Մուտք Էլ. փոստ

Հաշվետվություններ

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն.  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԻՆՆ ԱՄԻՍՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ

 

Ա Մ Փ Ո Փ   Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն.  Հայաստանի Հանրապետության պետական  կառավարման մարմինների ենթակայության պետական մասնակցությամբ  առևտրային կազմակերպությունների 2017թ.  առաջին կիսամյակի արդյունքների ֆինանսատնտեսական դիտարկումների և վերլուծության (մոնիտորինգ) վերաբերյալ.  /հավելված  1/,  /հավելված 2/,  /հավելված  3/

 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 

 

Ա Մ Փ Ո Փ   Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն. Հայաստանի Հանրապետության պետական  կառավարման մարմինների ենթակայության պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների 2016թ.  տարեկան արդյունքների ֆինանսատնտեսական դիտարկումների և վերլուծության (մոնիտորինգ) վերաբերյալ/հավելված 1/,   /հավելված  2/,  /հավելված  3/,  /հավելված  4/

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍԵՂՄԱԳԻՐ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ (ԱՅՍՈՒՀԵՏ՝ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ) 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ԻՆՆ ԱՄԻՍՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

Ա Մ Փ Ո Փ  Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն. Հայաստանի Հանրապետության պետական  կառավարման մարմինների ենթակայության պետական մասնակցությամբ  առևտրային կազմակերպությունների 2016թ.  առաջին կիսամյակի արդյունքների ֆինանսատնտեսական դիտարկումների և վերլուծության (մոնիտորինգ) վերաբերյալ  /հավելված 1/,  /հավելված 2/

 

Պետական բաժնեմասի կառավարման վարչությունը` 2016թ. 1-ին կիսամյակում

 

Գույքի հանձնման-ընդունման հանձնաժողովի գործունեությունը 2016թ. 1-ին կիսամյակում

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ  2014-2016ԹԹ.

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՆՐԱ ԵՆԹԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՏԱԿ ԳՏՆՎՈՂ ՊՈԱԿ-ների ԿՈՂՄԻՑ ՇԱՀԱԳՈՐԾՎՈՂ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ  ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ  ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍԵՂՄԱԳԻՐ

 

Ա Մ Փ Ո Փ  Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն. Հայաստանի Հանրապետության պետական  կառավարման մարմինների ենթակայության պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների 2015թ.  տարեկան արդյունքների ֆինանսատնտեսական դիտարկումների և վերլուծության (մոնիտորինգ) վերաբերյալ  /հավելված 1/, /հավելված 2/

 

Ա Մ Փ Ո Փ  Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն. Հայաստանի Հանրապետության պետական  կառավարման մարմինների ենթակայության պետական մասնակցությամբ  առևտրային կազմակերպությունների  2015թ.  առաջին կիսամյակի արդյունքների ֆինանսատնտեսական դիտարկումների և  վերլուծության (մոնիտորինգ) վերաբերյալ /հավելված 1/,   /հավելված 2/

 

Ա Մ Փ Ո Փ   Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն. Հայաստանի Հանրապետության պետական  կառավարման մարմինների ենթակայության պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների  2014թ.  տարեկան արդյունքների ֆինանսատնտեսական դիտարկումների և վերլուծության (մոնիտորինգ)  վերաբերյալ /հավելված 1/ հավելված 2/

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ  ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ  ՍԵՂՄԱԳԻՐ

 

Ա Մ Փ Ո Փ  Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն. Հայաստանի Հանրապետության պետական  կառավարման մարմինների ենթակայության պետական մասնակցությամբ  առևտրային կազմակերպությունների 2013թ. տարեկան արդյունքների ֆինանսատնտեսական դիտարկումների և վերլուծության (մոնիտորինգ) վերաբերյալ /հավելված 1, հավելված 2/

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ  ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ

 

Հայաստանի Հանրապետության պետական  կառավարման մարմինների ենթակայության պետական մասնակցությամբ  առևտրային կազմակերպությունների ֆինանսատնտեսական դիտարկումների և վերլուծության (մոնիտորինգ) 2013թ.  առաջին կիսամյակի արդյունքների վերաբերյալ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ  ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ

 

Հայաստանի Հանրապետության պետական  կառավարման մարմինների ենթակայության պետական մասնակցությամբ  առևտրային կազմակերպությունների ֆինանսատնտեսական դիտարկումների և վերլուծության (մոնիտորինգ) 2012թ.  տարեկան արդյունքների վերաբերյալ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ  ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  2011 ԹՎԱԿԱՆԻ  ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ  ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ 2009Թ. ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍԵՂՄԱԳԻՐ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ 2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

 

Ֆինանսական հաշվետվություններ

 

 

ՀՀ ԿԱ պետական գույքի կառավարման վարչության ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ 2015թ.

 

ՀՀ ԿԱ պետական գույքի կառավարման վարչության բյուջե 2015թ.

 

2011-2013թթ. փաստացի պետական բյուջե մուտքագրված վճարների վերաբերյալ

 

ՀՀ ԿԱ պետական գույքի կառավարման վարչության բյուջե 2014թ.

 

Հաշվետվություն` ՀՀ ԿԱ ՊԳԿՎ  2014թ. առաջին կիսամյակում կատարած բյուջետային ծախսերի և պարտքերի մասին

 

Հաշվետվություն` ՀՀ ԿԱ ՊԳԿՎ  2013թ. կատարած բյուջետային ծախսերի և պարտքերի մասին

 

Հաշվետվություն` ՀՀ ԿԱ ՊԳԿՎ  2012թ. կատարած բյուջետային ծախսերի և պարտքերի մասին

 

Հաշվետվություն` ՀՀ ԿԱ ՊԳԿՎ  2011թ. կատարած բյուջետային ծախսերի և պարտքերի մասին

 

 

        Վարչության փաստաթղթաշրջանառություն

 

Հաշվետվություն՝  2017թ. նոյեմբեր  ամսվա ընթացքում ՀՀ ԿԱ պետական գույքի կառավարման վարչությունում մտից փաստաթղթերի թիվը կազմել է 1099, որից՝ «Mulberry» համակարգով՝ 623,  փոստային ծառայությամբ՝  148, սուրհանդակով՝ 37, էլ. փոստով՝ 21, առձեռն եղանակով՝ 270 գրություն  (165-ը՝ դիմումներ քաղաքացիներից): Ելից փաստաթղթաշրջանառությունը կազմել է  804, որից՝ «Mulberry» համակարգով 453 սուրհանդակով՝ 71, փոստով՝ 186, էլ. փոստով՝ 11, առձեռն՝ 83 գրություն (61-ը՝ պատասխան քաղաքացիների դիմումներին): Մտից և ելից փաստաթղթաշրջանառությունն ընդհանուր կազմել է 1903 միավոր: Ստացվել է ընդամենը՝  5  հարցում, որից 5-ին էլ պատասխանվել է:

 

Հաշվետվություն՝  2017թ. հոկտեմբեր  ամսվա ընթացքում ՀՀ ԿԱ պետական գույքի կառավարման վարչությունում մտից փաստաթղթերի թիվը կազմել է 1036, որից՝ «Mulberry» համակարգով՝ 640,  փոստային ծառայությամբ՝  137, սուրհանդակով՝ 49, էլ. փոստով՝ 79, առձեռն եղանակով՝ 131 գրություն  (66-ը՝ դիմումներ քաղաքացիներից): Ելից փաստաթղթաշրջանառությունը կազմել է  720, որից՝ «Mulberry» համակարգով 362 սուրհանդակով՝ 65, փոստով՝ 170, էլ. փոստով՝ 16, առձեռն՝ 107 գրություն (10-ը՝ պատասխան քաղաքացիների դիմումներին): Մտից և ելից փաստաթղթաշրջանառությունն ընդհանուր կազմել է 1756 միավոր: Ստացվել է ընդամենը՝  1  հարցում, որը բավարարվել է:

 

