Մուտք Էլ. փոստ

Պետական գույքի հաշվառման գրանցամատյանից

Պետական գույքի հաշվառման գրանցամատյանից

2017 թվականի առաջին կիսամյակի ընթացքում պետական գույքի հաշվառման բազայում վերահաշվառվել է 11398 միավոր գույք, որից պետական սեփականություն հանդիսացող՝ 2747 միավոր անշարժ գույք, 6233 միավոր մտավոր սեփականության օբյեկտ, 1153 տրանսպորտային միջոց, կանոնադրական կապիտալում պետական բաժնեմաս ունեցող իրավաբանական անձանց գույքի կազմում ընդգրկված 1265 միավոր անշարժ գույք:

Հաշվետու ժամանակահատվածում հաշվառվել է 90 իրավաբանական անձանց կանոնադրական կապիտալում պետական բաժնեմասը. պետական մասնակցության ընդհանուր չափը 103մլրդ 484մլն863 հազ.դրամ է: