն ամբողջությամբ կամ մասնակի վարձակալել և/կամ գնել ցանկացողներն իրենց առաջարկությունները կարող են ներկայացնել ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության (ք.երևան, Տիգրան Մեծի 4) աշխատակազմի պետական բաժնեմասի կառավարման վարչության լուծարման բաժին, 4-րդ հարկ, 409 սենյակ կամ ներկայացնել էլեկտրոնային տարբերակով հետևյալ հասցեին՝ info@spm.am: Տարածքին ծանոթանալու նպատակով զանգահարել (011) 52-65-57 կամ (091) 40-89-02 հեռախոսահամարներով: /նկար 1/, /նկար 2/, /նկար 3/

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. «Գեոկոմպլեքս» ՓԲԸ-ի լուծարման հանձնաժողովը տեղեկացնում է՝  ՀՀ կառավարության 2011թ. հուլիսի 21-ի թիվ 997-Ա որոշմամբ լուծարման գործընթացում գտնվող «Գեոկոմպլեքս» ՓԲԸ-ին պատկանող ք.Երևան, Թբիլիսյան խճուղի 47/4 հասցեում գտնվող անշարժ գույքը ենթակա է վաճառքի կամ վարձակալության:  Անշարժ գույքն իրենից ներկայացնում է շուրջ 5000 քառ.մ մակերեսով տարբեր չափերի շենք-շինություններ և 2,0 հա հողամաս: Շենքերը կարելի է օգտագործել վարչական և արտադրական նպատակով, որպես պահեստներ, ավտոկայանատեղի: Տարածքը պարսպապատված է, ապահովված է ջրով և էլեկտրաէներգիայով:  Նշված տարածքներն ամբողջությամբ կամ մասնակի վարձակալել և/կամ գնել ցանկացողներն իրենց առաջարկությունները կարող են ներկայացնել ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության (ք.երևան, Տիգրան Մեծի 4) աշխատակազմի պետական բաժնեմասի կառավարման վարչության լուծարման բաժին, 4-րդ հարկ, 409 սենյակ կամ ներկայացնել էլեկտրոնային տարբերակով հետևյալ հասցեին՝ info@spm.am: Տարածքին ծանոթանալու նպատակով զանգահարել (011) 52-65-57 կամ (091) 40-89-02 հեռախոսահամարներով:

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. «Գեոկոմպլեքս» ՓԲԸ-ի լուծարման հանձնաժողովը  տեղեկացնում է՝ ՀՀ կառավարության 2011թ. հուլիսի 21-ի թիվ 997-Ա որոշմամբ լուծարման գործընթացում գտնվող «Գեոկոմպլեքս» ՓԲԸ-ին պատկանող ք.Երևան, Թբիլիսյան խճուղի 47/4 հասցեում գտնվող անշարժ գույքը ենթակա է վաճառքի կամ վարձակալության: Անշարժ գույքն իրենից ներկայացնում է շուրջ 5000 քառ.մ մակերեսով տարբեր չափերի շենք-շինություններ և 2,0 հա հողամաս: Շենքերը կարելի է օգտագործել վարչական և արտադրական նպատակով, որպես պահեստներ, ավտոկայանատեղի: Տարածքը պարսպապատված է, ապահովված է ջրով և էլեկտրաէներգիայով: Նշված տարածքներն ամբողջությամբ կամ մասնակի վարձակալել և/կամ գնել ցանկացողներն իրենց առաջարկությունները կարող են ներկայացնել ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության (ք.երևան, Տիգրան Մեծի 4) աշխատակազմի պետական բաժնեմասի կառավարման վարչության լուծարման բաժին, 4-րդ հարկ, 409 սենյակ կամ ներկայացնել էլեկտրոնային տարբերակով հետևյալ հասցեին՝ info@spm.am:  Տարածքին ծանոթանալու նպատակով զանգահարել (011) 52-65-57 կամ (091)40-89-02 հեռախոսահամարներով: /01.09.2015թ./

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. ՀՀ կառավարության 18.12.14թ. N1523-Ն որոշմամբ լուծարվող «Զարգացման հայկական գործակալություն» ՓԲԸ-ի գույքը գնահատելու նպատակով գնահատող կազմակերպության ընտրության համար լուծարման հանձնաժողովի կողմից 2015թ. ապրիլի 21-ին կազմակերպված մրցույթում հաղթող է ճանաչել «Էքսպերտ Օցենկա» ՍՊԸ-ն:

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. ՀՀ կառավարության 18.08.2011թ. թիվ 1172-Ա որոշմամբ լուծարվող «Վարդենիսի տպարան» ՓԲԸ-ի լուծարման հանձնաժողովն իրականացնում է ընկերության գույքի (դրամական միջոցների) բաշխում բաժնետերերի միջև: Իրենց բաժնեմասը ստանալու համար ընկերության բաժնետերերը՝ 20% մասնակի անհատույց սեփականաշնորհման մասնակիցները, հայտարարության հրապարակման պահից 20-օրյա ժամկետում դիմեն «Վարդենիսի տպարան» ՓԲԸ-ի լուծարման հանձնաժողովին՝ ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչություն, ք.Երևան, Տիգրան Մեծի 4

 

ՀՀ կառավարության 30.06.2011թ. թիվ 891-Ա որոշմամբ լուծարման գործընթացում գտնվող «Արագածոտնի սերմնաբուծական» ՊՓԲԸ-ի (հասցե՝ ՀՀ Արագածոտնի մարզ, Արուճ համայնք) հաշվեկշռում հաշվառված անշարժ գույքը վաճառելու կամ վարձակալությամբ տրամադրելու մասին /01.09.2013թ./

 

«Էջմիածնի տպարան» ՓԲԸ ընկերության ժողով հրավիրելու մասին /11.05.2012թ./

 

ՀՀ կառավարության 2006թ. փետրվարի 23-ի թիվ 348-Ն որոշմամբ լուծարման գործընթացում գտնվող Իջևանի գլխավոր պանրագործարանին (Տավուշի մարզ, գ. Գետահովիտ) պատկանող շենքերից

 

Ձայնագրությունների «Տերյան ստուդիա» ՊՓԲԸ

 

«Վարդենիսի տպարան» ՓԲԸ, «Էջմիածնի տպարան» ՓԲԸ, «Հրազդանի գրախանութների միավորում» ՊՓԲԸ, «Հուշարձանների վերականգնման «Կոտայք» արվեստանոց» ՊՓԲԸ

 

«Քարակերտ» ՊՓԲԸ

 

«Կապանջրշին» ՓԲԸ

 

«Ագրոնավթաբազա» ՊՓԲԸ

 

«Շենկառ» ՓԲԸ

 

«Գեոկոմպլեքս» ՓԲԸ

 

«Շինուժ» ՓԲԸ