Մուտք Էլ. փոստ

Պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների կառավարումը

Պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների կառավարումը

 

 Պետական գույքի կառավարման  կոմիտեի՝ պետբաժնեմասի կառավարման վարչությունը հաշվետու ժամանակահատվածում՝ 2018 թվականի մայիսի երկրորդ կեսից մինչև նոյեմբերի սկիզբը, շարունակել է իրականացնել  աշխատանքային ծրագրերը: Մասնավորապես,  2017 թվականի տարեկան և 2018թ. 1-ին կիսամյակի արդյունքներով իրականացվել է պետական կառավարման մարմինների ենթակայության 142 կազմակերպության և 146 առևտրային կազմակերպությունների գործունեության  ֆինանսատնտեսական վերլուծություն, կազմված ամփոփ տեղեկանքները սահմանված կարգով ներկայացվել են ՀՀ վարչապետին և ՀՀ ֆինանսների նախարարություն:

Մոնիտորինգի արդյունքներով ֆինանսատնտեսական վիճակի վատթարացում արձանագրած կազմակերպությունների կառավարման մարմինների ղեկավարների կողմից պարզաբանումների և ֆինանսական գործունեության բարելավմանն ուղված առաջարկներն ամփոփվել և սահմանված կարգով ներկայացվել են ՀՀ կառավարություն:

ՊԳԿԿ պետբաժնեմասի կառավարման վարչությունում մշակվել և պետական կառավարման մարմիններին է տրամադրվել առևտրային կազմակերպությունների կողմից մոնիտորինգի ցուցանիշների ներկայացման էլեկտրոնային տարբերակը, որը կիրառվել է 2018թ. 1-ին կիսամյակի վերլուծության ժամանակ:

Ընկերությունների կառավարման մասով հրավիրվել են տնօրենների խորհրդի 3 նիստ, 10 արտահերթ և 19 տարեկան ժողովներ:

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն են ներկայացվել Կոմիտեի ենթակայության 50 և ավելի տոկոս պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների՝ պետական բյուջե տարեկան շահաբաժին վճարելու առաջարկությունները և պահանջվող փաստաթղթերի փաթեթները, որոնք հետագայում քննարկվել են ընկերությունների տարեկան ժողովներում:

 ՀՀ փոխվարչապետ Տ.Ավինյանի գրասենյակում համակողմանի քննարկվել են «Միջուկային և ռադիացիոն անվտանգության գիտատեխնիկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի բաժնետոմսերի մասնավորեցման հարցեր։

ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարի մասնակցությամբ  քննարկվել են «Հայավտոկայարան» ՓԲԸ կառավարման բազմաթիվ հարցեր, ինչպես նաև միջգերատեսչական աշխատանքային խմբի խորհրդակցություն է հրավիրվել  «Ռադիոիզոտոպների արտադրության կենտրոն» ՓԲԸ մասնավորեցման նախապատրաստական աշխատանքներն արդյունավետ կազմակերպման նպատակով։

ՀՀ առողջապահության նախարարությունում քննարկվել են «Պետական գույքի մասնավորեցման 2017-2020 թվականների ծրագրի մասին» ՀՀ օրենքի ցանկում ընդգրկված առողջապահական ընկերությունների մասնավորեցման հարցեր։

Հիսուն և ավելի տոկոս պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպություններում ՀՀ սեփականությունը հանդիսացող բաժնետոմսերով հավաստված իրավունքները հավատարմագրային կառավարման հանձնելու խնդիրները ևս միջգերատեսչական քննարկումների օրակարգում են եղել:

«Վաղարշապատի հիվանդանոց» պետական փակ բաժնետիրական ընկերության 100 տոկոս պետական բաժնեմասով հավաստված իրավունքները հավատարմագրային կառավարման հանձնելու համար միջգերատեսչական մրցութային հանձնաժողովի նիստ  է գումարվել։ Հանձնաժողովի որոշման համաձայն, մշակվել է հավատարմագրային կառավարչի ընտրության մրցույթի հայտարարություն, որը հրապարակվել է համապատասխան կայքերում։

ՀՀ կառավարության քննարկմանն է ներկայացվել «Էջմիածին» բժշկական կենտրոնը» հավատարմագրային կառավարման հանձնելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի լրամշակված տարբերակը։

Ստորաբաժանման աշխատակիցները դիմել են  շահույթ չձևավորած կազմակերպությունների՝ բաժնետոմսերի տնօրինման լիազորմար մարմիններին. ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների, ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություններ, ՀՀ Արարատի մարզպետարան, Հայաստանի Հանրապետության հեռուստառադիոընկերության խորհուրդ, դրանց հետագա իրավական կարգավիճակի` մասնավորապես ոչ առևտրային կազմակերպության վերակազմակերպելու վերաբերյալ դիրքորոշում ստանալու նպատակով: Ստացված կարծիքներն ամփոփվել և ներկայացվել են ՀՀ կառավարություն: