Մուտք Էլ. փոստ

Գույքի հանձնման-ընդունման հանձնաժողովը՝ 2016թ. 9 ամիսներին

Գույքի հանձնման-ընդունման հանձնաժողովը՝ 2016թ. 9 ամիսներին

 

2016թ.9 ամիսների ընթացքում գույքի հանձնման-ընդունման հանձնաժողովի կողմից վարչության հաշվեկշիռ է ընդունվել 339 անուն անշարժ գույք, որից

1. ՀՀ կառավարության 26.01.2006թ. թիվ 346-Ն որոշման համաձայն՝ 300 անուն անշարժ գույք:

 Ընդ որում, նշվածից 72-ը հանդիսանում է ՀՀ կրթության և գիտության, 208-ը` ՀՀ մարզպետարանների, 7-ը` Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության գույք,      13-ը`   այլ տիպի ՊՈԱԿ-ների:

2.  Այլ տիպի անշարժ գույք՝ 39 միավոր, որից 17-ը՝ բնակարաններ, 17 տարածք և 5 հողամաս

 

Վարչության հաշվեկշիռ է ընդունվել 486 միավոր շարժական գույք, որից 437-ը` տրանսպորտային միջոց, 49-ը` այլ տիպի շարժական գույք:

 

2016թ. 9 ամիսների ընթացքում վարչության հաշվեկշռից հանվել է`

 

1. 197 անուն անշարժ գույք, որից 78-ը՝ բնակարաններ, մնացած 119-ը այլ տիպի անշարժ գույք

2.  շարժական գույք՝ 52 միավոր, որից` 31-ը տրանսպորտային միջոց,  21-ը` այլ տիպի գույք`

3.  լուծարումից հետո մնացած գույք` 249