Նորություններ

14.10.2015թ.
2015թ. 9 ամիսների ընթացքում գույքի հանձնման-ընդունման հանձնաժողովի կողմից իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները. Վարչության հաշվեկշիռ է ընդունվել 441 անշարժ գույք` որից 1. ՀՀ կառավարության 26.01.2006թ. թիվ 346-Ն որոշման համաձայն՝ 262 անշարժ գույք. ընդ որում նշված գույքից 27-ը հանդիսանում է ՀՀ կրթության և գիտության, 8-ը` ՀՀ բնապահպանության, 1-ը` ՀՀ մշակույթի, 2-ը` ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարությունների, 218-ը` ՀՀ մարզպետարանների ենթակայության գույք, 1-ը` ՀՀ նախագահի աշխատակազմի և 5-ը` Երևան քաղաքում գտնվող այլ տիպի ՊՈԱԿ-ների:...
13.10.2015թ.
2015թ. 9 ամսում պետական գույքի տնօրինման վարչությունում մշակվել և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով շրջանառության է դրվել պետական անշարժ գույքի օտարման մասին ՀՀ կառավարության որոշման 11 նախագիծ, որից 5-ը ընդունվել է ՀՀ կառավարության կողմից, 3-ը ներկայացվել է ՀՀ կառավարության քննարկմանը, 3-ը շրջանառության մեջ է։ Նշված նախագծերով օտարման է ներկայացվել 24 անվանում անշարժ գույք. ըստ օտարման ձևերի՝ 7-ն ուղղակի վաճառքի ձևով, 17-ը՝ մրցույթով: ...
12.09.2015թ.
Պետական գույքի կառավարման վարչության իրավաբանական վարչության կողմից 2015թ. 9 ամսում կատարվել են հետևյալ աշխատանքները. Հայցապահանջների և իրավական ակտերի բաժինը նախապատրաստել է 20 հայցադիմում, 5 հայցադիմումի լրացում, 3 հայցադիմումի պատասխան, 7 վերաքննիչ բողոք, սնանկության 2 պահանջ, 1 առարկություն, 1 հայցադիմումի փոփոխություն, ՀՀ կառավարության 136 որոշման նախագծի կարծիք է տրվել:...
09.09.2015
2015թ. 9 ամիսների ընթացքում ՊԳԿՎ պետական բաժնեմասի կառավարման վարչությունը 352 առևտրային կազմակերպությունների 2014թ. տարեկան և 307–ի 2015թ. 1-ին կիսամյակի արդյունքներով ֆինանսատնտեսական վիճակի դիտարկում և վերլուծություն է իրականացրել: Վերլուծությունների արդյունքում կազմված ամփոփ տեղեկանքները սահմանված կարգով ներկայացվել են ՀՀ վարչապետին և ՀՀ ֆինանսների նախարարություն:...
 

Գլխավոր

Ողջունում եմ Ձեզ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության պաշտոնական կայքում:
 
Վարչությունը անկախության 23 տարիների ընթացքում կարևոր ներդրում է ունեցել մեր հասարակարգի և տնտեսական հարաբերությունների կայացման, պետության ներուժի, հասարակության և պետության միջև փոխհարաբերությունների զարգացման բնագավառներում: Այսօր, կարծում եմ, մենք հասել ենք շարունակական այնպիսի կիզակետի, երբ անհրաժեշտ է հստակեցնել և վերախմբագրել որոշ մոտեցումներ:
 
Վերջին տարիներին պետությունն առավել համակարգված է անդրադառնում պետական գույքի կառավարման պայմանների բարելավմանն, ինչը միտված է մեր աշխատանքի արդյունավետության բարձրացմանն ու պետական գույքը հասարակության շահերին առավելագույնս ծառայեցնելուն ուղղված մեր հանձնառությանը:
 
Մեր առաջնային նպատակներից է բոլոր գործարքների թափանցիկության ապահովումը, ինչը, վստահ եմ, հանրության պահանջն է: Այդ գործում անփոխարինելի է վարչության պաշտոնական ինտերնետային կայքի դերը, որին առաջիկայում ևս առանձնահատուկ ուշադրություն ենք դարձնելու:
 
Պատրաստ եմ անձամբ, ինչպես նաև լավագույն և իրազեկ մասնագետների ներգրավմամբ անդրադառնալ, առանց բացառության, բոլոր այն հարցերին, որոնք հուզում են հանրությանը, քանզի միասին կարող ենք փնտրել և գտնել բոլոր առաջացած հարցերի լավագույն և արդյունավետ լուծումները:
 
Արման Սահակյան


Մասնավորեցում, օտարում, վարձակալություն

ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ.  ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության «Աճուրդի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից 04.02.2016թ., 19.02.2016թ. և 07.03.2016թ. ժամը 11:00-ին հայտարարաված լուծարվող «Մարտունու գյուղատնտեսական կենդանիների տոհմային գործի և արհեստական սերմնավորման կայան» ՊՓԲԸ-ի գույքի աճուրդները տեղի չեն ունենա՝ հիմք ընդունելով լուծարվող «Մարտունու գյուղատնտեսական կենդանիների տոհմային գործի և արհեստական սերմնավորման կայան» ՊՓԲԸ-ի լուծարային հանձնաժողովի 01.02.2016 թ. որոշումը՝ աճուրդները դադարեցնելու մասին: