Մուտք Էլ. փոստ

Մրցույթ

Պետական գույքի  մասնավորեցման (օտարման) մրցույթի  մասնակցության հայտ

 

ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության Պետական գույքի կառավարման կոմիտեն հրավիրում է բոլոր սուբյեկտներին` մասնակցելու պետական սեփականություն հանդիսացող 3 միավոր անշարժ գույքի և դրանց օգտագործման ու սպասարկման համար հատկացված հողամասերի (այսուհետ` գույք) օտարման մրցույթին՝ որպես գույքի առանձին տարրեր (ծածկագիր` 17-Ա) /13.08.2018թ./

 

ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության Պետական գույքի կառավարման կոմիտեն հրավիրում է բոլոր սուբյեկտներին` մասնակցելու պետական սեփականություն հանդիսացող 1 միավոր անշարժ գույքի և դրա օգտագործման ու սպասարկման համար հատկացված հողամասի (այսուհետ` գույք) օտարման մրցույթին՝ որպես գույքի առանձին տարրեր (ծածկագիր` 14-Ա)  /13.08.2018թ./