Մուտք Էլ. փոստ

Նորություններ

18.07.2017թ.
2017 թվականի առաջին կիսամյակի ընթացքում պետական գույքի հաշվառման բազայում վերահաշվառվել է 11398 միավոր գույք, որից պետական սեփականություն հանդիսացող՝ 2747 միավոր անշարժ գույք, 6233 միավոր մտավոր սեփականության օբյեկտ, 1153 տրանսպորտային միջոց, կանոնադրական կապիտալում պետական բաժնեմաս ունեցող իրավաբանական անձանց գույքի կազմում ընդգրկված 1265 միավոր անշարժ գույք: Հաշվետու ժամանակահատվածում հաշվառվել է 90 իրավաբանական անձանց կանոնադրական կապիտալում պետական բաժնեմասը. պետական մասնակցության ընդհանուր չափը 103մլրդ 484մլն863 հազ.դրամ է:...
17.07.2017թ.
2017 թվականի առաջին կիսամյակի ընթացքում ՀՀ կառավարության կողմից 17 կազմակերպության լուծարման որոշում է կայացվել: Պետական գույքի կառավարման վարչության պետի հրամանով ստեղծվել են 21 կազմակերպության լուծարման հանձնաժողովներ, որոնք հաշվետու ժամանակաշրջանում 14-ի լուծարումն ավարտել են: Հուլիսի մեկի դրությամբ ընթացիկ և նախորդ շրջանից լուծարման գործընթացում է 30 կազմակերպություն: Հաշվետու ժամանակահատվածում լուծարվող կազմակերպություններում մարվել է շուրջ 123մլն 452 հազար դրամ կրեդիտորական պարտք, որից՝ ՀՀ պետական բյուջե` 25մլն 204 հազար դրամ, համայնքային բյուջե՝ 341 հազար դրամ,աշխատավարձի գծով` 78մլն 39 հազար դրամ և այլ կրեդիտորական պարտք` շուրջ 20 մլն դրամ: Լուծարումից հետո մնացած դրամական միջոցներից 5.5մլն դրամը փոխանցվել է ՀՀ պետական բյուջեի <<Լուծարվող պետական փակ բաժնետիրական ընկերությունների հաշվարկային հաշիվներում մնացած դրամական միջոցների հավաքագրում>> եկամտային հաշվին, 13մլն 197 հազար դրամը՝ ՀՀ կառավարության համապատասխան որոշմամբ՝ որպես կամավոր գույքային ներդրում, փոխանցվել է <<Նորք>> սոցիալական ծառայությունների տեխնոլոգիական և իրազեկման կենտրոն» հիմնադրամին:...
14.07.2017թ.
Պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների կառավարումը 2017 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ Վարչության ենթակայությամբ առկա է 25 ընկերություն, որից 14-ը՝ 100% պետական մասնակցությամբ, 4-ը՝ 50%-ից ավելի, իսկ 7-ը՝ 50%-ից պակաս պետական բաժնեմասով: Հաշվետու ժամանակահատվածում ընկերություններում կանոնադրության փոփոխություն է կատարվել, անշարժ գույքի գնահատում և չափագրում է իրականացվել, տնօրենների խորհրդի 2 նիստ է հրավիրվել, տարեկան և արտահերթ 20 ժողով գումարվել և այլ աշխատանքներ են իրականացվել: 2016թ-ի տարեկան արդյունքների հիման վրա իրականացվել է պետական կառավարման մարմինների ենթակայության՝ 207 առևտրային կազմակերպություններից 189-ի գործունեության ֆինանսատնտեսական վերլուծություն, արդյունքում կազմված ամփոփ տեղեկանքները սահմանված կարգով ներկայացվել են ՀՀ վարչապետին և ՀՀ ֆինանսների նախարարություն:...
10.07.2017թ.
2017թ.առաջի նկիսամյակում պետական գույքի օտարումից ստացված միջոցները կազմել են 236 482.8 հազ. դրամ, որից՝ ՀՀ պետական բյուջե է փոխանցվել 182մլն 274հազ. դրամ, համապատասխան համայնքային բյուջեներ՝ 54մլն 209հազ. դրամ:Պետական գույքի մասնավորեցումից ստացված միջոցները կազմել են 24 մլն 827 հազ. դրամ, որից պետական բյուջե է փոխանցվել 24մլն28 հազ. դրամ, իսկ համապատասխան համայնքային բյուջեներ՝ 799 հազ. դրամ: Պետական գույքի վարձակալությունից, նախատեսված 164մլն դրամից՝ 30.06.2017թ. դրությամբ փաստացի պետբյուջե է մուտքագրվել 107մլն 732հազ. դրամ:...