Մուտք Էլ. փոստ

Արխիվ

Պետական բաժնեմասի կառավարման վարչությունը` 2016թ. 1-ին կիսամյակում

06.07.2016 2015թ-ի տարեկան արդյունքների հիման վրա իրականացվել է պետական մասնակցությամբ 194 առևտրային կազմակերպությունների ֆինանսատնտեսական վիճակի դիտարկում և վերլուծություն: Վերլուծությունների արդյունքում կազմված ամփոփ տեղեկանքները սահմանված կարգով ներկայացվել են ՀՀ վարչապետին և ՀՀ ֆինանսների նախարարություն:...

Գույքի հանձնման-ընդունման հանձնաժողովի գործունեությունը 2016թ. 1-ին կիսամյակում

06.07.2016 2016թ. 1-ին կիսամյակի ընթացքում գույքի հանձնման-ընդունման հանձնաժողովի կողմից իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները` վարչության հաշվեկշիռ է ընդունվել 219 միավոր անշարժ գույք` որից 1. 182 միավոր անշարժ գույք. ընդ որում, նշված գույքից 45-ը՝ ՀՀ կրթության և գիտության, 132-ը` ՀՀ մարզպետարանների ենթակայության, այլ տիպի ՊՈԱԿ-ների` 5 գույք: 2. Այլ տիպի անշարժ գույք՝ 37, որից 17 բնակարան, 15 տարածք և 5 հողամաս: Վարչության հաշվեկշիռ է ընդունվել 46 միավոր շարժական գույք, որից 9-ը` տրանսպորտային միջոց:...

Պաշտոնավարման ժամկետը երկարաձգելու մասին

23.06.2016 Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության աշխատակազմի ղեկավար Վահագն Հարությունյանի պաշտոնավարման ժամկետը երկարաձգելու մասին...

Հանրակացարանների դյուրացված սեփականաշնորհումն ու նվիրատվությունը շարունակվում են

08.06.2016 Վերջին տարիներին ակտիվացած` հանրակացարանային տարածքների սեփականաշնորհման ու նվիրատվության գործընթացը շարունակվում է, լուծելով հարյուրավոր ընտանիքների՝ տասնամյակներ շարունակվող խնդիրը: Այդ տարածքների սեփականաշնորհման կամ նվիրատվության համար կիրառվում են դյուրացված և արագացված ընթացակարգեր, առանց լրացուցիչ ծախսերի, ինչը թույլ է տալիս անապահով շատ ընտանիքների սկսել գործընթացը: Իր հրապարակային ելույթներում ՀՀ ԿԱ վարչության պետ Արման Սահակյանը բազմիցս կոչ է արել հանրակացարանային տարածքներում բնակվող անձանց` համապատասխան չափորոշիչներին համապատասխանելու դեպքում, դիմել և իրենց զբաղեցրած կացարանների սեփականատեր դառնալ: ...

Աճուրդով նաև շուն է վաճառվել

08.06.2016 «Աճուրդի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ին` վաճառքի համար ներկայացվող շարժական ու անշարժ գույքի հիմնական բաղադրիչները սովորաբար մեքենաներ ու շենքեր են, սակայն մայիսի վերջին հետաքրքիր աճուրդ է տեղի ունեցել: Ոստիկանության պետական պահպանության գլխավոր վարչության կողմից ամիսներ առաջ ներկայացվել էին գերմանական հովվաշներ՝ մոտ քսան հատ, 5 տարեկան: ...

Կենտրոնացված պահառություն` օտարման ենթակա շարժական գույքի համար

24.05.2016 Պետական գույքի օտարման գործընթացն առավել թափանցիկ դարձնելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության նախաձեռնությամբ ՀՀ կառավարության որոշումներով ստեղծվել են իրավական հիմքեր, համաձայն որոնց, 2016 թվականից սկսած, վարչության ենթակայության «Պետական գույքի գույքագրման և գնահատման գործակալություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունն իրականացնում է հիմնարկներին և կազմակերպություններին ամրացված՝ յուրաքանչյուրը մինչև հինգ միլիոն դրամ գնահատված արժեքով օտարման ենթակա շարժական գույքի /տրանսպորտային միջոցների/ պահառություն:...

Տարեկան ժողովները՝ խնդիրների և լուծումների առաջադրման հարթակ

24.05.2016 Ապրիլ-մայիս ամիսներին տարեկան ժողովներ են գումարել նաև «Կուրորտաբանության և ֆիզիկական բժշկության գիտահետազոտական ինստիտուտ», «Երառսպասարկում» «Գեոէկոնոմիկա» փակ բաժնետիրական ընկերությունները՝ 100% պետական բաժնեմասով, ՙՙԱրաքս՚՚ ՓԲԸ–ն՝ 80 տոկոսով: Քննարկվել են ընկերությունների տարեկան հաշվետվությունները, ինչպես նաև՝ 2015թ. շահույթի /վնասի/ հաշվարկի և բաշխման հարցեր, հաստատվել է տարեկան շահութաբաժնի չափը: Այս ընկերությունների դեպքում ևս առաջնահերթ են արդյունավետ կառավարման հարցերը, որոնք նույնպես քննարկվել են, առաջադրվել լուծման տարբերակներ, համապատասխան որոշումներ կայացվել:...

Ապրիլյան նամականի

19.05.2016 ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչությունում ապրիլ ամսվա ընթացքում մուտքագրվել է 614 գրություն (որոնցից 92-ը՝ դիմումներ քաղաքացիներից և իրավաբանական անձանցից): Առաքվել է 585 գրություն:

ՊԳԿ վարչության ենթակայության պետական մասնակցությամբ բաժնետիրական ընկերությունները տարեկան ժողովներ են գումարում

17.05.2016 Մարտ ամսից մեկնարկել է պետական մասնակցությամբ բաժնետիրական ընկերությունների ամենամյա ժողովների շարքը: Մեկնարկը տրվել է 100 տոկոսանոց պետական բաժնետոմսերով ընկերություններից. <<Արթիկի նավթամթերք>> ՓԲԸ, <<Ընդերքաբան>> ԲԲԸ, <<Հրազդանի մարզահամալիր>> ՓԲԸ, <<Երվերելակ>> ՓԲԸ ընկերությունները տարեկան Ժողովներ են գումարել հետևյալ օրակարգերով՝ 2015թ. տարեկան հաշվետվության և հաշվապահական հաշվեկշռի հաստատում, Ընկերությունների 2015թ. շահույթի և /վնասի/ հաշվի և բաշխման հաստատում, Տարեկան ժողովներին ընկերությունների՝ 2015թ. տարեկան շահութաբաժնի վճարման վերաբերյալ որոշումներ են ընդունվել, հաստատվել է տարեկան շահութաբաժնի չափը:Նշված ընկերություններից շահույթով է գործում միայն <<Հրազդանի մարզահամալիր>> ՓԲԸ-ն:...

Վարչության ներքին աուդիտի տեսադաշտում 50 տոկոսից ավելի պետական բաժնեմասով ընկերություններն են

16.05.2016 2016 թվականի մայիսի 4-ին նիստ է գումարել ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության ներքին աուդիտի կոմիտեն: Նիստի օրակարգում 2016 թվականի տարեկան ծրագրով նախատեսված մի շարք՝ hիսուն տոկոսից ավելի պետական մասնակցությամբ բաժնետիրական ընկերությունների ֆինանսական աուդիտի հաշվետվությունների քննարկումն էր: Մանրամասն տեղեկատվություն է ներկայացվել յուրաքանչյուր ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեության, իրականացված աշխատանքների և բացթողումների մասին:...

ՊԳԿՎ կողմից պայմանագրային պարտավորությունների հսկողության իրականացման շրջանակում իրականացվում են ինչպես ներդրումային, այնպես էլ այլ տիպի պարտավորություններ

16.05.2016 Ներդրումային ծրագրեր իրականացվում են մի շարք ուղղություններով, հանրության համար առավել հետաքրքրական բնույթ են կրում Դվին հյուրանոցային համալիրի (ներդրումային պարտավորություններ կատարող` «ՍիՍիՋի կովկասյան կոմունիկացիոն խումբ» ընկերություն) և «Պետական կրկես» ՊՈԱԿ-ի(ներդրումային պարտավորություններ կատարող` «Երևանյան կրկես» ՍՊԸ) վերակառուցման համար իրականացվող աշխատանքները:...

«ԴՎԻՆ»-ը վերակառուցող ընկերությունն այս տարի 20 ﬕլիոն դոլարի ներդրում կանի

05.05.2016 ՀՀ կառավարությունը հավանություն տվեց «ԴՎԻՆ» հյուրանոցային համալիրի վերակառուցման ներդրումային ծրագրին: ՀՀ պետական գույքի կառավարման վարչության պետ Արման Սահակյանը նշեց, որ «Սի Սի Ջի Կովկասյան կոմունիկացիոն խումբ» ընկերության ներկայացրած ծրագրով նախատեսվում է «Դվին» հյուրանոցային համալիրի վերակառուցման աշխատանքներն ավարտել ﬕնչև 2019 թվականը՝ կատարելով անհրաժեշտ չափի ներդրուﬓեր` ըստ ներդրումային ծրագրի:...

Պայմանագրային պարտավորությունների վերահսկողության եռամսյա արդյունքը

18.04.2016 Պետական գույքի օտարման և մասնավորեցման պայմանագրերով 2016 թվականի առաջին եռամսյակի ընթացքում ներդրումային և սոցիալական երաշխիքների ապահովման պարտավորություններ են ստանձնել 6 գնորդ: ՀՀ դրամով պարտավորություններ են ստանձնել 2-ը՝ 3 166 700 ՀՀ դրամի չափով, որից 1 գնորդ սոցիալական երաշխիքների ապահովման մասով պարտավորվել է ստեղծել 11 աշխատատեղ՝ 60 000 ՀՀ դրամ միջին աշխատավարձով, իսկ 4 գնորդներ ստանձնել են այլ տիպի պարտավորություններ:...

Վարչության ֆինանսական մուտքերի ցուցանիշը՝ եռամսյակում

18.04.2016 Այս տարվա առաջին եռամսյակում Պետական գույքի կառավարման վարչության կողմից հավաքագրվել է 1մլրդ 376մլն 212հազար ՀՀ դրամ, որից պետական բյուջե է ուղղվել 1մլրդ 357մլն 996 հազար դրամը, համայնքային բյուջեներ՝ շուրջ 592 հազար դրամ, ՊՈԱԿ-ներին՝ մոտ 15 մլն դրամ, Վարչության արտաբյուջե՝ 1մլն 856 հազար դրամ:...

ՊԳԿՎ իրավաբանական վարչության 2016 թվականի 1-ին եռամսյակում իրականացրած աշխատանքների ցուցանիշները

18.04.2016 Հայցապահանջների և իրավական ակտերի բաժինն այս տարվա առաջին եռամսյակում նախապատրաստել է 7 հայցադիմում, 1 հակընդդեմ հայցադիմում, 2 հայցադիմումի լրացում, 3 հայցադիմումի պատասխան, 1 վերաքննիչ բողոք, 1 վերաքննիչ բողոքի պատասխան, 2 վճռաբեկ բողոք, 1 սնանկության պահանջ: ՀՀ կառավարության որոշման 58 նախագծի կարծիք է տրվել:...

ՊԳԿՎ նամականին՝ առաջին եռամսյակում

18.04.2016 Վարչության փաստաթղթաշրջանառության հիմնական մասը կատարվում է էլեկտրոնային ճանապարհով: Նորացված կայքի գործարկումը հնարավորություն է տվել քաղաքացիներին՝ իրենց դիմումները, հարցերն ու առաջարկությունները նույնպես ներկայացնել էլեկտրոնային եղանակով՝ անմիջապես կայքից և հետևել սեփական դիմումի ընթացքին, ինչի շնորհիվ վերջին երեք տարում մեծացել է էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության ծավալը:...

ՊԳԿՎ 2015թ. գործունեության արդյունքների ամփոփում

23.02.2016 2015 թվականի ընթացքում Վարչությունը շարունակել է իրականացնել պետական գույքի կառավարման, մասնավորեցման և պետական մասնակցությամբ ընկերությունների գործունեության կարգավորման ու լուծարման բնագավառներում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որդեգրած քաղաքականությունը:...

ՊԳԿՎ գույքի հանձնման-ընդունման հանձնաժողովի հաշվետվությունը 2015թ. 9 ամսվա գործունեության վերաբերյալ

14.10.2015 2015թ. 9 ամիսների ընթացքում գույքի հանձնման-ընդունման հանձնաժողովի կողմից իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները. Վարչության հաշվեկշիռ է ընդունվել 441 անշարժ գույք` որից 1. ՀՀ կառավարության 26.01.2006թ. թիվ 346-Ն որոշման համաձայն՝ 262 անշարժ գույք. ընդ որում նշված գույքից 27-ը հանդիսանում է ՀՀ կրթության և գիտության, 8-ը` ՀՀ բնապահպանության, 1-ը` ՀՀ մշակույթի, 2-ը` ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարությունների, 218-ը` ՀՀ մարզպետարանների ենթակայության գույք, 1-ը` ՀՀ նախագահի աշխատակազմի և 5-ը` Երևան քաղաքում գտնվող այլ տիպի ՊՈԱԿ-ների:...

ՊԳԿՎ պետական գույքի տնօրինման վարչության 01.01.2015-01.10.2015թթ. իրականացրած աշխատանքները

13.10.2015 2015թ. 9 ամսում պետական գույքի տնօրինման վարչությունում մշակվել և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով շրջանառության է դրվել պետական անշարժ գույքի օտարման մասին ՀՀ կառավարության որոշման 11 նախագիծ, որից 5-ը ընդունվել է ՀՀ կառավարության կողմից, 3-ը ներկայացվել է ՀՀ կառավարության քննարկմանը, 3-ը շրջանառության մեջ է։ Նշված նախագծերով օտարման է ներկայացվել 24 անվանում անշարժ գույք. ըստ օտարման ձևերի՝ 7-ն ուղղակի վաճառքի ձևով, 17-ը՝ մրցույթով: ...

ՊԳԿՎ իրավաբանական վարչության 9 ամիսը՝ թվերով և փաստերով

13.10.2015 Պետական գույքի կառավարման վարչության իրավաբանական վարչության կողմից 2015թ. 9 ամսում կատարվել են հետևյալ աշխատանքները. Հայցապահանջների և իրավական ակտերի բաժինը նախապատրաստել է 20 հայցադիմում, 5 հայցադիմումի լրացում, 3 հայցադիմումի պատասխան, 7 վերաքննիչ բողոք, սնանկության 2 պահանջ, 1 առարկություն, 1 հայցադիմումի փոփոխություն, ՀՀ կառավարության 136 որոշման նախագծի կարծիք է տրվել:...

ՊԳԿՎ պետական բաժնեմասի կառավարման վարչությունն ամփոփում է տարվա 9 ամսվա գործունեության արդյունքները

09.10.2015 2015թ. 9 ամիսների ընթացքում ՊԳԿՎ պետական բաժնեմասի կառավարման վարչությունը 352 առևտրային կազմակերպությունների 2014թ. տարեկան և 307–ի 2015թ. 1-ին կիսամյակի արդյունքներով ֆինանսատնտեսական վիճակի դիտարկում և վերլուծություն է իրականացրել: Վերլուծությունների արդյունքում կազմված ամփոփ տեղեկանքները սահմանված կարգով ներկայացվել են ՀՀ վարչապետին և ՀՀ ֆինանսների նախարարություն:...

2015թ. առաջին կիսամյակը թվերով և փաստերով

09.10.2015 2015թ. առաջին կիսամյակը թվերով և փաստերով համառոտ տեղեկանք 2015թ. 1-ին կիսամյակում պետական գույքի մասնավորեցումից, օտարումից և վարձակալությունից ստացված միջոցները 2015 թվականի առաջին կիսամյակում պետական գույքի օտարումից ստացված միջոցները կազմել են 1մլրդ 441 մլն դրամ: Պետական գույքի մասնավորեցումից ստացված միջոցները կազմել են 22.6 մլն դրամ: Կիսամյակի ընթացքում պետական սեփականություն համարվող հողերի կա-դաստրային արժեքի վճարումից մուտքերը կազմել են շուրջ 34.5 մլն դրամ :...

Ներկայացվել են ՀՀ ԿԱ պետգույքի կառավարման վարչության 2014 թ. կատարված աշխատանքները

08.04.2015 Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի գլխավորությամբ կառավարությունում այսօր քննարկվել է ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության 2014 թ. իրականացված աշխատանքների, գերակա խնդիրների, ՀՀ կառավարության 2014 թ. գործունեության միջոցառումների ծրագրի կատարման և գնահատված կատարողականի հաշվետվությունը: ...

Պետական գույքի կառավարման վարչության համար 2014թ. արդյունավետ աշխատանքի տարի է եղել

30.01.2015 2014 թ. պետական գույքի մասնավորեցումից, օտարումից և վարձակալությունից գոյացել է 2 մլրդ 183 մլն 381 հազար դրամ: 2014 թվականի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչությունը շարունակել է իրականացնել պետական գույքի կառավարման, մասնավորեցման և պետական մասնակցությամբ ընկերությունների գործունեության կարգավորման և լուծարման բնագավառներում` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որդեգրած քաղաքականությունը: ՀՀ ԱԺ կողմից 2014 թվականի նոյեմբերի 20-ին ընդունվել է «Պետական գույքի կառավարման մասին» ՀՀ օրենքը:...

ՀՀ ԿԱ պետական գույքի կառավարման վարչության պետ Ա.Սահակյանի շնորհավորական ուղերձը

29.12.2014 Հարգելի գործընկերներ, շնորհավորում եմ բոլորիդ Ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների առթիվ, մաղթում ձեզ և ձեր ընտանիքներին ամենայն բարիք, հաջողություն ու երջանկություն, բարեկեցություն, իսկ աշխատանքային առօրյայում՝ նորանոր ձեռքբերումներ ու առաջընթաց:Վստահ եմ, որ մեր միասնական թիմային աշխատանքը կշարունակի արգասաբեր լինել և մենք կկարողանանք պետական գույքի կառավարման ոլորտում արդյունավետության նոր, ավելի բարձր աստիճան գրանցել 2015թվականին:

Մամուլի շենքի արդիականացումը շարունակվում է

10.09.2014 Մամուլի շենքի արդիականացումը շարունակվում է Պետական գույքի կառավարման վարչության «Պետական գույքի գույքագրման և գնահատման գործակալություն» ՊՈԱԿ-ը շարունակում է իր տնօրինության տակ գտնվող շենքերի հիմնանորոգման, արդիականացման աշխատանքները: Արշակունյաց 2ա հասցեով գտնվող Մամուլի շենքում այդ աշխատանքները գրեթե մշտական բնույթ են կրում, քանի որ շենքը կառուցվելուց հետո, ավելիքան 30 տարվա ընթացքում, երբևէ չի հիմնանորոգվել: ՊՈԱԿ-ն իր միջոցներով փուլային աշխատանքներ է կատարում՝ ելնելով խնդիրների հրատապությունից: Մամուլի շենքում հատկապես վատ վիճակում են սանհանգույցները, ջրամատակարարման ու ջրահեռացման համակարգերը, էներգամատակարարման ցանցը և այլն: Հիշեցնենք, որ նախորդ 2 տարիներին շենքում հիմնանորոգվել է տանիքը, նկուղային տարածքն իր ջրահեռացման և կոմունալ այլ համակարգերով, հիմնանորոգման աշխատանքներ են կատարվել որոշ հարկերում: Ինչպես նաև վերելակներից մեկն է փոխարինվել ժամանակակից նորով: Գործակալությունն օրերս ավարտել է 11-րդ հարկում իրականացվող նորոգման աշխատանքները և հարկի <բնակիչներին> հանձնել արդիական տեսքի ու վիճակի բերված սանհանգույցը, միջանցքը: Ինչպես վկայում են պատմություն դարձած լուսանկարները, սանհանգույցը մշտապես վթարային և հակասանիտարական վիճակում էր, միջանցքը վաղուց կորցրել էր երբեմնի գույնը, առաստաղն ու լուսավորությունը ևս շտապ օգնության կարիք ունեին. այս ամենը կարգի բերելու համար ՊՈԱԿ-ը ծախսել է շուրջ 1.5 մլն դրամ: Այսուհետև այս հարկում անհատույց տեղակայված լրատվամիջոցներն ու մյուս ընկերություններն իրենց գործունեությունը կշարունակեն աշխատանքային քաղաքակիրթ պայմաններում: Նրանց շարքում են տասնամյակների պատմություն ունեցող <Կանչ> և <Ծիծեռնակ> պարբերականները:

Մամուլի շենքը նոր վերելակ ունի

22.05.2014 Մամուլի տան բնակիչներին այսօր հաճելի անակնկալ էր սպասում. գործարկվել է եվրոպական արտադրության որակյալ ու հարմարավետ նոր վերելակը: Սա շենքում հետևողականորեն իրականացվող բարեկարգման, արդիականացման ծրագրի մի կարևոր հատվածն է, քանի որ շենքի շահագործումից իվեր վերելակները չէին փոխվել և շուրջ 30 տարի ինտենսիվ շահագործվում էին: Այսօր Մամուլի շենք է այցելել Պետական գույքի կառավարման վարչության պետ Արման Սահակյանը, ծանոթացել կատարված աշխատանքներին, օգտվել վերելակից ու համոզվել, որ այն լիարժեք կծառայի Մամուլի տան <բնակիչներին>: "Պետական գույքի գույքագրման և գնահատման գործակալություն" ՊՈԱԿ-ի գլխավոր տնօրեն Ստեփան Ստեփանյանը վարչության պետին է ներկայացրել տարվա ընթացքում կատարված աշխատանքները՝ հարկերի վերազինում հակահրդեհային սարքավորումներով, ջրմուղ նոր պոմպի տեղակայում, 8-13-րդ հարկերում՝ սանհանգույցների նորոգման աշխատանքներ, էլեկտրագծերի նորոգում և այլն:

Կոլեգիայի նիստում

22.05.2014 Հուլիսի 13 –ին ՀՀ ԿԱ պետական գույքի կառավարման վարչության պետին կից կոլեգիայի նիստ է գումարվել ընդլայնված կազմով` քննարկելու օրակարգային կարևորագույն հարցեր: Նիստին մասնակցել են նաև հանրապետության մի շարք բուհերի ռեկտորներ, հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ: ՊԳԿ վարչության պետ Արման Սահակյանը, ողջունելով մասնակիցներին, փաստել է, որ ակնկալում է կառուցողական երկխոսություն և ներկայացվող խնդիրների լուծման վերաբերյալ՝ իրատեսական ու գործնական առաջարկներ: ՊԳԿ 2012թ. առաջին կիսամյակի հաշվետվությունը ներկայացրել է պետական գույքի կառավարման քաղաքականության վարչության պետ Արտաշես Թառլամազյանը: Հիմնական ցուցանիշներից բացի, Ա. Թառլամազյանն անդրադարձել է նաև անցյալ կիսամյակում կյանքի կոչված՝ օրենսդրական դաշտի կատարելագործմանն ուղղված իրավական ակտերին: Մշակվել և կառավարության կողմից ընդունվել են որոշումներ, որոնց միջոցով ոլորտի բարեփոխումներն ավելի առարկայական են դառնում: Որոշումներն ուղղված են վարչության ենթակայության տակ գտնող շենք- շինությունների սպասարկման, վարձակալության կանոնակարգմանը, սոցիալական պետբնակֆոնդի ձևավորման խնդիրներին, գույքագրման ու գնահատման հիմահարցերի կարգավորմանը, ընդհանուր առմամբ՝ պետական գույքի կառավարման արդյունավետության բարձրացմանը: Մասնավորապես, պետբաժնեմասով հինգ ընկերություններում փորձնական ներդրվել է լիազոր ներկայացուցիչների իստիտուտը: Նիստում առանձին քննարկում է ծավալվել սպասարկման վարձավճարի հաշվարկման միասնական սկզբունքների շուրջ:
 

ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ  ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ.  ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության կողմից հայտարարաված ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության պետի 2016թ հոկտեմբերի 28-ի թիվ 116-Ա հրամանով օտարման ենթակա «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկին ամրացված օտարման ենթակա գույքի աճուրդը 24.04.2017թ., ժամը 10:00-ի փոխարեն տեղի կունենա   26.04.2017թ., ժամը 10:00-ին:

 

ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ  ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ.  Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության պետի 2016թ. հուլիսի 26-ի <<Պետական շարժական գույքն օտարելու մասին>> N80-Ա հրամաննով (<<Կամերային երաժշտության ազգային կենտրոն>> ՊՈԱԿ-ին ամրացված գույք (ք.Երևան, Իսահակյան 1 հասցեում գտնվող շենքի 200 քառ. մետր մակերեսով, 1.8 մմ հաստությամբ քանդված մետաղյա տանիքածածկ)  աճուրդներն չեն կայանա, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության պետի 2016թ. դեկտեմբերի 1-ի N 132-Ա հրամանի հիման վրա:

 

ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ  ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ.   ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության կողմից 2016թ.  նոյեմբերի 01-ին, ժամը՝ 15:00-ին հայտարարաված ՀՀ  կառավարությանն  առընթեր  պետական  գույքի  կառավարման վարչության  տնօրինության  Երևան  քաղաքի, Շենգավիթ  Հ.Հովհաննիսյան  փողոց  թիվ 30  հասցեում գտնվող Երևանի «Մովսես Ջանբազյանի անվան թիվ 79 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ին անհատույց  օգտագործման իրավունքով տրամադրված շենքի 1-ին հարկից 130.9 ք.մ. ընդհանուր մակերեսով տարածքի` շաբաթական երեք օր /երկուշաբթի, չորեքշաբթի, ուրբաթ/ ժամը 18:00-19:00 մարզական ծրագրերի իրականացման նպատակով, մեկ տարի ժամկետով վարձակալության տրամադրման աճուրդի հրապարակային ծանուցման մեջ  «մարզական ծրագրերի իրականացման նպատակով» կարդալ «մշակութային ծրագրերի իրականացման նպատակով»:

 

ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ.  Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016թ. սեպտեմբերի 2-ի թիվ 881-Ն որոշումը աշխատանքային օրը տեղափոխելու մասին՝ կայքում տեղադրված 2016թ. սեպտեմբերի 12-ին հայտարարված «Երևանի «Օլիմպոս» կրթահամալիր-ավագ դպրոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության սեփականության իրավունքով պատկանող  օտարման ենթակա գույքի, «Շիրակի մարզային գրադարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության սեփականության իրավունքով պատկանող օտարման ենթակա գույքի, «Եղեգնաձորի բժշկական կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերության սեփականության իրավունքով պատկանող գույքի, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության «Կոտայքի տարածաշրջանային պետական քոլեջ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը  սեփականության իրավունքով պատկանող օտարման ենթակա գույքի աճուրդները տեղի կունենան 2016թ. սեպտեմբերի 24-ին, համապատասխանաբար ժամը՝ 10:00-ին, ժամը՝ 10:30-ին, ժամը՝ 11:00-ին և ժամը՝ 11:30-ին:

 

ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ. ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության կողմից 2016թ. սեպտեմբերի 1-ից  հետո հայտարարված աճուրդների համար աճուրդի մասնակցության վճարի չափն է` 20000 (քսան հազար) դրամ, իսկ գույքի գնահատված արժեքը 100000 (հարյուր հազար) դրամ չգերազանցելու դեպքում՝ 5000 (հինգ հազար) դրամ (վճարվում է  «Աճուրդի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի դրամարկղ), գույքի գնի մեջ չի  ներառվում և անկախ աճուրդի արդյունքներից  չի վերադարձվում:

 

ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ  ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ.  ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության կողմից 2016թ.  հուլիսի 13-ին, ժամը՝ 12:30-ին հայտարարաված ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության  տնօրինության  Երևան քաղաքի, Հանրապետության հրապարակ 4 հասցեում գտնվող «Հայաստանի պատմության թանգարան» ՊՈԱԿ-ին անհատույց օգտագործման իրավունքով տրամադրված շենքի առաջին հարկի շքամուտքի ձախ հատվածից 4.7ք.մ  մակերեսով տարածքի՝ հասարակական ծրագրերի իրականացման նպատակով, չորս ամիս ժամկետով վարձակալության տրամադրման աճուրդի հրապարակային ծանուցման մեջ  « չորս ամիս ժամկետով »  կարդալ  « մեկ տարի ժամկետով »

 

ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ.  ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության «Աճուրդի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից 04.02.2016թ., 19.02.2016թ. և 07.03.2016թ. ժամը 11:00-ին հայտարարաված լուծարվող «Մարտունու գյուղատնտեսական կենդանիների տոհմային գործի և արհեստական սերմնավորման կայան» ՊՓԲԸ-ի գույքի աճուրդները տեղի չեն ունենա՝ հիմք ընդունելով լուծարվող «Մարտունու գյուղատնտեսական կենդանիների տոհմային գործի և արհեստական սերմնավորման կայան» ՊՓԲԸ-ի լուծարային հանձնաժողովի 01.02.2016 թ. որոշումը՝ աճուրդները դադարեցնելու մասին:

 

ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ.  ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության տնօրինության Երևան քաղաքի Տերյան 72 հասցեում գտնվող «Հայաստանի ազգային գրադարան» ՊՈԱԿ-ին անհատույց օգտագործման իրավունքով տրամադրված շենքից  տարածքների՝ մեկ տարի ժամկետով վարձակալության տրամադրման հայտարարված աճուրդը 2016թ. հունվարի 20-ին, ժամը՝ 11:30-ի փոխարեն տեղի կունենա  2016թ. հունվարի 11-ին ժամը 11-30-ին:

 

ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ. 2015թ. դեկտեմբերի 01-ից «Աճուրդի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի հեռախոսահամարները փոփոխվելու են՝ հրապարակային  ծանուցումներում   աճուրդի   կազմակերպչի  23-73-00 հեռախոսահամարի  փոխարեն   կարդալ (011) 23-73-01:

 

ՎԱՃԱՌՎՈՒՄ  Է`  «Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ին սեփականության իրավունքով պատկանող շարժական գույքը /սկիզբ` 30.11.2015թ., ավարտ`  26.01.2016թ./  

                                                                                                                                                            

ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ. ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության կողմից 2015թ. նոյեմբերի 26-ին, ժամը՝11:30-ին հայտարարված ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության տնօրինության տարածքների՝ հինգ տարի ժամկետով վարձակալության տրամադրման աճուրդը դադարեցվում է:

ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ.  Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015թ. ապրիլի 11-ի թիվ 358-Ն որոշումը աշխատանքային օրը տեղափոխելու մասին՝ կայքում տեղադրված 2015թ. ապրիլի 23-ին, ժամը՝ 11:30-ին հայտարարված ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության տնօրինության Երևան քաղաքի Գ. Նժդեհ փողոց թիվ 11 հասցեում գտնվող «Երևանի Վ. Համբարձումյանի անվան թիվ 12 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ին անհատույց օգտագործման իրավունքով տրամադրված շենքի 1-ին հարկից 123.6 ք.մ. ընդհանուր մակերեսով տարածքի վարձակալության տրամադրման աճուրդը տեղի կունենա  2015թ. ապրիլի 18-ին, ժամը՝ 11:30-ին, աճուրդի մասնակցության ընդունման վերջնաժամկետն է՝ 17.04.2015թ., ժամը՝ 13:00:

 

ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ.  Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015թ. ապրիլի 11-ի թիվ 358-Ն որոշումը աշխատանքային օրը տեղափոխելու մասին՝ կայքում տեղադրված 2015թ. ապրիլի 23-ին, ժամը՝ 14:00-ին հայտարարված «Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկին ամրացված գույքի աճուրդը տեղի կունենան 2015թ. ապրիլի 18-ին, ժամը՝ 14:00-ին:

 

ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ. Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015թ.  ապրիլի 2-ի թիվ 307-Ն որոշումը աշխատանքային օրը տեղափոխելու մասին՝ կայքում տեղադրված 2015թ. ապրիլի  6-ին հայտարարված պետական սեփականություն հանդիսացող շարժական գույքի, «Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկին ամրացված պետական սեփականություն հանդիսացող  գույքի, «Նոր ներդրումներ» փակ բաժնե­տիրական ընկերության լուծարումից հետո մնացած շարժական գույքի, «Անիի հացընդունման» պետական  ձեռնարկության լուծարումից հետո մնացած շարժական  գույքի աճուրդները տեղի կունենան 2015թ. ապրիլի 11-ին, համապատասխանաբար  ժամը՝ 11:00-ին, ժամը՝ 11:30-ին,  ժամը՝ 10:00-ին  և  ժամը՝     12:30-ին:

 

ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ  ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ. Լուծարվող «Ագրոնավթաբազա» ՊՓԲԸ-ի հաշվեկշռում գտնվող  գույքի աճուրդները 2015թ. ապրիլի 3-ի և  ապրիլի 20-ի փոխարեն տեղի կունենան 2015թ. ապրիլի 13-ին և ապրիլի 28-ին, ժամը՝ 12:00-ին:

 

ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ  ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ.  ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության  տնօրինության  Կապան  քաղաքի Շահումյան 37 ա հասցեում գտնվող «Կապանի պետական բժշկական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ին անհատույց օգտագործման իրավունքով տրամադրված  շենքի 1-ին հարկից 154.8 ք.մ. ընդհանուր մակերեսով տարածքի՝ սոցիալական  ծրագրերի  իրականացման նպատակով, մեկ տարի ժամկետով վարձակալության տրամադրման հայտարարված աճուրդը  2015թ. մարտի 9-ին, ժամը՝ 12:30-ի փոխարեն տեղի կունենա 2015թ. մարտի 3-ին ժամը 12:00-ին, հայտերը  ընդունվում են մինչև 2015թ. մարտի 2-ը ժամը 13:00:

 

ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ  ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ. «Երվերելակ» ՓԲԸ-ի սեփականության իրավունքով պատկանող գույքի աճուրդները 2014թ. նոյեմբերի 28-ի և  դեկտեմբերի 16-ի, ժամը՝ 11:00-ի փոխարեն տեղի կունենան 2014թ. նոյեմբերի 4-ին և նոյեմբերի 20-ին, ժամը՝ 12:00-ին:

 

Հրապարակային ծանուցում` ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության  տնօրինության  ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Սևան քաղաքի Սևան-Ճամբարակ ճանապարհի աջ հատված հասցեում գտնվող 277.54 ք.մ մակերեսով տարածքի վարձակալության տրամադրման 2014թ. սեպտեմբերի 8-ին, ժամը՝ 14:30-ին հայտարարված աճուրդը դադարեցվում է՝ լրացուցիչ ճշգրտումների հետ կապված:

 

ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ. Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014թ. ապրիլի 10-ի թիվ 377-Ա որոշումը «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014թ. մարտի 13-ի թիվ 235-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին»՝ կայքում տեղադրված «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության խորհրդի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկին ամրացված գույքի աճուրդի հրապարակային ծանուցման մեջ կատարվել է հետևյալ փոփոխությունը՝ «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության խորհրդի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկին ամրացված գույքը»-ի փոխարեն կարդալ «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկին ամրացված գույքը»:

 

ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ  ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ. ՀՀ կառավարության 2012թ. հուլիսի 26-ի թիվ 929-Ա  որոշմամբ  լուծարվող  «Էկոսերվիս» ՓԲԸ-ի հաշվեկշռում գտնվող գույքի հայտարարված աճուրդը 2014թ.  ապրիլի 2-ի փոխարեն տեղի կունենա   2014թ. ապրիլի 29-ին ժամը 11-30, հայտերը ընդունվում են մինչև 2014թ. ապրիլի 28-ը ժամը 17:00: