Մուտք Էլ. փոստ

Հերթացուցակ

25 մայիսի 2018թ. ՀՀ ԿԱ պետական գույքի կառավարման վարչության պետ Ա. Սահակյանի մոտ քաղաքացիների ընդունելություն չի կայացել` դիմող չլինելու պատճառով:

 

27 ապրիլի 2018թ. ՀՀ ԿԱ ՊԳԿ վարչության պետ Ա. Սահակյանի մոտ կայանալիք քաղաքացիների ընդունելության մասին

 

27 ապրիլի 2018թ. ՀՀ ԿԱ ՊԳԿ վարչությունում քաղաքացիների ընդունելության արձանագրություն

 

23 մարտի 2018թ. ՀՀ ԿԱ ՊԳԿ վարչության պետ Ա. Սահակյանի մոտ կայանալիք քաղաքացիների ընդունելության մասին

 

23 մարտի 2018թ. ՀՀ ԿԱ ՊԳԿ վարչությունում քաղաքացիների ընդունելության արձանագրություն

 

23 փետրվարի 2018թ. ՀՀ ԿԱ պետական գույքի կառավարման վարչության պետ Ա. Սահակյանի մոտ քաղաքացիների ընդունելություն չի կայացել` դիմող չլինելու պատճառով:

 

26 հունվարի 2018թ. ՀՀ ԿԱ ՊԳԿ վարչության պետ Ա. Սահակյանի մոտ կայանալիք քաղաքացիների ընդունելության մասին

 

26 հունվարի 2018թ. ՀՀ ԿԱ ՊԳԿ վարչությունում քաղաքացիների ընդունելության արձանագրություն

 

22 դեկտեմբերի 2017թ. ՀՀ ԿԱ ՊԳԿ վարչության պետ Ա. Սահակյանի մոտ կայանալիք քաղաքացիների ընդունելության մասին

 

22 դեկտեմբերի 2017թ. ՀՀ ԿԱ ՊԳԿ վարչությունում քաղաքացիների ընդունելության արձանագրություն

 

15 դեկտեմբերի 2017թ. ՀՀ ԿԱ ՊԳԿ վարչության աշխատակազմի ղեկավար Վ. Հարությունյանի մոտ կայանալիք քաղաքացիների ընդունելության մասին

 

15 դեկտեմբերի 2017թ. ՀՀ ԿԱ ՊԳԿ վարչությունում քաղաքացիների ընդունելության արձանագրություն

 

24 նոյեմբերի 2017թ. ՀՀ ԿԱ պետական գույքի կառավարման վարչության պետ Ա. Սահակյանի մոտ քաղաքացիների ընդունելություն չի կայացել` դիմող չլինելու պատճառով:

 

27 հոկտեմբերի 2017թ. ՀՀ ԿԱ ՊԳԿ վարչության պետ Ա. Սահակյանի մոտ կայանալիք քաղաքացիների ընդունելության մասին

 

27 հոկտեմբերի 2017թ. ՀՀ ԿԱ ՊԳԿ վարչությունում քաղաքացիների ընդունելության արձանագրություն

 

20 հոկտեմբերի 2017թ. ՀՀ ԿԱ ՊԳԿ վարչության աշխատակազմի ղեկավար Վ. Հարությունյանի մոտ կայանալիք քաղաքացիների ընդունելության մասին

 

20 հոկտեմբերի 2017թ. ՀՀ ԿԱ ՊԳԿ վարչությունում քաղաքացիների ընդունելության արձանագրություն

 

22 սեպտեմբերի 2017թ. ՀՀ ԿԱ պետական գույքի կառավարման վարչության պետ Ա. Սահակյանի մոտ քաղաքացիների ընդունելություն չի կայացել` դիմող չլինելու պատճառով:

 

25 օգոստոսի 2017թ. ՀՀ ԿԱ պետական գույքի կառավարման վարչության պետ Ա. Սահակյանի մոտ քաղաքացիների ընդունելություն չի կայացել` դիմող չլինելու պատճառով:

 

28 հուլիսի 2017թ. ՀՀ ԿԱ պետական գույքի կառավարման վարչության պետ Ա. Սահակյանի մոտ քաղաքացիների ընդունելություն չի կայացել` դիմող չլինելու պատճառով:

 

23 հունիսի 2017թ. ՀՀ ԿԱ ՊԳԿ վարչության պետ Ա. Սահակյանի մոտ կայանալիք քաղաքացիների ընդունելության մասին

 

23 հունիսի 2017թ. ՀՀ ԿԱ ՊԳԿ վարչությունում քաղաքացիների ընդունելության արձանագրություն

 

26 մայիսի 2017թ. ՀՀ ԿԱ ՊԳԿ վարչության պետ Ա. Սահակյանի մոտ կայանալիք քաղաքացիների ընդունելության մասին

 

26 մայիսի 2017թ. ՀՀ ԿԱ ՊԳԿ վարչությունում քաղաքացիների ընդունելության արձանագրություն

 

28 ապրիլի 2017թ. ՀՀ ԿԱ ՊԳԿ վարչության պետ Ա. Սահակյանի մոտ կայանալիք քաղաքացիների ընդունելության մասին

 

28 ապրիլի 2017թ. ՀՀ ԿԱ ՊԳԿ վարչությունում քաղաքացիների ընդունելության արձանագրություն

 

25 նոյեմբերի 2016թ. ՀՀ ԿԱ ՊԳԿ վարչության պետ Ա. Սահակյանի մոտ կայանալիք քաղաքացիների ընդունելության մասին

 

25 նոյեմբերի 2016թ. ՀՀ ԿԱ ՊԳԿ վարչությունում քաղաքացիների ընդունելության արձանագրություն

 

28 հոկտեմբերի 2016թ. ՀՀ ԿԱ ՊԳԿ վարչության պետ Ա. Սահակյանի մոտ կայանալիք քաղաքացիների ընդունելության մասին

 

28 հոկտեմբերի 2016թ. ՀՀ ԿԱ ՊԳԿ վարչությունում քաղաքացիների ընդունելության արձանագրություն

 

23 սեպտեմբերի 2016թ. ՀՀ ԿԱ ՊԳԿ վարչության պետ Ա. Սահակյանի մոտ կայանալիք քաղաքացիների ընդունելության մասին

 

23 սեպտեմբերի 2016թ. ՀՀ ԿԱ ՊԳԿ վարչությունում քաղաքացիների ընդունելության արձանագրություն

 

24 հունիսի  2016թ. ՀՀ ԿԱ ՊԳԿ վարչության պետ Ա. Սահակյանի մոտ կայանալիք քաղաքացիների ընդունելության հերթացուցակ

 

26 օգոստոսի 2016թ. ՀՀ ԿԱ ՊԳԿ վարչության պետ Ա. Սահակյանի մոտ կայանալիք քաղաքացիների ընդունելության մասին

 

22 հուլիսի 2016թ. ՀՀ ԿԱ ՊԳԿ վարչության պետ Ա. Սահակյանի մոտ կայանալիք քաղաքացիների ընդունելության հերթացուցակ

 

22 հուլիսի 2016թ. ՀՀ ԿԱ ՊԳԿ վարչությունում քաղաքացիների ընդունելության արձանագրություն

 

24 հունիսի  2016թ. ՀՀ ԿԱ ՊԳԿ վարչության պետ Ա. Սահակյանի մոտ կայանալիք քաղաքացիների ընդունելության հերթացուցակ

 

24 հունսի 2016թ. ՀՀ ԿԱ ՊԳԿ վարչությունում քաղաքացիների ընդունելության արձանագրություն

 

27 մայիսի  2016թ. ՀՀ ԿԱ ՊԳԿ վարչության պետ Ա. Սահակյանի մոտ կայանալիք քաղաքացիների ընդունելության հերթացուցակ

 

27 մայիսի  2016թ. ՀՀ ԿԱ ՊԳԿ վարչությունում քաղաքացիների  ընդունելության արձանագրություն

 

22 ապրիլի 2016թ. ՀՀ ԿԱ ՊԳԿ վարչության պետ Ա. Սահակյանի մոտ կայանալիք քաղաքացիների ընդունելության հերթացուցակ

 

22 ապրիլի  2016թ. ՀՀ ԿԱ ՊԳԿ վարչությունում քաղաքացիների  ընդունելության արձանագրություն

 

25 մարտի 2016թ. ՀՀ ԿԱ ՊԳԿ վարչության պետ Ա. Սահակյանի մոտ կայանալիք քաղաքացիների ընդունելության հերթացուցակ

 

25 մարտի 2016թ. ՀՀ ԿԱ ՊԳԿ վարչությունում քաղաքացիների  ընդունելության արձանագրություն

 

26 փետրվարի 2016թ. ՀՀ ԿԱ ՊԳԿ վարչության պետ Ա. Սահակյանի մոտ կայանալիք քաղաքացիների ընդունելության հերթացուցակ

 

26 փետրվարի 2016թ. ՀՀ ԿԱ ՊԳԿ  վարչությունում քաղաքացիների  ընդունելության արձանագրություն

 

22 հունվարի 2016թ. ՀՀ ԿԱ ՊԳԿ վարչության պետ Ա. Սահակյանի մոտ  կայանալիք քաղաքացիների ընդունելության հերթացուցակ

 

22 հունվարի 2016թ. ՀՀ ԿԱ ՊԳԿ վարչությունում քաղաքացիների  ընդունելության արձանագրություն

 

25 դեկտեմբերի 2015թ. ՀՀ ԿԱ ՊԳԿ վարչության պետ Ա. Սահակյանի մոտ  կայանալիք քաղաքացիների ընդունելության հերթացուցակ

 

27 նոյեմբերի 2015թ. ՀՀ ԿԱ ՊԳԿ վարչության պետ Ա. Սահակյանի մոտ   կայանալիք քաղաքացիների ընդունելության հերթացուցակ

 

25 սեպտեմբերի 2015թ.ՀՀ ԿԱ ՊԳԿ վարչության պետ Ա.Սահակյանի մոտ կայանալիք քաղաքացիների ընդունելության հերթացուցակ

 

28 օգոստոսի 2015թ.ՀՀ ԿԱ ՊԳԿ վարչության պետ Ա.Սահակյանի մոտ կայանալիք քաղաքացիների ընդունելության հերթացուցակ

 

26 հունիսի 2015թ.ՀՀ ԿԱ ՊԳԿ վարչության պետ Ա. Սահակյանի մոտ կայանալիք քաղաքացիների ընդունելության հերթացուցակ

 

22 մայիսի 2015թ ՀՀ ԿԱ ՊԳԿ վարչության պետ Ա. Սահակյանի մոտ կայանալիք քաղաքացիների ընդունելության հերթացուցակ

 

27 մարտի 2015թ. ՀՀ ԿԱ ՊԳԿ վարչության պետ Ա.Սահակյանի մոտ  կայանալիք քաղաքացիների ընդունելության հերթացուցակ