Մուտք Էլ. փոստ

Մրցույթ

Ծ Ա Ն ՈՒ Ց ՈՒ Մ.  Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառա­վա­րության 2018 թվականի մարտի 6-ի <<Աշխատանքային օրը տեղափոխելու մասին>> N219-Ն որոշումը՝ ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության պետի 02.03.2018թ. N 14-Ա և 17-Ա հրամանների համաձայն օտարման ներկայացված անշարժ գույքի օտարման մրցույթների անցկացման օրը տեղափոխվել է սույն թվականի ապրիլի 6-ը, իսկ մրցութային առաջարկի ներկայացման վերջին ժամկետ է սահմանվել ապրիլի 3-ը:

 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչությունը հրավիրում է բոլոր սուբյեկտներին` մասնակցելու պետական սեփականություն հանդիսացող 4 միավոր անշարժ գույքի և դրանց օգտագործման ու սպասարկման համար հատկացված հողամասերի (այսուհետ` գույք) օտարման մրցույթին՝ որպես գույքի առանձին տարրեր (ծածկագիր` 17-Ա)  /05.04.2018թ./

 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչությունը հրավիրում է բոլոր սուբյեկտներին` մասնակցելու պետական սեփականություն հանդիսացող 5 միավոր անշարժ գույքի և դրանց օգտագործման ու սպասարկման համար հատկացված հողամասերի (այսուհետ` գույք) օտարման մրցույթին՝ որպես գույքի առանձին տարրեր (ծածկագիր` 14-Ա)  /05.04.2018թ./