Հաշվետվություն՝  2017թ. երրորդ եռամսյակի ընթացքում ՀՀ ԿԱ պետական գույքի կառավարման վարչությունում մտից փաստաթղթերի թիվը կազմել է 3509, որից՝ «Mulberry» համակարգով՝ 1984,  փոստային ծառայությամբ՝  618, սուրհանդակով՝ 204, էլ. փոստով՝ 345, առձեռն եղանակով ՝ 358 գրություն  (404-ը՝ դիմումներ քաղաքացիներից): Ելից փաստաթղթաշրջանառությունը կազմել է  2244, որից՝ «Mulberry» համակարգով 1545, սուրհանդակով՝ 190, փոստով՝ 279, էլ. փոստով՝ 39, առձեռն՝ 191 գրություն (71-ը՝ պատասխան քաղաքացիների դիմումներին): Մտից և ելից փաստաթղթաշրջանառությունն ընդհանուր կազմել է 5753 միավոր:

 

Հաշվետվություն՝ 2017թ. սեպտեմբեր  ամսվա ընթացքում ՀՀ ԿԱ պետական գույքի կառավարման վարչությունում մտից փաստաթղթերի թիվը կազմել է 1211, որից՝ «Mulberry» համակարգով՝ 774,  փոստային ծառայությամբ՝  183, սուրհանդակով՝ 65, էլ. փոստով՝ 56, առձեռն եղանակով՝ 133 գրություն  (47-ը՝ դիմումներ քաղաքացիներից): Ելից փաստաթղթաշրջանառությունը կազմել է  792, որից՝ «Mulberry» համակարգով 457 սուրհանդակով՝ 98, փոստով՝ 161, էլ. փոստով՝ 28, առձեռն՝ 48 գրություն (10-ը՝ պատասխան քաղաքացիների դիմումներին): Մտից և ելից փաստաթղթաշրջանառությունն ընդհանուր կազմել է 2003 միավոր:

 

Հաշվետվություն՝  2017թ. օգոստոս ամսվա ընթացքում ՀՀ ԿԱ պետական գույքի կառավարման վարչությունում մտից փաստաթղթերի թիվը կազմել է 1145, որից՝ «Mulberry» համակարգով՝ 751,  փոստային ծառայությամբ՝  142, սուրհանդակով՝ 45, էլ. փոստով՝ 74, առձեռն եղանակով՝ 133 գրություն  (102-ը՝ դիմումներ քաղաքացիներից): Ելից փաստաթղթաշրջանառությունը կազմել է  656, որից՝ «Mulberry» համակարգով 416 սուրհանդակով՝ 75, փոստով՝ 78, էլ. փոստով՝ 17, առձեռն՝ 70 գրություն (22-ը՝ պատասխան քաղաքացիների դիմումներին): Մտից և ելից փաստաթղթաշրջանառությունն ընդհանուր կազմել է 1801 միավոր:

 

Հաշվետվություն՝ 2017թ. հուլիս ամսվա ընթացքում ՀՀ ԿԱ պետական գույքի կառավարման վարչությունում մտից փաստաթղթերի թիվը կազմել է 1260, որից՝ «Mulberry» համակարգով՝ 529,  փոստային ծառայությամբ՝  268, սուրհանդակով՝ 80, էլ. փոստով՝ 103, առձեռն եղանակով ՝ 280 գրություն  (225-ը՝ դիմումներ քաղաքացիներից): Ելից փաստաթղթաշրջանառությունը կազմել է  848, որից՝ «Mulberry» համակարգով 601 սուրհանդակով՝ 77, փոստով՝ 85, էլ. փոստով՝ 11, առձեռն՝ 74 գրություն (30-ը՝ պատասխան քաղաքացիների դիմումներին): Մտից և ելից փաստաթղթաշրջանառությունն ընդհանուր կազմել է 2108 միավոր: Ստացվել է ընդամենը՝ 2  հարցում, որից 2-ին էլ պատասխանվել է:

 

