Մուտք Էլ. փոստ

Մրցույթ

ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչությունը հրավիրում է բոլոր սուբյեկտներին` մասնակցելու <<Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության աշխատակազմ>> պետական կառավարչական հիմնարկին ամրացված  Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Աշտարակ քաղաքի Երևանյան փողոցի N 103 հասցեում գտնվող՝ 951.4 քառ. մետր մակերեսով շենք շինությունների (այսուհետ՝ գույք) և դրանց օգտագործման ու սպասարկման համար հատկացված 0.396 հեկտար մակերեսով հողամասի  օտարման մրցույթին (ծածկագիր` 420-Ա)  /04.09.2017թ./

 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչությունը հրավիրում է բոլոր սուբյեկտներին` մասնակցելու <<Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության աշխատակազմ>> պետական կառավարչական հիմնարկին ամրացված պետական սեփականություն հանդիսացող 18 միավոր անշարժ գույքի և դրանց օգտագործման ու սպասարկման համար հատկացված հողամասերի (այսուհետ` գույք) օտարման մրցույթին՝ որպես գույքի առանձին տարրեր (ծածկագիր` 423-Ա)  /04.09.2017թ./