Մուտք Էլ. փոստ

Պետական գույքի հաշվառման գրանցամատյանի վարումը

Պետական գույքի հաշվառման գրանցամատյանի վարումը

 

2017 թվականի 9 ամիսների ընթացքում պետական գույքի հաշվառման բազայում վերահաշվառվել է 18895 միավոր գույք, որից՝ պետական սեփականություն հանդիսացող 5100 միավոր անշարժ գույք, պետական սեփականություն հանդիսացող 1644 տրանսպորտային միջոց, պետական սեփականություն հանդիսացող 10188 միավոր մտավոր սեփականության օբյեկտ, կանոնադրական կապիտալում պետական բաժնեմաս ունեցող իրավաբանական անձանց գույքի կազմում ընդգրկված 1963 միավոր անշարժ գույք:

Հաշվետու ժամանակահատվածում հաշվառվել է 162 իրավաբանական անձանց կանոնադրական կապիտալի պետական բաժնեմասը (ընդհանուր պետական մասնակցության չափը՝ 144508745.6  հազ.դրամ):