Հաշվետվություն`  2017թ. երկրորդ եռամսյակի ընթացքում ՀՀ ԿԱ պետական գույքի կառավարման վարչությունում մտից փաստաթղթերի թիվը կազմել է 2848, որից՝ «Mulberry» համակարգով՝ 1872,  փոստային ծառայությամբ՝  287, սուրհանդակով՝ 152, էլ. փոստով՝ 220, առձեռն եղանակով ՝ 317 գրություն  (1007-ը՝ դիմումներ քաղաքացիներից): Ելից փաստաթղթաշրջանառությունը կազմել է  2107, որից՝ «Mulberry» համակարգով 1158 սուրհանդակով՝ 236, փոստով՝ 419, էլ. փոստով՝ 73, առձեռն՝ 221 գրություն (98-ը՝ պատասխան քաղաքացիների դիմումներին): Մտից և ելից փաստաթղթաշրջանառությունն ընդհանուր կազմել է 4955 միավոր:

 

Հաշվետվություն`  2017թ. հունիս ամսվա ընթացքում ՀՀ ԿԱ պետական գույքի կառավարման վարչությունում մտից փաստաթղթերի թիվը կազմել է 774, որից՝ «Mulberry» համակարգով՝ 524,  փոստային ծառայությամբ՝  81, սուրհանդակով՝ 42, էլ. փոստով՝ 64, առձեռն եղանակով ՝ 63 գրություն  (318-ը՝ դիմումներ քաղաքացիներից): Ելից փաստաթղթաշրջանառությունը կազմել է  639, որից՝ «Mulberry» համակարգով 377 սուրհանդակով՝ 64, փոստով՝ 108, էլ. փոստով՝ 17, առձեռն՝ 73 գրություն (32-ը՝ պատասխան քաղաքացիների դիմումներին): Մտից և ելից փաստաթղթաշրջանառությունն ընդհանուր կազմել է 1413 միավոր: Ստացվել է ընդամենը՝ 10  հարցում, որից 4-ին պատասխանվել է:

 

Հաշվետվություն`  2017թ. մայիս ամսվա ընթացքում ՀՀ ԿԱ պետական գույքի կառավարման վարչությունում մտից փաստաթղթերի թիվը կազմել է 1165, որից՝ «Mulberry» համակարգով՝ 739,  փոստային ծառայությամբ՝  112, սուրհանդակով՝ 62, էլ. փոստով՝ 102, առձեռն եղանակով ՝ 150 գրություն  (436-ը՝ դիմումներ քաղաքացիներից): Ելից փաստաթղթաշրջանառությունը կազմել է  891, որից՝ «Mulberry» համակարգով 476 սուրհանդակով՝ 104, փոստով՝ 205, էլ. փոստով՝ 21, առձեռն՝ 85 գրություն (34-ը՝ պատասխան քաղաքացիների դիմումներին): Մտից և ելից փաստաթղթաշրջանառությունն ընդհանուր կազմել է 2056 միավոր: Ստացվել է ընդամենը՝ 4  հարցում, որից 3-ին պատասխանվել է:

 

Հաշվետվություն`  2017թ. ապրիլ ամսվա ընթացքում ՀՀ ԿԱ պետական գույքի կառավարման վարչությունում մտից փաստաթղթերի թիվը կազմել է 909, որից՝ «Mulberry» համակարգով՝ 609,  փոստային ծառայությամբ՝  94, սուրհանդակով՝ 48, էլ. փոստով՝ 54, առձեռն եղանակով ՝ 104 գրություն  (321-ը՝ դիմումներ քաղաքացիներից): Ելից փաստաթղթաշրջանառությունը կազմել է  577, որից՝ «Mulberry» համակարգով 305, սուրհանդակով՝ 68, փոստով՝ 106, էլ. փոստով՝ 35, առձեռն՝ 63 գրություն (32-ը՝ պատասխան քաղաքացիների դիմումներին): Մտից և ելից փաստաթղթաշրջանառությունն ընդհանուր կազմել է 1486 միավոր: Ստացվել է ընդամենը՝ 1 հարցում, որը ուսումնասիրության ընթացքում է:

 

