Մուտք Էլ. փոստ

Մրցույթ

ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչությունը հրավիրում է բոլոր սուբյեկտներին` մասնակցելու <<Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության աշխատակազմ>> պետական կառավարչական հիմնարկին ամրացված Երևան քաղաքի Լեոյի 54 հասցեում գտնվող՝ 2503.4 քառ. մետր մակերեսով վարչական շենքի և 55.9 քառ. մետր մակերեսով կաթսայատան, ինչպես նաև դրանց օգտագործման ու սպասարկման համար հատկացված 0.12 հեկտար մակերեսով հողամասի օտարման մրցույթին (ծածկագիր` 1528-Ա)  /15.01.2018թ./

 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչությունը հրավիրում է բոլոր սուբյեկտներին` մասնակցելու պետական սեփականություն հանդիսացող 7 միավոր անշարժ գույքի և դրանց օգտագործման ու սպասարկման համար հատկացված հողամասերի (այսուհետ` գույք) օտարման մրցույթին՝ որպես գույքի առանձին տարրեր (ծածկագիր` 138-Ա)  /12.01.2018թ./