Մուտք Էլ. փոստ

Անշարժ գույքի վաճառք

ՎԱՃԱՌՎՈՒՄ Է` Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախագահի 2018թ. նոյեմբերի 19-ի թիվ 132-Ա հրամանով օտարման ենթակա Անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեին ամրացված, պետական սեփականություն հանդիսացող գույքը  /31.01.2019թ./

 

ՎԱՃԱՌՎՈՒՄ  են՝ ՀՀ կառավարության 2018թ.  նոյեմբերի 29-ի թիվ 1377-Ա որոշմամբ մասնավորեցման ենթակա Պետա­կան գույքի կառավարման կոմիտեի ենթակայության 18922390 դրամ գնահատված ակտիվներ ունեցող «Ընդերքաբան» բաց բաժնետիրական ընկերության 100 տոկոս պետական բաժնետոմսերը  /սկիզբ՝ 10.01.2019թ., ավարտ՝ 25.01.2019թ./

 

ՎԱՃԱՌՎՈՒՄ Է՝  ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 462-Ա որոշման համաձայն բաժնետերերի արտահերթ ժողովի 04.07.2017թ. որոշմամբ  լուծարվող  «Կոմետա» ԲԲԸ-ի  (հասցեն՝ ք.Երևան, Ալիխանյան եղբայրներ փող. թիվ 2) հաշվեկշռում գտնվող  անշարժ գույքը  /սկիզբ՝ 14.01.2019թ., ավարտ՝ 13.02.2019թ./

 

ՎԱՃԱՌՎՈՒՄ Է`  ՀՀ կառավարության 15.03.2018թ. թիվ 266-Ա որոշմամբ լուծարվող «Արաքս» ՓԲԸ-ի (հասցեն՝ ք.Երևան, Գ.Նժդեհի 37/8) հաշվեկշռում գտնվող անշարժ գույքը  /սկիզբ՝ 14.01.2019թ., ավարտ՝ 15.03.2019թ./

 

ՎԱՃԱՌՎՈՒՄ  են՝  ՀՀ կառավարության 2017թ.  օգոստոսի 17-ի թիվ 1004-Ա որոշմամբ մասնավորեցման ենթակա «Ընդերքաբանի Մեղրաձորի տեղամաս» փակ բաժնետիրական ընկերության 100 տոկոս պետական բաժնետոմսերը