Պաշտոնական կայքեր

ՀՀ Նախագահ - www.president.am

ՀՀ Ազգային ժողով - www.parliament.am

ՀՀ Կառավարություն - www.gov.am

ՀՀ Սահմանադրական Դատարան- www.concourt.am

ՀՀ նախարարություններ

ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն - www.mss.am

ՀՀ Առողջապահության նախարարություն - www.moh.am

ՀՀ Արդարադատության նախարարություն - www.justice.am, www.azdarar.am

ՀՀ Արտաքին գործերի նախարարություն - www.mfa.am

ՀՀ Բնապահպանության նախարարություն - www.mnp.am

ՀՀ Գյուղատնտեսության նախարարություն - www.minagro.am

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն - www.mineconomy.am

ՀՀ Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն - www.minenergy.am

ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն - www.edu.am

ՀՀ Մշակույթի նախարարություն - www.mincult.am

ՀՀ Պաշտպանության նախարարություն - www.mil.am

ՀՀ Սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն - www.msy.am

ՀՀ Սփյուռքի նախարարություն - www.mindiaspora.am

ՀՀ Տարածքային կառավարման եւ զարգացման նախարարություն- www.mta.gov.am

ՀՀ Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն- www.mes.am

ՀՀ Տրանսպորտի և կապի նախարարություն - www.mtc.am

ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարություն - www.minurban.am

ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն - www.minfin.am

ՀՀ Միջազգային տնտեսական ինտեգրման և բարեփոխումների նախարարություն-www.mieir.am

ՀՀ կառավարությանն առընթեր մարմիններ

ՀՀ Ազգային անվտանգության ծառայություն - www.sns.am

ՀՀ Անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե - www.cadastre.am

ՀՀ Պետական եկամուտների կոմիտե - www.petekamutner.am

ՀՀ Պետական գույքի կառավարման վարչություն - www.spm.am

ՀՀ Քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչություն - www.aviation.am

ՀՀ Ոստիկանություն - www.police.am

Պետական կառավարման այլ մարմիններ

ՀՀ Կենտրոնական բանկ - www.cba.am

ՀՀ  դատախազություն - prosecutor.am

ՀՀ ՏԿԶՆ Միգրացիոն ծառայություն - www.smsmta.am

ՀՀ ԳՆ Ջրային տնտեսության պետական կոմիտե - www.scws.am

ՀՀ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով - www.psrc.am

ՀՀ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողով - www.competition.am

ՀՀ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով - www.elections.am

Այլ հղումներ

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին - www.armenianchurch.org

ԼՂՀ Նախագահ - www.president.nkr.am

ԼՂՀ կառավարություն -www.gov.nkr.am

ԼՂՀ Արտաքին գործերի նախարարություն - www.nkr.am

ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպան - www.ombuds.am

ՀՀ Քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ - www.csc.am

ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայություն - www.armstat.am

ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիա - www.sci.am

Մաշտոցի անվան Մատենադարան - www.matenadaran.am