Հաշվետվություն`  2017թ. առաջին  եռամսյակում  ՀՀ ԿԱ պետական գույքի կառավարման վարչությունում մտից փաստաթղթերի թիվը կազմել է 2909, որից՝ «Mulberry» համակարգով՝ 1862, փոստային ծառայությամբ՝  340, սուրհանդակով՝ 142, էլ. փոստով՝ 203, առձեռն եղանակով՝ 362 գրություն (881-ը  դիմումներ քաղաքացիներից):  Ելից փաստաթղթաշրջանառությունը եռամսյակում կազմել է 1908, որից՝ 1029-ը «Mulberry» համակարգով, սուրհանդակով՝ 193, փոստով՝ 435, էլ.փոստով՝ 55, առձեռն՝ 196 գրություն (121-ը՝ պատասխան քաղաքացիների դիմումներին): Մտից և ելից փաստաթղթաշրջանառությունն ընդհանուր կազմել է 4817 միավոր: Ստացվել է ընդամենը 4 հարցում, որից 3-ը բավարարվել է:

 

Հաշվետվություն`  2017թ. մարտ ամսվա ընթացքում ՀՀ ԿԱ պետական գույքի կառավարման վարչությունում մտից փաստաթղթերի թիվը կազմել է 1073, որից՝ «Mulberry» համակարգով՝ 693,  փոստային ծառայությամբ՝  116, սուրհանդակով՝ 57, էլ. փոստով՝ 58, առձեռն եղանակով ՝ 149 գրություն  (358-ը՝ դիմումներ քաղաքացիներից): Ելից փաստաթղթաշրջանառությունը կազմել է  710, որից՝ «Mulberry» համակարգով 379, սուրհանդակով՝ 59, փոստով՝ 164, էլ. փոստով՝ 27, առձեռն՝ 81 գրություն (70-ը՝ պատասխան քաղաքացիների դիմումներին): Մտից և ելից փաստաթղթաշրջանառությունն ընդհանուր կազմել է 1783 միավոր: Ստացվել է ընդամենը՝ 2  հարցում, որից 2-ը բավարարվել է:

 

Հաշվետվություն` 2017թ. փետրվար ամսվա ընթացքում ՀՀ ԿԱ պետական գույքի կառավարման վարչությունում մտից փաստաթղթերի թիվը կազմել է 1133, որի հիմնական մասը կատարվել է «Mulberry» համակարգով՝ 691 գրություն: Փոստային ծառայությամբ ստացվել է 131, սուրհանդակով՝ 54, էլ. փոստով՝ 102 գրություն, առձեռն եղանակով ստացվել է 155 նամակ, որից 337-ը քաղաքացիներից: Ելից փաստաթղթաշրջանառությունը կազմել է  667, որից՝ 383-ը «Mulberry» համակարգով, սուրհանդակով՝ 73, փոստով՝ 132, էլ. փոստով՝ 19: Առձեռն առաքվել է 60 գրություն, որից 27-ը՝ պատասխան քաղաքացիների դիմումներին: Մտից և ելից փաստաթղթաշրջանառությունն ընդհանուր կազմել է 1800 միավոր:

 

Հաշվետվություն` 2017թ. հունվար ամսվա ընթացքում ՀՀ ԿԱ պետական գույքի կառավարման վարչությունում մտից փաստաթղթերի թիվը կազմել է 703, որի հիմնական մասը կատարվել է «Mulberry» համակարգով՝ 478 գրություն: Փոստային ծառայությամբ ստացվել է 93, սուրհանդակով՝ 31, էլ. փոստով՝ 43 գրություն, առձեռն եղանակով ստացվել է 58 նամակ, որից 146-ը քաղաքացիներից: Ելից փաստաթղթաշրջանառությունը կազմել է  531, որից՝ 267-ը «Mulberry» համակարգով, սուրհանդակով՝ 61, փոստով՝ 139, էլ. փոստով՝ 9: Առձեռն առաքվել է 55 գրություն, որից 24-ը՝ պատասխան քաղաքացիների դիմումներին: Մտից և ելից փաստաթղթաշրջանառությունն ընդհանուր կազմել է 1234 միավոր:

