Մուտք Էլ. փոստ

Գույքի հանձնման-ընդունման հանձնաժողովի գործունեությունը 2016թ. 1-ին կիսամյակում

Գույքի հանձնման-ընդունման հանձնաժողովի գործունեությունը 2016թ. 1-ին կիսամյակում

 

2016թ. 1-ին կիսամյակի ընթացքում գույքի հանձնման-ընդունման հանձնաժողովի կողմից իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները`       վարչության հաշվեկշիռ է ընդունվել 219 միավոր անշարժ գույք` որից

 

1. 182 միավոր անշարժ գույք.

      ընդ որում, նշված գույքից 45-ը՝ ՀՀ կրթության և գիտության, 132-ը` ՀՀ մարզպետարանների ենթակայության, այլ տիպի ՊՈԱԿ-ների`  5 գույք: 

 

2.  Այլ տիպի անշարժ գույք՝ 37, որից 17 բնակարան, 15 տարածք և 5 հողամաս:

Վարչության հաշվեկշիռ է ընդունվել 46 միավոր շարժական գույք, որից 9-ը` տրանսպորտային միջոց:

 

2016թ. 1–ին կիսամյակի ընթացքում վարչության հաշվեկշռից հանվել է`

 

1. 177 անուն անշարժ գույք, որից 69-ը՝ բնակարաններ, մնացած 108-ը՝ այլ տիպի անշարժ գույք:

 

2.  շարժական գույք՝ 52 հատ, որից 31-ը՝ տրանսպորտային միջոց,  21-ը` այլ տիպի գույք:

 

              3. Լուծարումից հետո մնացած գույք` 249 միավոր: