Նորություններ

07.04.2015
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի գլխավորությամբ կառավարությունում այսօր քննարկվել է ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության 2014 թ. իրականացված աշխատանքների, գերակա խնդիրների, ՀՀ կառավարության 2014 թ. գործունեության միջոցառումների ծրագրի կատարման և գնահատված կատարողականի հաշվետվությունը: ...
30/01/2015
2014 թ. պետական գույքի մասնավորեցումից, օտարումից և վարձակալությունից գոյացել է 2 մլրդ 183 մլն 381 հազար դրամ: 2014 թվականի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչությունը շարունակել է իրականացնել պետական գույքի կառավարման, մասնավորեցման և պետական մասնակցությամբ ընկերությունների գործունեության կարգավորման և լուծարման բնագավառներում` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որդեգրած քաղաքականությունը: ՀՀ ԱԺ կողմից 2014 թվականի նոյեմբերի 20-ին ընդունվել է «Պետական գույքի կառավարման մասին» ՀՀ օրենքը:...
10.09.2014
Մամուլի շենքի արդիականացումը շարունակվում է Պետական գույքի կառավարման վարչության «Պետական գույքի գույքագրման և գնահատման գործակալություն» ՊՈԱԿ-ը շարունակում է իր տնօրինության տակ գտնվող շենքերի հիմնանորոգման, արդիականացման աշխատանքները: Արշակունյաց 2ա հասցեով գտնվող Մամուլի շենքում այդ աշխատանքները գրեթե մշտական բնույթ են կրում, քանի որ շենքը կառուցվելուց հետո, ավելիքան 30 տարվա ընթացքում, երբևէ չի հիմնանորոգվել: ՊՈԱԿ-ն իր միջոցներով փուլային աշխատանքներ է կատարում՝ ելնելով խնդիրների հրատապությունից: Մամուլի շենքում հատկապես վատ վիճակում են սանհանգույցները, ջրամատակարարման ու ջրահեռացման համակարգերը, էներգամատակարարման ցանցը և այլն: Հիշեցնենք, որ նախորդ 2 տարիներին շենքում հիմնանորոգվել է տանիքը, նկուղային տարածքն իր ջրահեռացման և կոմունալ այլ համակարգերով, հիմնանորոգման աշխատանքներ են կատարվել որոշ հարկերում: Ինչպես նաև վերելակներից մեկն է փոխարինվել ժամանակակից նորով: Գործակալությունն օրերս ավարտել է 11-րդ հարկում իրականացվող նորոգման աշխատանքները և հարկի <բնակիչներին> հանձնել արդիական տեսքի ու վիճակի բերված սանհանգույցը, միջանցքը: Ինչպես վկայում են պատմություն դարձած լուսանկարները, սանհանգույցը մշտապես վթարային և հակասանիտարական վիճակում էր, միջանցքը վաղուց կորցրել էր երբեմնի գույնը, առաստաղն ու լուսավորությունը ևս շտապ օգնության կարիք ունեին. այս ամենը կարգի բերելու համար ՊՈԱԿ-ը ծախսել է շուրջ 1.5 մլն դրամ: Այսուհետև այս հարկում անհատույց տեղակայված լրատվամիջոցներն ու մյուս ընկերություններն իրենց գործունեությունը կշարունակեն աշխատանքային քաղաքակիրթ պայմաններում: Նրանց շարքում են տասնամյակների պատմություն ունեցող <Կանչ> և <Ծիծեռնակ> պարբերականները:
2014 թվականի առաջին կիսամյակի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչությունը շարունակել է իրականացնել պետական գույքի կառավարման, մասնավորեցման, պետական մասնակցությամբ ընկերությունների կառավարման, ինչպես նաև լուծարման բնագավառներում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որդեգրած քաղաքականությունը: Պետական գույքի կառավարման ոլորտի օրենսդրական դաշտի կատարելագործման, ինչպես նաև կառավարման արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով մշակվել են հետևյալ իրավական ակտերը. Ընդունվել է «Ներդրումների ներգրավման նպատակով գույքի գրավադրման կարգը սահմանելու մասին» /N 610-Ն/ որոշումը, որը վերաբերում է հիսուն տոկոս և ավելի պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպություններում այս մասով ծագող հարաբերությունները կարգավորելուն, գործարար և ներդրումային միջավայրը բարելավելուն, ինչպես նաև ներդրումային ծրագրերը խթանելուն՝ կանոնակարգելով այդպիսի ծրագրերի համար դրամական միջոցների ներգրավումը: Ընդունվել է նաև ՀՀ կառավարության /N 163-Ն/ որոշումը, որով հնարավոր կլինի կանոնակարգել լիազոր ներկայացուցիչների գործունեությանն առնչվող հարցերը: Գործող որոշմամբ կառավարության կողմից լիազոր ներկայացուցիչների ինստիտուտը ներդրվում էր 50 տոկոս և ավելի պետական բաժնեմասով ընկերություններում, իսկ փոփոխությունից հետո կանոնակարգվել է նաև մինչև 50 տոկոս պետական բաժնեմաս ունեցող ընկերություններում պետական բաժնեմասի հետագա պահպանման նպատակահարմարության հարցը և դրանցում լիազորների ինստիտուտի կայացումը: 2013թ. մշակվել և ընդունվել էր «Հայաստանի Հանրապետության կրթական, մշակութային, մարզական և առողջապա¬հական օբյեկտների հիմնանորոգման, կառուցման և արդիականացման հայեցակարգը, որը լրացվել է նաև գիտական օբյեկտների հիմնանորոգման, կառուցման և արդիականացման հարցերը երկրի գիտելիքահենք տնտեսական զարգացմանը, բնակչության կյանքի որակի բարձրացմանը ծառայեցնելու անհրաժեշտությունից ելնող պայմաններով: 2014 թվականի առաջին կիսամյակում ՀՀ կառավարության 3 որոշումներով սեփականաշնորհման արդյունքում բնակարանով ապահովվել է 13 ընտանիք: Վերջին տարիներին այս խնդրի լուծումը մեծ ինտենսիվություն է ստացել և հարյուրավոր ընտանիքներ վերջապես դարձել են իրենց զբաղեցրած` թեկուզև համեստագույն կացարանների սեփականատերը: Միայն վերջին 3 տարվա ընթացքում կառավարության համապատասխան որոշումներով հանրակացարաններում բնակվող տեղաբնակ 168 ընտանիքի /390 անձ/ նվիրվել են իրենց կողմից զբաղեցրած բնակելի տարածքները, բռնագաղթած 80 ընտանիք՝ 152 անձով սեփականաշնորհել է իրենց զբաղեցրած կացարանները :
 

Գլխավոր

Ողջունում եմ Ձեզ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության պաշտոնական կայքում:
 
Վարչությունը անկախության 23 տարիների ընթացքում կարևոր ներդրում է ունեցել մեր հասարակարգի և տնտեսական հարաբերությունների կայացման, պետության ներուժի, հասարակության և պետության միջև փոխհարաբերությունների զարգացման բնագավառներում: Այսօր, կարծում եմ, մենք հասել ենք շարունակական այնպիսի կիզակետի, երբ անհրաժեշտ է հստակեցնել և վերախմբագրել որոշ մոտեցումներ:
 
Վերջին տարիներին պետությունն առավել համակարգված է անդրադառնում պետական գույքի կառավարման պայմանների բարելավմանն, ինչը միտված է մեր աշխատանքի արդյունավետության բարձրացմանն ու պետական գույքը հասարակության շահերին առավելագույնս ծառայեցնելուն ուղղված մեր հանձնառությանը:
 
Մեր առաջնային նպատակներից է բոլոր գործարքների թափանցիկության ապահովումը, ինչը, վստահ եմ, հանրության պահանջն է: Այդ գործում անփոխարինելի է վարչության պաշտոնական ինտերնետային կայքի դերը, որին առաջիկայում ևս առանձնահատուկ ուշադրություն ենք դարձնելու:
 
Պատրաստ եմ անձամբ, ինչպես նաև լավագույն և իրազեկ մասնագետների ներգրավմամբ անդրադառնալ, առանց բացառության, բոլոր այն հարցերին, որոնք հուզում են հանրությանը, քանզի միասին կարող ենք փնտրել և գտնել բոլոր առաջացած հարցերի լավագույն և արդյունավետ լուծումները:
 
Արման Սահակյան


Մասնավորեցում, օտարում, վարձակալություն