 

Հաշվետվություն` 2016թ. չորրորդ  եռամսյակում ՀՀ ԿԱ պետական գույքի կառավարման վարչությունում մտից փաստաթղթերի թիվը կազմել է 2083,  որի հիմնական մասը կատարվել է «Mulberry» համակարգով՝ 1113 գրություն: Փոստային ծառայությամբ ստացվել է  338 սուրհանդակով՝ 227, էլ. փոստով՝ 42 գրություն, առձեռն եղանակով ստացվել է 363 նամակ, որից 380-ը քաղաքացիներից: Ելից փաստաթղթաշրջանառությունը եռամսյակում հասել է 2657, որից՝ 937-ը «Mulberry» համակարգով, սուրհանդակով՝ 747, փոստով՝ 737, էլ.փոստով՝ 32: Առձեռն առաքվել է 204 գրություն, որից 99-ը՝ պատասխան քաղաքացիների դիմումներին: Մտից և ելից փաստաթղթաշրջանառությունն ընդհանուր կազմել է 4740 միավոր:

 

Հաշվետվություն`  2016թ. դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում ՀՀ ԿԱ պետական գույքի կառավարման վարչությունում մտից փաստաթղթերի թիվը կազմել է 793, որի հիմնական մասը կատարվել է «Mulberry» համակարգով՝ 470 գրություն: Փոստային ծառայությամբ ստացվել է 119, սուրհանդակով՝ 61, էլ. փոստով՝ 20 գրություն, առձեռն եղանակով ստացվել է 123 նամակ, որից 127-ը քաղաքացիներից: Ելից փաստաթղթաշրջանառությունը կազմել է  1366, որից՝ 370-ը «Mulberry» համակարգով, սուրհանդակով՝ 567, փոստով՝ 345, էլ. փոստով՝ 16: Առձեռն առաքվել է 68 գրություն, որից 36-ը՝ պատասխան քաղաքացիների դիմումներին: Մտից և ելից փաստաթղթաշրջանառությունն ընդհանուր կազմել է 2159 միավոր:

 

Հաշվետվություն` 2016թ. նոյեմբեր ամսվա ընթացքում ՀՀ ԿԱ պետական գույքի կառավարման վարչությունում մտից փաստաթղթերի թիվը կազմել է 764, որի հիմնական մասը կատարվել է «Mulberry» համակարգով՝ 421 գրություն: Փոստային ծառայությամբ ստացվել է 134, սուրհանդակով՝ 57, էլ. փոստով՝ 11 գրություն, առձեռն եղանակով ստացվել է 141 նամակ, որից 131-ը քաղաքացիներից: Ելից փաստաթղթաշրջանառությունը կազմել է  770, որից՝ 341-ը «Mulberry» համակարգով, սուրհանդակով՝ 96, փոստով՝ 251, էլ. փոստով՝ 8: Առձեռն առաքվել է 74 գրություն, որից 39-ը՝ պատասխան քաղաքացիների դիմումներին: Մտից և ելից փաստաթղթաշրջանառությունն ընդհանուր կազմել է 1534 միավոր:

 

Հաշվետվություն` 2016թ. հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչությունում  մուտքագրվել է թվով 526 գրություն (որից 112 -ը` դիմումներ քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից): Առաքվել է թվով  566 գրություն:

 

Հաշվետվություն`  2016թ. երրորդ  եռամսյակում ՀՀ ԿԱ պետական գույքի կառավարման վարչությունում մտից փաստաթղթերի թիվը կազմել է 1611, որի հիմնական մասը կատարվել է «Mulberry» համակարգով՝ 806 գրություն: Փոստային ծառայությամբ ստացվել է  310,    սուրհանդակով՝ 151, էլ. փոստով՝ 37 գրություն, առձեռն եղանակով ստացվել է 307 նամակ, որից 245-ը քաղաքացիներից: Ելից փաստաթղթաշրջանառությունը եռամսյակում հասել է 1564, որից՝ 753-ը «Mulberry» համակարգով, սուրհանդակով՝ 169, փոստով՝ 425, էլ.փոստով՝ 13: Առձեռն առաքվել է 204 գրություն, որից 68-ը՝ պատասխան քաղաքացիների դիմումներին: Մտից և ելից փաստաթղթաշրջանառությունն ընդհանուր կազմել է 3175 միավոր:

 

Հաշվետվություն` 2016թ. սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչությունում  մուտքագրվել է թվով 491 գրություն (որից 83-ը` դիմումներ քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից): Առաքվել է թվով  479 գրություն:

 

Հաշվետվություն` 2016թ.օգոստոս ամսվա ընթացքում ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչությունում  մուտքագրվել է թվով 470 գրություն (որից 79-ը` դիմումներ քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից): Առաքվել է թվով  514  գրություն:

 

Հաշվետվություն` 2016թ. հուլիս ամսվա ընթացքում ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչությունում  մուտքագրվել է թվով 650 գրություն (որից 83-ը` դիմումներ քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից): Առաքվել է թվով 571 գրություն:

   

Հաշվետվություն`  2016թ. երկրորդ  եռամսյակում ՀՀ ԿԱ պետական գույքի կառավարման վարչությունում մտից փաստաթղթերի թիվը կազմել է 1976, որի հիմնական մասը կատարվել է «Mulberry» համակարգով՝ 1075 գրություն: Փոստային ծառայությամբ ստացվել է  325,  սուրհանդակով՝    182,   էլ. փոստով՝  32  գրություն,  առձեռն եղանակով ստացվել է 362 նամակ, որից 311-ը քաղաքացիներից:    Ելից     փաստաթղթաշրջանառությունը  եռամսյակում հասել է  1801, որից՝ 831-ը «Mulberry» համակարգով, սուրհանդակով՝ 211, փոստով՝ 505, էլ.փոստով՝ 10: Առձեռն առաքվել է 244 գրություն, որից 81-ը՝ պատասխան քաղաքացիների դիմումներին: Մտից և ելից փաստաթղթաշրջանառությունն ընդհանուր կազմել է 3777 միավոր:

 

Հաշվետվություն` 2016թ. հունիս ամսվա ընթացքում ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչությունում մուտքագրվել է թվով 959 գրություն, որից 124-ը`  դիմումներ քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից: Վարչությունից առաքվել է թվով 1242 գրություն:

 

Հաշվետվություն՝ 2016թ. մայիս ամսվա ընթացքում ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչությունում մուտքագրվել է 615 գրություն, որից 89-ը՝ դիմումներ քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից: Վարչությունից առաքվել է 590 գրություն:

 

Հաշվետվություն՝ 2016թ. ապրիլ ամսվա ընթացքում ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչությունում մուտքագրվել է 614 գրություն (որոնցից 92-ը՝ դիմումներ քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից):  Առաքվել է 585 գրություն:

 

Հաշվետվություն՝ 2016թ. առաջին եռամսյակում ՀՀ ԿԱ պետական գույքի կառավարման վարչությունում մտից փաստաթղթերի թիվը կազմել է 1519, որի հիմնական մասը կատարվել է «Մալբրի» համակարգով: Փոստային ծառայությամբ ստացվել է. սուրհանդակով՝ 124, էլ.փոստով՝ 28 գրություն, առձեռն եղանակով ստացվել է 322 նամակ, որից 282-ը քաղաքացիներից: Ելից փաստաթղթաշրջանառությունը եռամսյակում հասել է 1595, որից՝ 698-ը «Մալբրի» համակարգով, սուրհանդակով՝ 215, փոստով՝ 436, էլ.փոստով՝ 51: Առձեռն առաքվել է 195 գրություն, որից 75ը՝ պատասխան քաղաքացիների դիմումներին: Մտից և ելից փաստաթղթաշրջանառությունն ընդհանուր կազմել է 3114 միավոր: