Մուտք Էլ. փոստ

Նորություններ

21.07.2017
Այսօր՝ հուլիսի 21-ին, Պետական գույքի կառավարման վարչությունում համատեղ քննարկվել են էներգետիկայի ոլորտի՝ պետական մասնակցությամբ մի շարք առևտրային կազմակերպությունների ֆինանսատնտեսական վիճակի վատթարացման պատճառներն ու արդյունքների բարելավման նպատակով ձեռնարկվող միջոցները:Քննարկման թեման պայմանավորված է ՀՀ նախագահի կողմից օրեր առաջ տրված հստակ հանձնարարականներով՝ Պետական գույքի կառավարման վարչության պետի ներկայացրած զեկույցի շուրջ: Խոսքը պետական բաժնեմասով ընկերությունների ֆինանսատնտեսական մոնիտորինգի արդյունքների համալիր վերլուծության, ֆինանսատնտեսական վիճակի վատթարացում ունեցող առևտրային կազմակերպությունների ցուցանիշների արձանագրման, վատթարացման պատճառների ու գործունեության բարելավման ուղղությամբ ձեռնարկվող միջոցների համարժեքության մասին է: Այսօրվա քննարկման օրակարգում «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ն է, հաջորդական քննարկումներով անդրադարձ է կատարվելու նաև էներգետիկայի և այլ ոլորտների մյուս ընկերություններին:...
19.07.2017
2017 թվականի առաջին կիսամյակի ընթացքում Պետական գույքի կառավարման վարչության կողմից մշակվել և շրջանառության է դրվել պետական գույքի տնօրինման վերաբերյալ ՀՀ կառավարության որոշման 35 նախագիծ, որից 24-ը ընդունվել է, 7-ը ներկայացվել է գործադիրի քննարկմանը, 3-ը շրջանառության մեջ է, 1-ը հանվել է: Ընդունված որոշումների համաձայն, 3 կազմակերպություն ստանձնել է ընդամենը 277մլն 595հազ. դրամի պարտավորություն, իսկ ըստ շրջանառվող նախագծերի, 3 կազմակերպություն ստանձնել է ընդամենը՝ 950մլն. դրամի պարտավորություն: Շրջանառության մեջ գտնվող <<Գույքի փոխանակության թույլտվություն տալու և գույք ամրացնելու մասին>> ՀՀ կառավարության որոշմամբ նախատեսվում է իրականացնել առնվազն 50մլն դրամի ներդրումային պարտավորություն: Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին ամրացված գույքի՝ աճուրդով վարձակալության տրամադրման նպատակով Վարչություն է ներկայացվել 84 հայտ, որոնց հիման վրա կազմակերպված աճուրդներից 61-ը կայացել է, 11-ն ընթացքում է, 1 հայտ մերժվել է, 3 աճուրդ չի կայացել, իսկ 8-ը Վարչությունում է: ՊՈԱԿ-ներին ամրացված գույքի՝ աճուրդով վարձակալության տրամադրման նպատակով հաշվետու ժամանակահատվածում կայացած աճուրդների արդյունքում ՊՈԱԿ-ների բյուջե տարեկան կմուտքագրվի 87մլն 467 հազ. դրամ: Հաշվետու ժամանակահատվածում 112 միավոր անշարժ գույքի նկատմամբ իրականացվել է պետության սեփականության իրավունքի պետական գրանցում:...
18.07.2017թ.
2017 թվականի առաջին կիսամյակի ընթացքում պետական գույքի հաշվառման բազայում վերահաշվառվել է 11398 միավոր գույք, որից պետական սեփականություն հանդիսացող՝ 2747 միավոր անշարժ գույք, 6233 միավոր մտավոր սեփականության օբյեկտ, 1153 տրանսպորտային միջոց, կանոնադրական կապիտալում պետական բաժնեմաս ունեցող իրավաբանական անձանց գույքի կազմում ընդգրկված 1265 միավոր անշարժ գույք: Հաշվետու ժամանակահատվածում հաշվառվել է 90 իրավաբանական անձանց կանոնադրական կապիտալում պետական բաժնեմասը. պետական մասնակցության ընդհանուր չափը 103մլրդ 484մլն863 հազ.դրամ է:...
17.07.2017թ.
2017 թվականի առաջին կիսամյակի ընթացքում ՀՀ կառավարության կողմից 17 կազմակերպության լուծարման որոշում է կայացվել: Պետական գույքի կառավարման վարչության պետի հրամանով ստեղծվել են 21 կազմակերպության լուծարման հանձնաժողովներ, որոնք հաշվետու ժամանակաշրջանում 14-ի լուծարումն ավարտել են: Հուլիսի մեկի դրությամբ ընթացիկ և նախորդ շրջանից լուծարման գործընթացում է 30 կազմակերպություն: Հաշվետու ժամանակահատվածում լուծարվող կազմակերպություններում մարվել է շուրջ 123մլն 452 հազար դրամ կրեդիտորական պարտք, որից՝ ՀՀ պետական բյուջե` 25մլն 204 հազար դրամ, համայնքային բյուջե՝ 341 հազար դրամ,աշխատավարձի գծով` 78մլն 39 հազար դրամ և այլ կրեդիտորական պարտք` շուրջ 20 մլն դրամ: Լուծարումից հետո մնացած դրամական միջոցներից 5.5մլն դրամը փոխանցվել է ՀՀ պետական բյուջեի <<Լուծարվող պետական փակ բաժնետիրական ընկերությունների հաշվարկային հաշիվներում մնացած դրամական միջոցների հավաքագրում>> եկամտային հաշվին, 13մլն 197 հազար դրամը՝ ՀՀ կառավարության համապատասխան որոշմամբ՝ որպես կամավոր գույքային ներդրում, փոխանցվել է <<Նորք>> սոցիալական ծառայությունների տեխնոլոգիական և իրազեկման կենտրոն» հիմնադրամին:...